Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Podbrezová www.podbrezova.sk

OBECNÝ MIKULÁŠVytlačiť
 

POZOR, POZOR, TENTO ROK 

OBECNÝ MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi

príde 08.12.2017 (v piatok) o 16:00 hod. na ŠTIAVNIČKU. 

Mikuláš


 
 

PODBREZOVSKÝ SPRAVODAJCAVytlačiť
 

noviny

 

Hľadáme nových členov Redakčnej rady

„Podbrezovského spravodajcu“

 

Si kreatívny, máš chuť sa spolupodieľať na tvorbe obecných novín a zaujíma ťa život v našej obci?

Možno hľadáme práve Teba.

 

Obec Podbrezová má zámer zmeniť vzhľad a formu pravidelných obecných novín pod názvom „Podbrezovský spravodajca“. Do novovzniknutej Redakčnej rady hľadáme členov za oblasť kultúry, športu, školstva, ale i zástupcov z radov mladých ľudí, rodín a seniorov žijúcich a pôsobiacich v našej obci.

 

Ak sa chceš dozvedieť viac, daj o sebe vedieť a kontaktuj prednostku Obecného úradu Mgr. Andreu Valašťanovú na tel. čísle 0915 553 600 alebo prípadne cez email prednosta@podbrezova.sk najneskôr do 04. decembra 2017.

 

Tešíme sa na spoluprácu.


 
 

OZNAM PRE PREDAJCOV - PODBREZOVSKÝ JARMOK Vytlačiť
 

Vianoce

 

Obec Podbrezová oznamuje občanom, že

PODBREZOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK

sa bude konať dňa 16. decembra 2017 (v sobotu)

v Kultúrno-spoločenskom centre na Kolkárni v Podbrezovej. 

 

Vystavovatelia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Podbrezovej, na tel. čísle 048/617 19 64 alebo e-mailom: kultura@podbrezova.sk.

Rovnaký kontakt môžu využiť aj remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí chcú na jarmoku predávať svoje výrobky. 

 


 
 

OZNAM - SSE-D, a.s.Vytlačiť
 

SSEStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním elektrických vedení zodpovedná za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

Podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

  1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  4. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  5. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  6. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 

Týmto Vás žiadame o spoluprácu vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

 

Kontrola a prípadné pilčícke práce bude uskutočnené

v priebehu mesiacov November – December 2017.

 

V prípade otázok kontaktujte zodpovednú osobu SSE-D, a.s.

na tel. č. +421/41/5193808, e-mail: peter.piliar@sse-d.sk

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.


 
 

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia

OBECNÝ MIKULÁŠ

Mikuláš

POZOR, POZOR, TENTO ROK 
OBECNÝ MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi
príde 08.12.2017 (v piatok) o 16:00 hod. na ŠTIAVNIČKU. 

viac...

Zverejnené 16.11.2017 -ap-


 

Pamätný list

 


 


Úvodná stránka