Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

MŠ Štiavnička

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk: slovenský
Zriaďovateľ: Obec Podbrezová
Riaditeľka: Melánia Ridzoňová
E-mail: katarina.benkova@podbrezova.sk
Telefón: 0911 333 864
Adresa: Štiavička 203/32, 976 81  Podbrezová


 
Školský vzdelávací program
 ŠKOLSKÝ vzdelávací program.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2012/2013
 Správa MŠ Štiavnička.pdf (315.7 kB) (315.7 kB)

 

MATERSKÁ ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

Naša materská škola sa v školskom roku 2017/2018 zapája do projektu:

Unicef

MATERSKÁ ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM    

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v materskej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.  Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby naša škola nebola stále priateľskejšia len k deťom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

 


 

Deň materských škôl

Materská škola – Štiavnička 203 / 32, 976 81 Podbrezová     

4listokPri príležitosti Dňa materských škôl 04.11.2017  sa v našej materskej  škole uskutočnia tvorivé dielne so starými rodičmi, pozdravíme seniorov v klube dôchodcov na Štiavničke, navštívime prvákov v základnej škole. Spolu s rodičmi  a seniormi na Štiavničke skrášlime  priestory našej materskej školy , upravíme našu záhradu a vybudujeme v rámci environmentálneho projektu náučný chodník . 

Obrazok


 

Naše deti z MŠ Štiavnička, Podbrezová na Celoslovenskej odbornej konferencii ,,Deti a umenie“ konanej v Brezne.

 CITÁT:

,,Ak človek robí niečo pre druhých, ak sa to stane viac- menej návykom, ktorý si ani neuvedomuje, potom sa všetky dobré sily vesmíru spoja za ním a za všetkým, do čoho sa pustí“.  (Bruce Barton, 1927)

Deti z MŠ Štiavnička, Podbrezová zožali  úspech na  Celoslovenskej odbornej konferencií pod názvom DETI a UMENIE, ktorá sa konala v Brezne v Mestskom dome kultúry dňa 9.10.2015.

Konferenciu organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu s celoslovenským pôsobením.

Naši škôlkári spolu s deťmi zo ZUŠ vo Valaskej  vystúpili s programom – ukážkou  magickej zimy z pripravovaného DVD  ,,Slniečko sa kotúľa“. (viď obrázky)

Deti tancovali, spievali a spontánne vyjadrovali svoje pocity, emócie a reč tela. Prirodzenosť symbolizovala ich vystúpenie.

Do programu sa zapojila aj MŠ Hradby so svojimi múzami. Po skončení úvodného programu sa začala konferencia.

Hostia:

 • Primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Ábel, PhD.
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
 • Štátna školská inšpekcia Bratislava PaedDr. Ilona Uvačková

Na konferencii odzneli referáty:

 • Sú básne, piesne, tance a divadielka pre deti predškolského veku dôležité?
 • Výtvarná výchova v MŠ.
 • Princíp hry v procese tvorby v predprimárnom vzdelávaní.
 • Potrebuje dieťa hudbu?
 • Koncepčné zámery a zmeny v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy.

A tvorivé, inšpiratívne dielne (z tvorby našich pedagogických kolegýň):     

 • Hračky, pomôcky, šperky vlastnej výroby. Lepený patchwork, maľovanie na sklo,
 • Šikovné pršteky, tvorba medovníkov, orgiami a kirigami, enkaustika,
 • Ukážky víťazov Detského Chalupkovho Brezna.

  Ciele konferencie:

 • Poukázať na nezastupiteľné miesto umenia v MŠ.
 • Priblížiť dôležitosť rozvíjania emocionálnej inteligencie detí predškolského veku.
 • Inšpirovať učiteľov predprimárneho vzdelávania k tvorivým aktivitám umeleckého zamerania.
 • Poukázať na možnosť využitia tvorivej dramatiky, výtvarného, hudobného a literárneho umenia v predprimárnom vzdelávaní.

CITÁT:

,,Hrajúce sa deti sú živým stelesnením radosti“. (Hebbel)

,,Každé dieťa je v istom zmysle géniom a každý génius v istom zmysle dieťaťom“. (Schopenhauer)

                                                       

                                                                     Tatiana Vilhanová

 

Deti a umenieDeti a umenie


 

Vianočná tržnica

K príjemnej predvianočnej atmosfére na Vianočnej tržnici prispela svojím vystúpením Pani zima (pani učiteľka Tánička), Anjelik (pani učiteľka Evka) a  snehové vločky ( Tomáško, Peťka, Lukáško, Kristiánko, Sofinka, Nelka, Leuška, Natalka, Leuško) z našej materskej školy.

foto

Foto


 

Vianoce 2015

Dňa 17.12.2015 sa uskutočnila v našej materskej škole Vianočná besiedka spojená s bábkovým predstavením pána Haruštiaka „Ako sa Micka a Havko chystali na Vianoce“.

V úvode besiedky  vystúpili deti so svojimi  vianočnými pesničkami, básničkami a koledami a potešili rodičov aj  milým  darčekom. Potom sme si spolu všetci pozreli divadelné predstavenie profesionálneho divadla z Banskej Bystrice  rozprávku o psíčkovi a mačičke.

Po skončení rozprávky  si všetky deti našli pod vianočným stromčekom malé prekvapenie.

divadielko

divadielko


 

Karneval, karneval do tanca nás všetkých zval

  

          Veru bola to u nás, v našej škôlke na Štiavničke  poriadna tancovačka. Veď taký fašiangový čas máme len raz v roku a ten si treba poriadne užiť. Len čo sa spomenul karneval, deti v škôlke začali ožívať, veseliť sa. Zo všetkých strán bolo počuť, akú masku doma ocko a mamička chystajú, čím budú ich ratolesti. V škôlke vládla celý týždeň fašiangová nálada. Bol čas príprav. Deti spoznali tradíciu fašiangov, osláv a karnevalov, spolu s učiteľkami aj rodičmi si vyrábali farebné škrabošky, masky a šantivých šašov, ktoré zdobili priestory materskej školy.

            Karnevalový deň začal nevšedne. Hneď ráno prichádzali do tried princezné, piráti, policajti, zvieratká, spidermani, kuchári, čarodejnice, kovboji, vily, kde ich vítala pani učiteľka Lienka, tiež Zimná kráľovná, pani Noc a Kráľovič.

Keď sme sa všetci zišli KARNEVAL mohol začať, ako inak, tradične piesňou „Fašiangy, Turíce“. Deti sa v krásnych  nápaditých maskách, zahrali rôzne žartovné hry. Vládla pravá karnevalová nálada. Nechýbali ani chutné pampúšiky z dielne pani kuchárok MŠ a tiež koláčiky od mamičky E. Kováčikovej.

            Najviac sa však deti tešili na odmeny, ktoré dostali za súťaže a krásnu masku. Smutný neodišiel nikto, všetci dostali sladkosti a peknú odmenu, veď všetci boli najkrajší.

karneval

klobucik

 

 

 


 

Rozprávka na ľade JANKO A MARIENKA
(10.3.2016)

     

               Dňa 10.03. 2016  sa deti z našej materskej školy vybrali do Brezna, kde  si spolu s ostatnými deťmi materských a základných škôl mesta na zimnom štadióne - Aréne Brezno pozreli rozprávku „JANKO A MARIENKA.“  Klasická rozprávka bola spracovaná úplne netradične na ľade s prvkami klasického, ale i  súčasného života.   Zlá ježibaba  na záver vypila čarovný nápoj, ktorý ju premenil na láskavú bytosť, aby dobo zvíťazilo nad zlom ..... 

 

Janko a MarienkaJanko   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Marienka


 

Materská škola Štiavnička sa 25. 2. 2014 premenila na rozprávkovú modrú krajinu Šmolkov...

Nielen mediálnym svetom filmov a 3D rozprávok dominujú malé modré nápadité postavičky.          
3 Šmoulinky v zastúpení pani učiteľkami Táničkou Vilhanovou, Blankou Oravcovou a Evkou Balogovou premenili dňa 25. 02. 2014 škôlku Štiavnička na modrastú planétu. Pripravili pre deti a rodičov Karneval, ktorého program a súťaže boli tématicky ladené práve s touto rozprávkou. Pútavý príbeh pani učiteľky ich vniesol do myšlienok nielen o Gargamelovi, ktorý pri úteku cez okno zanechal svoje stopy v triede.  Deti si zachytali rybičky na udici, tancovali okolo farebných kvetín, vytešovali sa zo sladkej torty, ktorú spolu s p. uč. Táničkou zodpovedne pripravovali už deň vopred.
Rozprávkový svet doplnili detské masky od výmyslu sveta, od škriatkov, princezien, pirátov, šašov, lienok, tigríkov, psíkov, medvedíkov. Aj to je znakom toho, že tajuplné detstvo ukrýva v sebe mnoho zaujímavého, čo je možné zažiť v materskej škôlke nielen počas takýchto podujatí ale aj každodenných dní plných prekvapení a hier.
Rodičia detí by sme sa chceli pri tejto príležitosti pani učiteľkám pod vedením pani riaditeľky Katky Benkovej  poďakovať za ich obetavú prácu s deťmi, ktorá si vyžaduje mnoho úsilia, a to nielen v odovzdávaní základných zručností, vedomostí, ale aj v snahe udržať fašiangové tradície rozprávkovou formou  u takých maličkých detí, ako sú práve tie naše...

KarnevalKarneval


 

Cesta za rozprávkou 8. 11. 2013

8. novembra 2013 sme vycestovali  do Banskej Bystrice, aby sme si pozreli v bábkovom divadle
Na rázcestí rozprávku „O psíčkovi a mačičke“.

 

Návšteva divadla v BBNávšteva divadla v BB


 

Mesiac úcty k starším 29. 10. 2013

Dňa 29.10.2013 sme privítali v našej materskej škole starké, babky i dedkov, aby sme im poďakovali za ich  celoživotnú prácu, starostlivosť, obetavosť a lásku ktorú preukazovali najskôr  svojim deťom a teraz aj svojim vnúčatám a pravnúčatám. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším  sme ich v našej materskej škole  pozdravili kultúrnym vystúpením, pohostili zeleninovými pomazánkami a obdarovali malým darčekom.

 

Mesiac úcty k staršímMesiac úcty k starším


 

Šarkaniáda 3. 10. 2013

Celá naša materská škola za pekného jesenného počasia  vypustila k oblakom  šarkany  ....

 

Šarkaniáda

Šarkaniáda


 


Úvodná stránka