Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o prístupnosti

Informácia o webovom sídle:

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle obce Podbrezová. Toto webové sídlo (www.podbrezova.sk)  vlastní a obsahovo spravuje Obec Podbrezová.

Webové sídlo obce Podbrezová (www.podbrezova.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, najma v častiach Povinne zverejňované dokumenty a Archív - povinne zverejňované dokumenty , ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte.  Obec tieto nedostatky v čo najkratšom čase odtráni.
Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmater@podbrezova.sk

 

 

 

Správca a vlastník obsahu:

 

Obec Podbrezová
Sládkovičova 76/6
976  81  Podbrezová


IČO: 313688
DIČ: 2021169953
Číslo účtu: 2001393001/5600 - Prima Banka

Starosta obce: Mgr. Ladislav Kardhordó
Zástupca starostu obce: Anna Gajdošíková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ivan Setvák

 

Mailové kontakty:

 

Všeobecné informácie:
Podateľňa: podatelna@podbrezova.sk
Starosta: starosta@podbrezova.sk
Podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: info@podbrezova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@podbrezova.sk
Pracovníci obecného úradu:
Mgr. Andrea Valašťanová - prednosta@podbrezova.sk

Ing. Janka Belková - janka.belkova@podbrezova.sk
Renata Kasašová - renata.kasasova@podbrezova.sk
Ing. Igor Peťko - igor.petko@podbrezova.sk
Lucia Kánová -lucia.kanova@podbrezova.sk
Ján Bystriansky - jan.bystriansky@podbrezova.sk
Ing. Jana Turčanová -jana.turcanova@podbrezova.sk
Jana Vetráková - jana.vetrakova@podbrezova.sk
Ing. Lujza Soliarová - lujza.soliarova@podbrezova.sk
Miloš Fačko - milos.facko@podbrezova.sk
Mgr. Jana Rapčanová - jana.rapcanova@podbrezova.sk
Bc. Matúš Vaňo - matus.vano@podbrezova.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok 7.15 - 11.30 hod. 12.00 - 14.45 hod.
Utorok 7.15 - 11.30 hod. 12.00 - 14.45 hod.
Streda 7.15 - 11.30 hod. 12.00 - 16.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň -
Piatok 7.15 - 11.30 hod. 12.00 - 13.30 hod.

Obedňajšia prestávka zamestnancov OcÚ Podbrezová je v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod.

 

Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

 

Správca obsahu webového sídla:

Ing. Lujza Soliarová
webmaster@podbrezova.sk

 

Informácie o kompetenciách:

Obec Podbrezová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Podbrezová spravuje:

  • obecný úrad,
  • matriku,
  • obecné knižnice,
  • stavebný úrad,
  • obecné cintoríny a domy smútkov,
  • denné centrá

Obec Podbrezová je zriaďovateľom:

  • Základnej školy  v Podbrezovej
  • Materskej školy v Podbrezovej
  • Materskej školy na Štiavničke
  • Materskej školy v Lopeji.

 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka