Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Podbrezová www.podbrezova.sk

Zápis do MŠ Kolkáreň PodbrezováVytlačiť
 

Srdečne pozývame rodičov a deti na

Z Á P I S

do  materskej  školy  Kolkáreň Podbrezová

 

na školský rok 2017/2018,ktorý sa uskutoční od  03.04. do 29.04.2017
v materskej  škole
 od 0600 – 1530 hod.

 

Podmienky prijatia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole od 3. apríla do 29. apríla 2017 v čase od 6. do 15.30 hodiny. Vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť je potrebné odovzdať v materskej škole do 31. mája. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy obdržíte do konca júna.

Prednostne prijímame deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo odloženú školskú dochádzku.

 

NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA  VÁŠMU DIEŤAŤU  PONÚKA

Kvalitné predprimárne vzdelanie (§ 16 ods.2 škol.zákona )

zamerané na vstup detí do ZŠ.

Rôzne kultúrne podujatia pre deti

 

Hudobno – tanečnýkrúžokpodľa záujmu rodičov

 

Predplavecký výcvik

 

Rôzne záujmové a pohybové aktivity pre deti

 

Prevádzka MŠ je v čase od 600- 1600 hod

 

Kontakt: 0911 229 964

zuzana.beresova@podbrezova.sk


 
 

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia

MŠ Štiavnička - Deň materských škôl

4listok.jpg


Materská škola – Štiavnička 203 / 32, 976 81 Podbrezová      Pri príležitosti Dňa materských škôl 04.11.2017  sa v našej materskej  škole uskutočnia tvorivé dielne so starými rodičmi, pozdravíme seniorov v klube dôchodcov na Štiavničke, navštívime prvákov v základnej škole.
Spolu s rodičmi  a seniormi na Štiavničke skrášlime  priestory našej materskej školy, upravíme našu záhrad ...viac...

Zverejnené 20.10.2017 -ap-


 

Hravé popoludnie

Hravé popoludnie

LOPEKO, n.o. Vás pozýva na Hravé popoludnie plné spoločenských hier, ktoré sa uskutoční 31.10.2017 o 15.00 hod. v Dennom centre v Lopeji. 

viac...

Zverejnené 16.10.2017 -ap-


 

Pamätný list

 


 


Úvodná stránka