Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Voľby VÚC 2017

Zverejnené 25.9.2017 -ap-


 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Zverejnené 14.8.2017 -ap-


 

Upovedomenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu dokončenia vodnej stavby

Zverejnené 10.7.2017 -ap-


 

Voľby do do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené 6.7.2017 -ls-


 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016

Zverejnené 28.4.2017 -ip-
Aktualizované: 5.5.2017 -ls-


 
Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 24.4.2017 -ls-


 
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (582.1 kB)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 21.4.2017 -ls-


 

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnené 9.2.2017 -ls-


 
Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Scan0002.pdf Scan0002.pdf (682.2 kB)

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnené 9.2.2017 -ls-


 
Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Scan0001.pdf Scan0001.pdf (724.5 kB)

Obecné zastupiteľstvo obce Podbrezová vyhlasuje v súlade s § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 325/2016 zo dňa 14.12.2016 voľbu na funkciu hlavný kontrolór obce Podbrezová s úväzkom 0,3 t.j. 11,25 hodín týždenne

Zverejnené 20.12.2016 -ls-


 
Voľba hlavného kontrolóra Voľba HK.pdf Voľba HK.pdf (188.8 kB)

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. pokok 2017

Zverejnené 15.12.2016 -ls-


 
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. pokok 2017 Scan_rozpoznáno.pdf Scan_rozpoznáno.pdf (527.1 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb

Zverejnené 28.11.2016 -ls-


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 21.11.2016 -ls-


 
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania SKMBT_C20316112107550_rozpoznáno.pdf SKMBT_C20316112107550_rozpoznáno.pdf (619.1 kB)

Územné rozhodnutie

Zverejnené 27.10.2016 -ls-


 

OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnené 20.10.2016 -ls-


 
OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf (202.2 kB)

Územné rozhodnutie

Zverejnené 14.10.2016 -ls-


 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 29.9.2016 -ls-


 
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnenie.pdf zverejnenie.pdf (428.9 kB)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 29.9.2016 -ls-


 
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnenie.pdf zverejnenie.pdf (448.3 kB)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 14.9.2016 -ls-


 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania Ozn o zacati UK.pdf Ozn o zacati UK.pdf (1.6 MB)

OZNÁMENIE o zverejnení zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 9.8.2016 -ls-


 
OZNÁMENIE
o zverejnení zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
oznam.pdf oznam.pdf (443.5 kB)

Územné rozhodnutie

Zverejnené 6.7.2016 -ls-


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015- 2020 s výhľadom do roku 2025 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zverejnené 21.6.2016 -ls-


 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
oznámenie.pdf oznámenie.pdf (1.3 MB)

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu

Zverejnené 21.6.2016 -ls-


 
OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (752.6 kB)

Oznámenie

Zverejnené 8.6.2016 -ls-


 

Územné rozhodnutie

Zverejnené 8.6.2016 -ls-


 
Územné rozhodnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (712.2 kB)

Oznámenie o zahájení stavby

Zverejnené 8.6.2016 -ls-


 
Oznámenie o zahájení stavby Oznam Podbrezová.pdf Oznam Podbrezová.pdf (460.5 kB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podbrezová

Zverejnené 24.5.2016 -ip-


 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Podbrezová za rok 2015

Zverejnené 19.5.2016 -ls-


 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Podbrezová za rok 2015 Stanovisko HK.pdf Stanovisko HK.pdf (1.7 MB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH BRPodbrezová (telekomunikačná stavba) na poz.parc.č.KN - líniová stavba v k.ú.Podbrezová.

Zverejnené 11.5.2016 -ls-


 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH
BRPodbrezová (telekomunikačná stavba) na poz.parc.č.KN - líniová stavba
v k.ú.Podbrezová.
Nový dokument_rozpoznáno.pdf Nový dokument_rozpoznáno.pdf (2.8 MB)

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 8.3.2016 -ls-


 
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 2.pdf Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 2.pdf (277.5 kB)
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 1.pdf Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 1.pdf (271.5 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dom smútku Lopej a rozšírenie cintorína Lopej“.

Zverejnené 26.2.2016 -ls-


 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dom smútku Lopej a rozšírenie cintorína Lopej“. Oznámenie - DS Lopej - zmena navrhovanej činnosti.pdf Oznámenie - DS Lopej - zmena navrhovanej činnosti.pdf (270.6 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce

Zverejnené 26.1.2016 -ip-


 

Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018

Zverejnené 10.12.2015 -ls-
Aktualizované: 19.1.2016 -ls-


 
Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018 Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls (268.5 kB)

Programový rozpočet obce Podbrezová

Zverejnené 10.12.2015 -ls-
Aktualizované: 19.1.2016 -ls-


 
Programový rozpočet Progr. rozp. 2.pdf Progr. rozp. 2.pdf (5.2 MB)
Programový rozpočet Progr. rozp. 1.pdf Progr. rozp. 1.pdf (135.9 kB)
Programový rozpočet Progr. rozp. 3.pdf Progr. rozp. 3.pdf (183.2 kB)

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

    
         
 
   
viac...

Zverejnené 18.11.2015 -ls-
Aktualizované: 21.2.2017 -ls-


 

Polícia upozorňuje občanov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
Upozorňuje občanov
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období p ...viac...

Zverejnené 29.7.2015 -ip-


 

Štatút Obecnej knižnice v Podbrezovej

Zverejnené 4.3.2015 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.

Zverejnené 17.3.2014 -ls-


 
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

ROZHODNUTIE - Územný plán VUC BBK

Zverejnené 4.3.2014 -ls-
Aktualizované: 6.3.2014 -ls-


 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
viac...

Zverejnené 27.2.2014 -ls-
Aktualizované: 11.10.2017 -ip-


 

Výzva Okreného úradu Brezno, odboru pozemkového a lesného

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, odbor pozemkový a lesný, Rázusova 40, 977 01  Brezno
ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých záko ...viac...

Zverejnené 2.5.2013 -ls-
Aktualizované: 22.4.2014 -ls-


 

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 


Úvodná stránka