Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Upovedomenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu dokončenia vodnej stavby Vytlačiť
 


 
 

Voľby do do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na odpredaj majetkuVytlačiť
 

Fotodokumentácia na tomto odkaze


 
 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016Vytlačiť
 

Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (582.1 kB)

 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Scan0002.pdf Scan0002.pdf (682.2 kB)

 
 

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľaVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení zámeru obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Scan0001.pdf Scan0001.pdf (724.5 kB)

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podbrezová vyhlasuje v súlade s § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 325/2016 zo dňa 14.12.2016 voľbu na funkciu hlavný kontrolór obce Podbrezová s úväzkom 0,3 t.j. 11,25 hodín týždenne Vytlačiť
 

Voľba hlavného kontrolóra Voľba HK.pdf Voľba HK.pdf (188.8 kB)

 
 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. pokok 2017Vytlačiť
 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. pokok 2017 Scan_rozpoznáno.pdf Scan_rozpoznáno.pdf (527.1 kB)

 
 

Komunitný plán sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania SKMBT_C20316112107550_rozpoznáno.pdf SKMBT_C20316112107550_rozpoznáno.pdf (619.1 kB)

 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Vytlačiť
 

OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf (202.2 kB)

 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnenie.pdf zverejnenie.pdf (428.9 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnenie.pdf zverejnenie.pdf (448.3 kB)

 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania Ozn o zacati UK.pdf Ozn o zacati UK.pdf (1.6 MB)

 
 

OZNÁMENIE o zverejnení zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

OZNÁMENIE
o zverejnení zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
oznam.pdf oznam.pdf (443.5 kB)

 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015- 2020 s výhľadom do roku 2025 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumenteVytlačiť
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
oznámenie.pdf oznámenie.pdf (1.3 MB)

 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniuVytlačiť
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (752.6 kB)

 
 

OznámenieVytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Územné rozhodnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (712.2 kB)

 
 

Oznámenie o zahájení stavbyVytlačiť
 

Oznámenie o zahájení stavby Oznam Podbrezová.pdf Oznam Podbrezová.pdf (460.5 kB)

 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce PodbrezováVytlačiť
 


 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Podbrezová za rok 2015Vytlačiť
 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Podbrezová za rok 2015 Stanovisko HK.pdf Stanovisko HK.pdf (1.7 MB)

 
 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH BRPodbrezová (telekomunikačná stavba) na poz.parc.č.KN - líniová stavba v k.ú.Podbrezová.Vytlačiť
 

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH
BRPodbrezová (telekomunikačná stavba) na poz.parc.č.KN - líniová stavba
v k.ú.Podbrezová.
Nový dokument_rozpoznáno.pdf Nový dokument_rozpoznáno.pdf (2.8 MB)

 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 2.pdf Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 2.pdf (277.5 kB)
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 1.pdf Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku 1.pdf (271.5 kB)

 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dom smútku Lopej a rozšírenie cintorína Lopej“.Vytlačiť
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dom smútku Lopej a rozšírenie cintorína Lopej“. Oznámenie - DS Lopej - zmena navrhovanej činnosti.pdf Oznámenie - DS Lopej - zmena navrhovanej činnosti.pdf (270.6 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obceVytlačiť
 


 
 

Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018Vytlačiť
 

Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018 Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls (268.5 kB)

 
 

Programový rozpočet obce PodbrezováVytlačiť
 

Programový rozpočet Progr. rozp. 2.pdf Progr. rozp. 2.pdf (5.2 MB)
Programový rozpočet Progr. rozp. 1.pdf Progr. rozp. 1.pdf (135.9 kB)
Programový rozpočet Progr. rozp. 3.pdf Progr. rozp. 3.pdf (183.2 kB)

 
 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Vytlačiť
 

    Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

         

 

   


 
 

Polícia upozorňuje občanovVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Upozorňuje občanov

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.


 
 

Štatút Obecnej knižnice v PodbrezovejVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.Vytlačiť
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

 
 

ROZHODNUTIE - Územný plán VUC BBKVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny


 
 

Výzva Okreného úradu Brezno, odboru pozemkového a lesnéhoVytlačiť
 

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, odbor pozemkový a lesný, Rázusova 40, 977 01  Brezno

ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon),

UPOZORŇUJE A VYZÝVA


každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
  2. predchádzať výskytu a šíreniu burín,
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
  4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke MP SR bola zverejnená výzva, aby občania svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk – Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy.

 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohosodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu.  V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.


 
 

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka