Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci Podbrezová

obrázok.jpg

Názov projektu: Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci Podbrezová
Názov prijímateľa: Obec Podbrezová
Miesto realizácie: Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regioná ...viac...

Výzva § 117 Stavebno technické úpravy Vyzva_§117_Stavebno_technicke_upravy.pdf Vyzva_§117_Stavebno_technicke_upravy.pdf (278.5 kB)
Príloha 1 Návrh na plnenie_kritériá Priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria.doc Priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria.doc (95 kB)
Príloha 2 Rozpočet_Výkaz_výmer Priloha_2_Rozpocet_Vykaz_vymer.xls Priloha_2_Rozpocet_Vykaz_vymer.xls (253 kB)
Príloha 3 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Priloha_3_Oznamenie_k_ohlaseniu_stavebnych_uprav.pdf Priloha_3_Oznamenie_k_ohlaseniu_stavebnych_uprav.pdf (564.4 kB)
Príloha 4 Projektova dokumentácia Priloha_4_Projektova_dokumentacia.pdf Priloha_4_Projektova_dokumentacia.pdf (854.4 kB)

Zverejnené 12.12.2018 -ip-


 

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh Info na web - Chopok Juh.pdf Info na web - Chopok Juh.pdf (290.9 kB)

Zverejnené 3.8.2018 -ls-


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Zverejnené 9.7.2018 -ap-


 

Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet obce Podbrezová PR_Návrh_2018-2020.pdf PR_Návrh_2018-2020.pdf (5.7 MB)
Návrh rozpočtu obce Podbrezová na roky 2018 - 2020 Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf Návrh_ 2018-2020_Podbr._zverejnenie.pdf (1.2 MB)

Zverejnené 28.11.2017 -ls-


 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
viac...

Zverejnené 27.2.2014 -ls-
Aktualizované: 2.5.2019 -ip-


 

Záverečný účet obce Podbrezová za rok 2016

Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ZU_2016_OZ.pdf ZU_2016_OZ.pdf (773.9 kB)
Príloha č. 3 ZÚ 2016 cerpanie rozpoctu ZS.pdf cerpanie rozpoctu ZS.pdf (4.5 MB)

Zverejnené 28.4.2017 -ip-
Aktualizované: 5.5.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 5

    
         
 
   
viac...

Zverejnené 18.11.2015 -ls-
Aktualizované: 21.2.2017 -ls-


 

Územný plán obce Podbrezová. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN obce Podbrezová.

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg UPN obce Podbrezova_20140317_0001.jpg (7 MB)
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 4 PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf PODBREZOV+ü ¦Ź.4 4,5 400.pdf (106.3 kB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie 2P+N_komplexny.jpg 2P+N_komplexny.jpg (62.9 kB)
Doprava a dopravné vybavenie 3P+N_doprava.jpg 3P+N_doprava.jpg (62.7 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: zásobovanie pitnou vodou 4P+N_voda.jpg 4P+N_voda.jpg (64.6 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo: kanalizácia, vodné toky a nádrže 5P+N_kanalizacia.jpg 5P+N_kanalizacia.jpg (65.1 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie elektrickou energiou, telekomunikácie 6P+N_elektrika.jpg 6P+N_elektrika.jpg (65.4 kB)
Riešenie verejného technického vybavenia - Zásobovanie plynom, zásobovanie teplom 7P+N_plyn.jpg 7P+N_plyn.jpg (64.2 kB)
Perspektíva použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na stavebné a iné zámery 8P+N-Poda.jpg 8P+N-Poda.jpg (76.8 kB)
Záväzná časť dokumentácie - verejnoprospešné stavby 9P+N_verejnoprospesne.jpg 9P+N_verejnoprospesne.jpg (65 kB)

Zverejnené 17.3.2014 -ls-


 

Územné rozhodnutie pre stavbu RFO

Územné rozhodnutie pre stavbu RFO

 

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

I/66 PODBREZOVÁ – OBCHVAT ZÁMER (vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

 
ÚvodÚvodná stránka