Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

SPRÁVNE POPLATKY

MATRIČNÝ ÚRAD

 • Matričný doklad – výpis z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu (prvý výpis je zdarma)

          5,00 €

 

 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

          1,50 €

 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

          16,50 €

 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

          16,50 €

 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

          66,00 €

 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo cudzincami

          33,00 €

 

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

          66,00 €

 

 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami

          165,50 €

 

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

         199,00 €

 

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

          1,50 €

 


 

 • Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu slovenského textu

           1,50 €

 

 • Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu slovenského textu českého textu

          3,00 €
 

 • Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov plus kolok v hodnote 3,00 €

          1,50 €

 


 

 • Potvrdenie o trvalom pobyte

          5,00 €  (Pri prvom prihlásení občanov na trvalý alebo prechodný pobyt - bez poplatku.)

 


VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA

 • Týždenný      1,50 €
 • Mesačný       3,00 €
 • Ročný            7,00 €
 • Trojročný    17,00 €

​Deti do 15 rokov - bez poplatku.


STAVEBNÁ SPRÁVA

Správne poplatky upravuje Zákon 439/2012 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňanú niektoré zákony)
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Účinnosť: 1. 1. 2013


 
Zákon 439/2012 Z.z.

 


Úvodná stránka