Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Aglomerácia obce Podbrezová - odkanalizovanie

Základné informácie
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obci Podbrezová. Dobuduje sa kanalizačná sieť (11 km kanalizačnej siete) a vybuduje sa čistiareň odpadových vôd (ČOV) v časti obce Lopej.

Obdobie
Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 24.05.2016.
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2020

Výška NFP

Výška oprávnených výdavkov:         5 612 262,61 €
Výška NFP:                                       5 051 036,36 €
Výška vlastných zdrojov:                     561 226,26 €
(Investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica)

V súvislosti s realizáciou investičnej akcie Aglomerácia obce Podbrezová – odkanalizovanie Vám na základe množstva otázok na starostu obce Podbrezová ako aj na zamestnancov Obecného úradu uvádzame harmonogram postupu prác (HMG verzia č. 5) pri budovaní kanalizácie a Čistiarne odpadových vôd Lopej podľa najaktuálnejších informácií od dodávateľa stavby.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o živý materiál, termíny začatia/ukončenia prác sú len predbežné a v závislosti od nepredvídaných skutočností sa môžu meniť. V niektorých častiach môže realizácia trvať kratšie, v iných úsekoch sa práce môžu predĺžiť.

Momentálne sa pracuje na realizácii "zberača A" v bývalom areáli píly na Štiavničke a "zberača A" na Chalupkovej ulici. Práce na realizácii zberača prebiehajú v súlade s harmonogramom prác.

Práce na realizácii objektu "Čistiarne odpadových vôd" boli zahájené dňa 13.07.2018, avšak výkopové práce boli dočasne pozastavené z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody. Pokračovať sa bude po zmene založenia stavby.

O ďalšom priebehu realizácie projektu Vás budeme priebežne informovať na webovom sídle obce Podbrezová a v Podbrezovskom spravodajcovi.

Harmonogram prác
 

 

Trvanie

Začiatok

Dokončenie

Projekt: Aglomerácia Podbrezová odkanalizovanie

611 dní

PO 30.07.2018

PO 30.11.2020

Stavba: Aglomerácia Podbrezová kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd

611 dní

PO 30.07.2018

PO 30.11.2020

SO 01 Čistiareň odpadových vôd (ČOV)

502 dní

PO 30.07.2018

UT 30.06.2020

SO 01.1 Šachta odtoku a havarijného prepadu

21 dní

PO 05.11.2018

PO 03.12.2018

SO 01.2 Mechanické prečistenie a ČS

14 dní

PO 04.03.2019

ŠT 21.03.2019

SO 01.3 Objekt ČOV

306 dní

PO 30.07.2018

PO 30.09.2019

SO 01.4 Merný objekt na odtoku

34 dní

PO 16.09.2019

ŠT 31.10.2019

SO 01.5 Prepojovacie potrubia

41 dní

PO 06.05.2019

NE 30.06.2019

SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

45 dní

PO 01.10.2018

PI 30.11.2018

SO 01.7 Spevnené plochy

45 dní

UT 01.10.2019

SO 30.11.2019

SO 01.8 Oplotenie

44 dní

PO 02.03.2020

ŠT 30.04.2020

SO 01.9 Terénne a sadové úpravy

43 dní

PI 01.05.2020

UT 30.06.2020

SO 01.10 Elektrická prípojka NN k ČOV

45 dní

Po 01.10.2018

PI 30.11.2018

SO 01.11 Prístupová cesta

45 dní

UT 01.10.2019

SO 30.11.2019

SO 01.12 Požiarno-bezpečnostné riešenie

23 dní

UT 01.10.2019

ŠT 31.10.2019

SO 02.2 Kanalizácia Podbrezová

611 dní

PO 30.07.2018

PO 30.11.2020

Tlaková kanalizácia "B-1", dĺžka kanalizácie 225,96 - Skalica

36 dní

PO 02.09.2019

NE 20.10.2019

Zberač "A" dĺžka kanalizácie 1584,59 m - ul. Chalupkova

197 dní

PO 30.07.2018

UT 30.04.2019

Zberač "A-1" dĺžka kanalizácie 147,33 m - ul. Chalupkova

45 dní

UT 01.10.2019

SO 30.11.2019

Tlaková kanalizácia "A", dĺžka kanalizácie 188,20 m - ul. Chalupkova

31 dní

PO 06.08.2018

NE 16.09.2018

Zberač "C" dĺžka kanalizácie 133,5 m - Švermov rad

30 dní

UT 01.10.2019

NE 10.11.2019

Tlaková kanalizácia "C" dĺžka kanalizácie 33,60 m - Švermov rad

31 dní

PO 06.08.2018

NE 16.09.2018

Zberač "D" dĺžka kanalizácie 453,20 m - Hviezdoslavova štvrť

61 dní

PO 01.04.2019

NE 23.06.2019

Zberač "D-1" dĺžka kanalizácia 182,07 m - Hviezdoslavova štvrť

66 dní

PO 01.07.2019

NE 29.09.2019

Združená kanalizácia "ZK-DP" dĺžka kanalizácie 55,31 m - Hviezdoslavova štvrť

23 dní

STR 01.05.2019

PI 31.05.2019

Zberač "D-1-1" dĺžka kanalizácie 52,94 m - Štúrov rad

23 dní

UT 01.10.2019

ŠT 31.10.2019

Vytlačné potrubie "D-1-1-V1" dĺžka výtlaku 58,37 m - Štúrov rad

23 dní

PO 01.07.2019

STR 31.07.2019

Zberač "A" dĺžka kanalizácie 739,39 m - Štiavnička

176 dní

PO 30.07.2018

SO 30.03.2019

Kanalizačné odbočenie k RD - 85 ks

176 dní

PO 30.07.2018

SO 30.03.2019

Čerpacia stanica ČS 1 - ul. Chalupkova

45 dní

PO 01.10.2018

PI 30.11.2018

Čerpacia stanica ČS 2 - Švermov rad

45 dní

PO 16.09.2019

PI 15.11.2019

Čerpacia stanica ČS 3 - Štúrov rad

45 dní

PO 28.10.2019

PI 27.12.2019

Elektrické NN prípojky k ČS1 - ul. Chalupkova

30 dní

PO 12.11.2018

PI 21.12.2018

Elektrické NN prípojky k ČS2 - Švermov rad

30 dní

PO 28.10.2019

PI 06.12.2019

Elektrické NN prípojky k ČS3 - Štúrov rad

30 dní

PO 09.12.2019

PI 17.01.2020

Dočasné dopravné značenie - Kanalizácia Podbrezová

611 dní

PO 30.07.2018

PO 30.11.2020

SO 02.1 Kanalizácia Lopej

345 dní

SO 01.09.2018

PI 27.12.2019

Stoka "A" - 1625,00 m – Tehelňa, Dolná, Murgašova

152 dní

SO 01.09.2018

NE 31.03.2019

Stoka "A1" - 980,50 m - Družby

175 dní

PO 01.10.2018

PI 31.05.2019

Stoka "A1-1" - 294,00 m - Partizánska

50 dní

PO 01.04.2019

PI 07.06.2019

Stoka "A1-2" - 59,00 m - Družby

10 dní

PO 03.06.2019

PI 14.06.2019

Stoka "A1-3" - 126 m - Družby

30 dní

PO 10.06.2019

PI 19.07.2019

Stoka "A1-3-1" - 456,18 m - Družby

60 dní

PO 15.07.2019

PI 04.10.2019

Stoka "A1-3-1-1" - 55 m - Družby

10 dní

PO 30.09.2019

PI 11.10.2019

Stoka "A2" - 222,00 m - Hámor

25 dní

PO 07.10.2019

PI 08.11.2019

Stoka "A3" - 400,00 m – Dolná, Grapeľ

45 dní

PO 28.10.2019

PI 27.12.2019

Stoka "B" - 1024,56 m – Čelno

64 dní

STR 01.05.2019

UT 30.07.2019

Stoka "B1" - 582,36 m - Belohrad

40 dní

STR 17.07.2019

UT 10.09.2019

Stoka "B1-1" - 134,43 m - Čelno

15 dní

STR 04.09.2019

UT 24.09.2019

Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS 1 na stoke "A" - 377,00 m

60 dní

PI 01.03.2019

ŠT 23.05.2019

Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS 2 na stoke "A1" - 218,50 m

50 dní

PI 17.05.2019

ŠT 25.07.2019

Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS 3 na stoke "A1-3-1" - 188,19 m

48 dní

PI 19.07.2019

UT 24.09.2019

Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS 4 na stoke !A3" - 60,50, m

25 dní

PI 20.09.2019

ŠT 24.10.2019

Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS 5 na stoke !B1" - 152,60 m

45 dní

PI 18.10.2019

ŠT 19.12.2019

Kanalizácia Lopej - kanalizačné odbočenia (328 ks)

326 dní

PO 03.09.2018

SO 30.11.2019

Kanalizácia Lopej - čerpacie šachty ČS1 na stoke "A"

35 dní

PO 06.05.2019

PI 21.06.2019

Kanalizácia Lopej - čerpacie šachty ČS2 na stoke "A1"

35 dní

ŠT 13.06.2019

STR 31.07.2019

Kanalizácia Lopej - čerpacie šachty ČS3 na stoke "A1-3-1"

35 dní

UT 23.07.2019

PO 09.09.2019

Kanalizácia Lopej - čerpacie šachty ČS4 na stoke "A3"

35 dní

PI 30.08.2019

ŠT 17.10.2019

Kanalizácia Lopej - čerpacie šachty ČS5 na stoke "B1"

35 dní

STR 09.10.2019

UT 26.11.2019

E.2.20 Elektrické NN prípojky ČS

147 dní

PO 06.05.2019

UT 26.11.2019

E.2.1.7.11 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS1

35 dní

PO 06.05.2019

PI 21.06.2019

E.2.1.7.21 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS2

35 dní

ŠT 13.06.2019

PI 31.07.2019

E.2.1.7.31 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS3

35 dní

UT 23.07.2019

PO 09.09.2019

E.2.1.7.41 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS4

35 dní

PI 30.08.2019

ŠT 17.10.2019

E.2.1.7.51 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS5

35 dní

STR 09.10.2019

UT 26.11.2019

Prevádzkové súbory

85 dní

SO 01.08.2020

NE 29.11.2020

PS - 01.1 Mechanické prečistenie

71 dní

SO 01.08.2020

PI 06.11.2020

PS - 01.2 Biologické čistenie

71 dní

PO 24.08.2020

NE 29.11.2020

PS - 02.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP

71 dní

PO 24.08.2020

NE 29.11.2020

PS 03 MaR a ASRTP pre ČS na sieti v obci

64 dní

UT 01.09.2020

PI 27.11.2020

 

UPOZORNENIE: Prosíme občanov obce Podbrezová, obzvlášť všetkých vodičov, aby brali ohľad na stav vozovky a mali trpezlivosť v úsekoch, kde sa budú vykonávať práce.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Aglomerácia

 

Práce na ul. Chalupkova
Chalupkova  Chalupkova Chalupkova

Práce na Čistiarni odpadových vôd - Lopej
 ČOV ČOV  ČOV

Práce v bývalom areáli píly - Štiavnička
ŽP ŽP ŽP


 
ÚvodÚvodná stránka