Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadanie 27.3.2019

Pozvánka

Pozvánka OZ pozvánka 25032019.pdf OZ pozvánka 25032019.pdf (513.4 kB)

Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci Podbrezová

obrázok.jpg

Názov projektu: Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci Podbrezová
Názov prijímateľa: Obec Podbrezová
Miesto realizácie: Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regioná ...viac...

Výzva § 117 Stavebno technické úpravy Vyzva_§117_Stavebno_technicke_upravy.pdf Vyzva_§117_Stavebno_technicke_upravy.pdf (278.5 kB)
Príloha 1 Návrh na plnenie_kritériá Priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria.doc Priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria.doc (95 kB)
Príloha 2 Rozpočet_Výkaz_výmer Priloha_2_Rozpocet_Vykaz_vymer.xls Priloha_2_Rozpocet_Vykaz_vymer.xls (253 kB)
Príloha 3 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Priloha_3_Oznamenie_k_ohlaseniu_stavebnych_uprav.pdf Priloha_3_Oznamenie_k_ohlaseniu_stavebnych_uprav.pdf (564.4 kB)
Príloha 4 Projektova dokumentácia Priloha_4_Projektova_dokumentacia.pdf Priloha_4_Projektova_dokumentacia.pdf (854.4 kB)

Zverejnené 12.12.2018 -ip-


 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh Info na web - Chopok Juh.pdf Info na web - Chopok Juh.pdf (290.9 kB)

Zverejnené 3.8.2018 -ls-


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Zverejnené 9.7.2018 -ap-


 

Výsledok vybavenia petície

Zverejnené 29.5.2018 -ap-


 

Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet obce Podbrezová PR_Návrh_2018-2020.pdf PR_Návrh_2018-2020.pdf (5.7 MB)
Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020 Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf (1.2 MB)

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
viac...

Zverejnené 27.2.2014 -ls-
Aktualizované: 12.3.2019 -ip-


 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016

Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

Zverejnené 28.4.2017 -ip-
Aktualizované: 5.5.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

    
         
 
   
viac...

Zverejnené 18.11.2015 -ls-
Aktualizované: 21.2.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

Zverejnené 17.3.2014 -ls-


 

Územné rozhodnutie pre stavbu RFO

Územné rozhodnutie pre stavbu RFO

 

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 
ÚvodÚvodná stránka