Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Šport

Multifunkčné ihriská

Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej


Multifunkčné ihrisko na ul. Šupkovej v Podbrezovej z finančných prostriedkov Nadácie SPP a obce Podbrezová s hodnotou vyše 70 tis. eur bolo dané do užívania  v roku 2007 všetkým občanom našej obce. 


Ihrisko s rozmermi 23x18 m je pokryté umelou trávou s výškou vlasu 20 mm a zásypom kremičitého piesku.Na tejto ploche sú umiestnené mini futbalové bránky s rozmerom 3x2 m,  basketbalové stojany, prenosné volejbalové  stĺpiky vrátane sietí, ktoré je potrebné pred hrou vyzdvihnúť a po hre vrátiť  správcovi ihriska p. Milanovi Budáčovi.

Prevádzková doba ihriska je od 8.00 hod. do 21.30 hod.

Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej     Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej    Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej

V mene všetkých realizátorov projektu Vám želáme, aby nové ihrisko slúžilo všetkým športuchtivým a aktívnym občanom obce a strávili ste na tomto športovisku veľa príjemných chvíľ.
 

Multifunkčné ihrisko na Štiavničke

 

Športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov Podbrezovej, časť Štiavnička, ihrisko je vhodné na aktivity ako je hokej, futbal, basketbal, volejbal, hádzaná, tenis, hokejbal a ďalšie loptové aktivity detí aj dospelých.
Správca ihriska: p. Jozef Kobela.

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Štiavničke


Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI),poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity – malý futbal, nohejbal, volejbal, florbal, hokej.

Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity jednotlivcov a kolektívov a pod.).

Športovú, zábavnú, rekreačnú, alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

Užívateľ je povinný:

  • Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez  výnimky ho dodržiavať.
  • Riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná!
  • Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
  • Bezodkladne nahlásiť správcovi MI prípadné škody na zariadení v celom priestore MI.
  • Vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne cez koridory na to určené.
  • V priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok.
  • Bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI.
  • Dodržiavať zásady slušného správania, nepoužívať vulgárne slová a zamedziť neprimeranému hluku!

Multifunkčné ihrisko je vlastníctvom obce Podbrezová.

Vstup na ihrisko je možný v čase od 8.00 hod. do 21.30 hod., v prípade potreby kontaktujte správcu MI: Jozef Kobela, Štiavnička 570/59, 976 81  Podbrezová.


 


 

Futbal

Odkaz na webovú stránku Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová.


 

Kolky

Odkaz na webovú stránku Obecnej ligy v kolkoch - Podbrezová

Odkaz na webovú stránku ŽP Šport a.s. Podbrezová - Kolkársky oddiel Železiarne Podbrezová


 

Tenis

Odkaz na webovú stránku ŽP Šport, a.s. Podbrezová - Tenis

 

Tenisvé kurty v Podbrezovej


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka