Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie školského stravovania

Dôležitý oznam

z dôvodu organizačných zmien týkajúcich sa Školskej jedálne pri Materskej škole Štiavnička, oznamujeme stravníkom, že účet číslo: IBAN SK15 5600 0000 0020 0139 8005  sa 31.08.2016 ruší. Žiadame stravníkov, ktorým vznikol doplatok za stravu, aby do tohto termínu uhradili stanovené poplatky.

Od 1.septembra 2016 je určený jednotný účet na uhrádzanie stravného pre  všetky Materské školy aj Základnú školu a to číslo:

IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004

Upozorňujeme všetkých platiteľov, ktorí nestihnú do 30.08.2016 uhradiť poplatky na účet číslo:  IBAN SK15 5600 0000 0020 0139 8005   aby od 1.09.2016 dávali príkaz na úhradu iba na jednotný účet číslo: IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004 !!!

 

Na telefónne číslo školskej jedálne je zriadená odkazová schránka pre prihlasovanie, alebo odhlasovanie stravníkov, z tohto dôvodu je možné kedykoľvek zanechať odkaz po zaznení tónu. Odkazy budú akceptované do 6,30 hod, po tejto hodine už nie je možné odhlásiť, resp. prihlásiť stravníka na ten deň.

Telefónne číslo Školskej jedálne:

0911 110 259

 

Prihlasovanie na stravu pre školský rok 2016/2017 je možné od 05.09.2016 do 09.09.2016 osobne v priestoroch novo otvorenej jedálne pre Základnú školu, a to v čase od 10,00hod do12,00hod, alebo po telefonickom dohovore na čísle ŠJ 0911 110 259.

 

Stravné na školský rok 2016/2017 sa nemení, ostáva v 3 finančnom pásme nasledovne:

 

MŠ – desiata      0,28 €

          obed          0,68 €

          olovrant     0,23 €

I. stupeň               1,01 €

II. Stupeň             1,09 €

Zamestnanci MŠ, ZŠ, cudzí stravníci   1,19 €

- prevádzková réžia pre zamestnancov ZŠ a cudzích stravníkov je 1,11 €/ deň

 

 

v Podbrezovej 15. augusta 2016       

 

                                                                 

 

                                                                                  Martina Filipová

                                                                                  Vedúca ŠJ


 

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú:

a) Školská jedáleň pri Materskej škole v Podbrezovej, Kolkáreň 34/41, 976 81  Podbrezová
b) Výdajná školská jedáleň na Štiavničke, Štiavnička 203/32, 976 81  Podbrezová
c) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, Dolná 484/1, 976 98  Lopej.

 

Vedúca:
Martina Filipová

Kontakt:
E-mail: martina.filipova@podbrezova.sk
Telefónne číslo: 0911 110 259

 

Školská jedáleň

 1. V školskej jedálni sa pripravujú, vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje jedlá pre výdajnú školskú jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, výdajnú školskú jedáleň na Štiavničke.                                                                                                
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu stravovať v školskej jedálni aj iné fyzické osoby.

 

Výdajná školská kuchyňa

 1. Vo výdajnej školskej jedálni sa vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v Materskej škole v Lopeji, Materskej škole Štiavnička.
 2. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti a zamestnanci Materskej školy v Lopeji a Materskej školy Štiavnička.

 

Príspevok na čiastočnú  úhradu  nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej kuchyni

 1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 2. Rozpätie nákladov na nákup potravín určujú finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva SR.
 3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v školských jedálňach a výdajnej školskej kuchyni podľa tretieho finančného pásma na deň je:
 • v materských školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 do 6 rokov:
  1,19 €, z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €,
 • v základných školách pre vekovú kategóriu stravníkov od 6 do 11 rokov:  1,01 €,
 •  základných školách pre vekovú kategóriu stravníkov od 11 do 15 rokov: 1,09 €.
 1. Školská jedáleň a výdajná školská kuchyňa poskytuje stravovanie aj zamestnancom škôl a školských zariadení. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 rokov podľa finančných pásiem vo výške 1,19 €.
  Prevádzková réžia pre zamestnancov ZŠ a cudzích stravníkov je 1,11 €/deň.

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje nasledovne:

Stravníci zo školskej jedálne Kolkáreň, výdajnej školskej jedálne Lopej a výdajnej školskej jedálne Štiavnička uhrádzajú stravné na č. účtu IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004 alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci.

 

Spôsob úhrady stravného,  výšku stravného, výdaj stravy, spôsob odhlasovania a prihlasovania na stravu, správanie stravníkov v školskej jedálni určuje Vnútorný poriadok zariadení školského stravovania obce Podbrezová zverejnený na informačnej tabuli v každej jedálni a na internetovej stránke obce Podbrezová.

 

Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú v čase:

 • Materské školy: od 11.30 hod. - do 12.00 hod.
 • Základná škola: od 12.30 hod. - do 13.45 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa - v tom prípade si rodič môže odobrať obed do obedára v prvý deň ochorenia a to v čase od 12.00 hod. - do 12.30 hod. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod., to znamená mimo výdaja MŠ a ZŠ.

Počas výdaja obedov je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Rodič je povinný odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo v deň odhlásenia najneskôr do 6.30 hod a to:
osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo u pani kuchárky,
telefonicky na čísle 0911 110 259, odkazová schránka na čísle 0911 110 259
zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ aj v jedálni ZŠ.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 • každý žiak má právo stravovať sa,
 • do jedálne vstupuje v čase určenom na obed,
 • žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú,
 • v školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed,
 • žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov,
 • pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu, neničí obrusy, taniere, šálky,
 • ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie apo sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc,
 • je zakázané vynášať z jedálne jedlo a riad,
 • po konzumácii jedla si odnesie použitý riad na zberný stolík do zberného okienka,
 • pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru,
 • za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.


 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka