Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Projekty obce

Zoznam projektov vypracovaných v roku 2017

Projekty 2017

 

Zoznam projektov vypracovaných v roku 2016

Projekty 2016

 

Zoznam projektov vypracovaných v roku 2015

Projekty 2015

 
Zoznam vypracovaných projektov v rokoch 2011-2014
  VYHLASOVATEĽ NÁZOV PROJEKTU STAV ŽIADOSTI ROK PODANIA ŽIADOSTI
1. OPŽP Zberný dvor Podbrezová žiadosť zamietnutá 2011
2. VÚC BBSK Rekonštrukcia sociálnych zariadení žiadosť schválená vo výške 500,- € 2011
3. MF SR Výmena okien a dverí na MŠ Lopej žiadosť zamietnutá 2011
4. VÚC BBSK Jarná slávnosť sv. Juraja 2012 žiadosť schválená vo výške
1 000,- €
2011
5. VÚC BBSK Haluškový festival II. ročník žiadosť zamietnutá 2011
6. VÚC BBSK Plážový volejbal na kúpalisku v Podbrezovej žiadosť schválená vo výške 300,- € 2011
7. VÚC BBSK Osvetlenie prechodov pre chodcov v intraviláne obce Podbrezová žiadosť schválená vo výške 800,- € 2012
8. Nadácia SPP, Dedičstvo regiónov Podbrezovský jarmok 2012 žiadosť schválená vo výške
1 600,- €
2012
9. MŽP SR Environmentálny fond, Program obnovy dediny Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová areál KSC Klások žiadosť zamietnutá 2012
10. VÚC BBSK Jarná slávnosť sv. Juraja 2013 žiadosť schválená vo výške
1 650,-  €
2012
11. VÚC BBSK Horehronský kotlík 2013 žiadosť zamietnutá 2012
12. MŽP SR Environmentálny fond Zavedenie separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Podbrezová a jej miestnych častiach Lopej, Vajsková, Skalica, Štiavnička, Chvatimech žiadosť zamietnutá 2012
13. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, návrh Zmien a doplnkov územného plánu obce Podbrezová dotácia poskytnutá vo výške 696,- € 2012
14. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová pre rok 2013 žiadosť schválená vo výške    
3 900,- €
2013
15. Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis Revitalizácia zelene v obci Podbrezová - sídlisko Štiavnička žiadosť schválená vo výške
2 000,-  €
2013
16. MK SR Podbrezovský jarmok žiadosť zamietnutá 2013
17. MŽP SR Environmentálny fond, Program obnovy dediny Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - areál KSC Klások žiadosť schválená vo výške
5 000 €
2013
18. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová pre rok 2014

žiadosť schválená vo výške 
9 000 €

2013
19. VÚC BBSK Jarná slávnosť sv. Juraja 2014

žiadosť schválená vo výške 
1 150 €

2013
20.

MŽP SR
Envirnmentálny fond

Podbrezová časť Bendička, Splašková kanalizácia žiadosť zamietnutá 2013
21.

Úrad vlády SR
predseda vlády SR

Rekoštrukcia lavice cez železničnú trať s bezbariérovým prístupom žiadosť schválená vo výške
15.000,- €
2013
22. Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Poskytnutie dotácie pre speedbadmintonový klub SpeedFun Podbrezová žiadosť zamietnutá 2014
23. MF SR Rekonštrukcia spevnených plôch pred Obecným úradom v Podbrezovej žiadosť zamietnutá 2014
24.

Nadácia SPP,
SPPoločne pre domovinu

Revitalizácia detského ihriska v Podbrezovej žiadosť zamietnutá 2014
25. Centrum pre filantropiu Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - lavičky pri pódiu v areáli KSC Klások žiadosť zamietnutá 2014
26. MŽP SR
Environmentálny fond
Podbrezová časť Bendička, Splašková kanalizácia žiadosť schválená vo výške 100.000,- € 2014
27.

MŽP SR
Environmentálny fond, Program obnovy dediny

Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - areál KSC Klások II. etapa

žiadosť schválená vo výške 
5.000,- €

2014
28 MK SR Doplnenie knižničného fondu žiadosť schválená vo výške 500,- € 2014
29 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová pre rok 2015 žiadosť schválená vo výške 4.000,- € 2014

 


 


Úvodná stránka