Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Informácie pre podnikateľov

Telefonické informačné linky JKM v SR

Potrebujete poradiť so začiatkom podnikania? Využite bezplatnú informačnú linku, ktorá je dostupná na jednotlivých kontaktných miestach v čase od 8.30 hod. do 14.00 hod.:
 

Obvodný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

Tel. kontakt: (+042) 910/907 333

 

Na infolinkách Vám poskytnú informácie, ktoré sa týkajú:

 1. Trvalého výkonu činnosti na území SR

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti pre fyzickú a právnickú osobu na území SR:

 • názov/predmet podnikania,
 • všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti,
 • osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (preukazovanie odbornej spôsobilosti riadnym a náhradným spôsobom pre konkrétnu živnosť, osoba zodpovedného zástupcu, orgán oprávnený vydať preukaz odbornej spôsobilosti),
 • možnosti a spôsob ohlásenia živnosti,
 • výška a výber správnych poplatkov a súdnych poplatkov,
 • služby JKM pri ohlasovaní živnosti,
 • súvisiace právne predpisy,
 • asistencia pri vypĺňaní formuláru ohlásenia živnosti.

Žiadosť o udelenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov na území SR:

 • základné informácie týkajúce sa podávania žiadosti, formulár a jeho prílohy, kompetentné orgány a príslušné právne predpisy.

 

 1. Dočasného poskytovania služieb na území SR

Informácie sa týkajú oznamovacej povinnosti cezhraničného poskytovateľa služieb:

 • vznik oznamovacej povinnosti,
 • miestna príslušnosť orgánov pre splnenie si oznamovacej povinnosti,
 • časový limit a frekvencia oznamovacej povinnosti,
 • požadované doklady,
 • možnosti podania oznámenia.

 

 1. Kontaktov na príslušné orgány a registre:
 • kontakty na miestne príslušné orgány štátnej správy, ako napr. daňové úrady, zdravotné poisťovne, katastrálne úrady, úrady sociálnych vecí a rodiny, atď.
 • kontakty na živnostenský register, obchodný register.

 

Pozn.:
JKM poskytujú informácie len v rozsahu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a tieto informácie sa netýkajú kompetenčných rámcov iných orgánov štátnej správy, akými sú napr. daňové úrady, sociálne poisťovňe, katastrálne úrady, úrady práce a sociálnych vecí, úrady verejného zdravotníctva, Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátov práce, atď.

Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter a poskytujú sa v štátnom jazyku.

 

Volanie na uvedené telefonické linky je spoplatnené podľa sadzobníka príslušného mobilného operátora.


 
ÚvodÚvodná stránka