Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Rozhodnutie o prerušení konania

Zverejnené 17.9.2018 -ap-


 
Rozhodnutie o prerušení konania Rozhodnutie o prerušení konania.pdf Rozhodnutie o prerušení konania.pdf (697.1 kB)

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do samosprávy obce Podbrezová, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť Denné centrum Lopej, ul. Hámor 442/1, Lopej – pre voličov s trvalým pobytom Lopej, Vajsková a Skalica
Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť Školská jedáleň, Kolkáreň 34/41, Podbrezová – pre voličov s trvalým pobytom na ul. Sládkovičova, Šupkova, Kolkáreň, Smreková, Bendička
Volebný okrsok č. 3 ...viac...

Zverejnené 7.9.2018 -ap-


 

Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Zverejnené 30.8.2018 -ls-


 
Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie SKM_C224e18083013410.pdf SKM_C224e18083013410.pdf (199.4 kB)

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov

Zverejnené 16.8.2018 -ap-


 
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov.pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov.pdf (29.5 kB)

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

Zverejnené 3.8.2018 -ls-


 
Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh Info na web - Chopok Juh.pdf Info na web - Chopok Juh.pdf (290.9 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb

Zverejnené 9.7.2018 -ap-


 

Výsledok vybavenia petície

Zverejnené 29.5.2018 -ap-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Zverejnené 28.11.2017 -ip-


 

Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 
Programový rozpočet obce Podbrezová PR_Návrh_2018-2020.pdf PR_Návrh_2018-2020.pdf (5.7 MB)
Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020 Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf (1.2 MB)

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
viac...

Zverejnené 27.2.2014 -ls-
Aktualizované: 23.8.2018 -ip-


 

Upovedomenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu dokončenia vodnej stavby

Zverejnené 10.7.2017 -ap-


 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016

Zverejnené 28.4.2017 -ip-
Aktualizované: 5.5.2017 -ls-


 
Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

Územné rozhodnutie

Zverejnené 14.10.2016 -ls-


 

Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018

Zverejnené 10.12.2015 -ls-
Aktualizované: 19.1.2016 -ls-


 
Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018 Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls (268.5 kB)

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

    
         
 
   
viac...

Zverejnené 18.11.2015 -ls-
Aktualizované: 21.2.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.

Zverejnené 17.3.2014 -ls-


 
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 
ÚvodÚvodná stránka