Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Podbrezová www.podbrezova.sk

Informácia o postupoch prác na Telekomunikačnej líniovej stavbe Vytlačiť
 

Informácia o postupoch prác na Telekomunikačnej líniovej stavbe Telekom„INTS_FTTH_Podbrezová_Lopej

 

Práce na líniovej telekomunikačnej stavbe Slovak Telekom a.s., Bratislava v Podbrezovej v miestnej časti Lopej, povolené Rozhodnutím o umiestnení stavby ev. č. 05/2016 zo dňa 17.10.2016 a na základe rozkopávkových povolení vydaných Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Obcou Podbrezová, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, budú práce v roku 2018 pokračovať nasledovne:

Na základe citovaných povolení boli obnovené stavebné práce na ulici Partizánska a na ulici Družby. Prebiehajú výkopové práce na miestnej komunikácii pred pekárňou a pred Motelom ROUTE 66. Predpokladá sa, že budú ukončené v priebehu 4. – 5. týždňa. Súčasne prebiehajú práce pri bytovom dome na ulici Dolná 513/30. V 5. týždni sa obnovia práce  pri predajni CBA po časť Pod Grapľom. Ukončenie prác na ulici Dolná je závislé od nového povolenia na rozkopávku od Banskobystrickej regionálnej správy ciest, nakoľko všetky práce budú vykonávané v bezprostrednej blízkosti telesa cesty III/2379. V časti Čelno a Belohrad je ešte nutné preklenúť vodný tok oceľovou chráničkou. Prebytočný materiál z výkopov je umiestňovaný na dočasnej skládke na ulici Čelno a bude spätne použitý na dosypanie výkopov. Nepoužiteľný materiál bude zo staveniska odvezený.

Realizácia výkopových prác je závislá od poveternostných vplyvov. Predpokladané ukončenie stavebných prác zhotoviteľom ZYRY – TEM,  s.r.o., Zvolen je do 31.03.2018. Celkové obnovenie trávnatých a asfaltových povrchov na miestnych komunikáciách je do 30. 04.2018.


 
 
ÚvodÚvodná stránka