Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška - výmena nevyhovujúcich podperných bodov a výmena vodiča

Zverejnené 18.5.2018 -ap-


 

Zápis do materskej školy

MŠ

            Zápis detí do materskej školy
 
Materská škola Kolkáreň 34/41, 976081 Podbrezová
 
      Materská škola Dolná 484/1,976 98 Lopej  
 
    Materská škola  Štiavnička 203/32 ,976 81 Podbrezová
 
vyhlasujú v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. ...viac...

Zverejnené 6.3.2018 -ap-
Aktualizované: 22.3.2018 -ap-


 

Žiadosť Železiarní Podbrezová a.s. o pripojenie inžinierskych sietí na zriadenie dočasných šatní pre futbalové ihrisko na Skalici

Zverejnené 14.12.2017 -ap-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Zverejnené 28.11.2017 -ip-


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 28.11.2017 -ip-


 
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa ZZ pozemok.pdf ZZ pozemok.pdf (285.8 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Zavedenie a poskytovanie elektronických služieb

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 
Všeobecne záväzné nariadenie
Zavedenie a poskytovanie elektronických služieb
VZN eGovernment.pdf VZN eGovernment.pdf (312 kB)

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podbrezová

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podbrezová
VZN školské 2017.pdf VZN školské 2017.pdf (393.6 kB)

Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 
Programový rozpočet obce Podbrezová PR_Návrh_2018-2020.pdf PR_Návrh_2018-2020.pdf (5.7 MB)
Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020 Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf (1.2 MB)

Výzva na predloženie ponuky - Zmluvný predaj CD v TB Podbrezová

Zverejnené 24.11.2017 -ls-


 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
viac...

Zverejnené 27.2.2014 -ls-
Aktualizované: 26.3.2018 -ip-


 

Upovedomenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a termínu dokončenia vodnej stavby

Zverejnené 10.7.2017 -ap-


 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016

Zverejnené 28.4.2017 -ip-
Aktualizované: 5.5.2017 -ls-


 
Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

Komunitný plán sociálnych služieb

Zverejnené 28.11.2016 -ls-


 

OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnené 20.10.2016 -ls-


 
OZNÁMENIE o zámere obce Podbrezová prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf Zverejnenie_zámeru_prevodu_nehnuteľného_majetku.pdf (202.2 kB)

Územné rozhodnutie

Zverejnené 14.10.2016 -ls-


 

Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018

Zverejnené 10.12.2015 -ls-
Aktualizované: 19.1.2016 -ls-


 
Rozpočet obce Podbrezová na roky 2016-2018 Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls Rozpočet schválený_VYVESENIE.xls (268.5 kB)

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

    
         
 
   
viac...

Zverejnené 18.11.2015 -ls-
Aktualizované: 21.2.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.

Zverejnené 17.3.2014 -ls-


 
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 


Úvodná stránka