Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie pre podnikateľov

Telefonické informačné linky JKM v SR

Potrebujete poradiť so začiatkom podnikania? Využite bezplatnú informačnú linku, ktorá je dostupná na jednotlivých kontaktných miestach v čase od 8.30 hod. do 14.00 hod.:
 

Obvodný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

Tel. kontakt: (+042) 910/907 333

 

Na infolinkách Vám poskytnú informácie, ktoré sa týkajú:

 1. Trvalého výkonu činnosti na území SR

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti pre fyzickú a právnickú osobu na území SR:

 • názov/predmet podnikania,
 • všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti,
 • osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (preukazovanie odbornej spôsobilosti riadnym a náhradným spôsobom pre konkrétnu živnosť, osoba zodpovedného zástupcu, orgán oprávnený vydať preukaz odbornej spôsobilosti),
 • možnosti a spôsob ohlásenia živnosti,
 • výška a výber správnych poplatkov a súdnych poplatkov,
 • služby JKM pri ohlasovaní živnosti,
 • súvisiace právne predpisy,
 • asistencia pri vypĺňaní formuláru ohlásenia živnosti.

Žiadosť o udelenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov na území SR:

 • základné informácie týkajúce sa podávania žiadosti, formulár a jeho prílohy, kompetentné orgány a príslušné právne predpisy.

 

 1. Dočasného poskytovania služieb na území SR

Informácie sa týkajú oznamovacej povinnosti cezhraničného poskytovateľa služieb:

 • vznik oznamovacej povinnosti,
 • miestna príslušnosť orgánov pre splnenie si oznamovacej povinnosti,
 • časový limit a frekvencia oznamovacej povinnosti,
 • požadované doklady,
 • možnosti podania oznámenia.

 

 1. Kontaktov na príslušné orgány a registre:
 • kontakty na miestne príslušné orgány štátnej správy, ako napr. daňové úrady, zdravotné poisťovne, katastrálne úrady, úrady sociálnych vecí a rodiny, atď.
 • kontakty na živnostenský register, obchodný register.

 

Pozn.:
JKM poskytujú informácie len v rozsahu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a tieto informácie sa netýkajú kompetenčných rámcov iných orgánov štátnej správy, akými sú napr. daňové úrady, sociálne poisťovňe, katastrálne úrady, úrady práce a sociálnych vecí, úrady verejného zdravotníctva, Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátov práce, atď.

Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter a poskytujú sa v štátnom jazyku.

 

Volanie na uvedené telefonické linky je spoplatnené podľa sadzobníka príslušného mobilného operátora.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka