Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - Lopejský jarmok v Podbrezovej - časť Lopej
 Zavazna_prihlaska_na_prilezistostny_trh.rtf (89.6 kB) (89.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_trhoveho_miesta.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

 
Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
 Priloha c. 3 VZN o miestnych daniach a poplatku.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Ohlásenie vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlasenie vzniku,zaniku poplpovinnosti za komunalne odpady a drobne stavebne odpady.pdf (96.3 kB) (96.3 kB)

 
Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 Oznamenie.doc (28 kB) (28 kB)

 
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznamenie_o_prevzati_plnenia_povinnosti.pdf (94.9 kB) (94.9 kB)

 
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 oznamenie vzniku, zaniku danovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ziadost o znizenie alebo odpustenie poplatku za KO a DSO.rtf (245.1 kB) (245.1 kB)

 

Stavebné konanie

Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
 Kolaudacny_navrh.pdf (88.6 kB) (88.6 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a) a § 139b ods.1 písm. a) zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (určené v územnom rozhodnutí)
 ohlasenie_jednoduchej_stavby.pdf (111.1 kB) (111.1 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (86 kB) (86 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie (2).pdf (95.7 kB) (95.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, / stavebný zákon / a ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niekto
 ziadost_o_povol_zmeny_stav_pred_dokon.pdf (82.5 kB) (82.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_stavby_pred_dokoncenim.pdf (91.7 kB) (91.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, /stavebný zákon/ a podľa ust. § 21 a § 22 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vyk
 ziadost_o_zmenu_v_uzivani_stavby.pdf (83.1 kB) (83.1 kB)

 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín alebo krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les.pdf (134.9 kB) (134.9 kB)

 

Sociálna pomoc

Žiadosť o poskytnutie príspevku na kadernícke, masérske a pedikérske služb
 Žiadosť o poskytnutie príspevku na kadernícke, masérske a pedikérske služby.pdf (494.2 kB) (494.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 ziadost o poskytnutie jednoraz davky v hmot nudzi.pdf (696.4 kB) (696.4 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce
 SKMBT_C20315050607021.pdf (742.8 kB) (742.8 kB)

 
Vyjadrenie školy k žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc obyvateľovi obce
 vyjadrenie skoly k ziadosti o jednorazovu davku v hmotnej nudzi.pdf (96 kB) (96 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 vyhlasenie_ o_ majetku_ FO_na_ ucely_ platenia_uhrady_ za_ soc._ sluzbu.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 
Lekársky nález na účely odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky-nalez-na-ucely-posudenia-odkazanosti-na-soc-sluzbu-oprava.pdf (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost o posudenie odkazanosti na socialnu sluzbu.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Ziadost o uzatvorenie zmluvy o poskytovani socialnej sluzby.doc (46 kB) (46 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie stravovania
 Ziadost_o_zabezpecenie_stravovania.doc (63 kB) (63 kB)

 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov
 Ziadost_o_poskytnutie_informacii.pdf (93.1 kB) (93.1 kB)

 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka