Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Materské školy

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy sa určuje mesačne sumou 5,- € na jedno dieťa.

 

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ten zákonný zástupca, ktorého dieťa je uvedené v zozname ÚPSVR Brezno ako poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

 1. Zriaďovateľ rozhodne, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov VZN – 02/2013 3 z 5

 • preukázateľných spôsobom (zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné vyhlásenie o rodinných dôvodoch),

 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,

 • ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.

 

 1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne materskej školy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Materská škola v Lopeji

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Mgr. Jana Krbylová

Kontakt:
E-mail: jana.krbylova@podbrezova.sk

Telefón: 0902 709 125

Adresa:

Dolná 484/1, 976 98 Lopej

 

Informácie o MŠ v Lopeji na Facebooku ...

Viac informácií o MŠ Lopej


 


Úvodná stránka