Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Jednota dôchodcov Slovenska - Štiavnička

Rok 2017

Dva roky „Korytnačiek“

Kde začať.

Asi takto. Úvodom je treba vysvetliť prečo „Korytnačky“. Pri jednej z prvých návštev kúpaliska v Podhájskej, cestou rýchlikom na trase Zvolen – Podhájska, padla otázka sprievodčíčke vlaku na obsadenosť rýchlika. Jej odpoveď: „Takých korytnačiek ako vy, mám plný rýchlik“. Takže od tej doby sme „Korytnačky“ , čo sa uchytilo, veď prečo nie. Korytnačky sa dožívajú vysokého veku, sú rozvážne, nikam nekvaltujú, starajú sa o seba, nie sú agresívne, sú skrátka ako my, skorej narodení.

Teraz však k veci, pekne po poriadku.

Rok 2015 v činnosti  ZO JDS P-Š

Dňa 5.5.2015 bola založená ZO JDS Podbrezová – Štiavnička. Dôvodom jej založenia bola absencia akejkoľvek činnosti podporujúcej zmysluplný život a vyžitie obyvateľov Štiavničky po ekonomicky aktívnej časti ich života, pričom k uvedenému dňu z cirka 1500 obyvateľov bol ich počet 144 a starnutie populácie podľa demografických štatistík má stúpajúci trend. Je predpoklad, že v intervale piatich rokov bude žiť na sídlisku cez 700 občanov, ktorí dosiahnu dôchodcovský vek, čo je 50% všetkých obyvateľov Štiavničky.

Preto naša činnosť je zameraná na občanov Štiavničky, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Vytvárame podmienky v spolupráci s OcÚ Podbrezová a komisiami pri ňom zriadenými, ako aj s Okresnou organizáciou JDS v Brezne pre záujmovú  a vzdelávaciu činnosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, právnej, kultúrnej, športovej a životného prostredia. Poskytujeme priestory a materiálne vybavenie pre vykonávanie činností, zameraných na podporu seniorov.

V priebehu polroka sme zvládli po organizačnej stránke všetky podmienky pre plnohodnotné  začlenenie našej ZO JDS do rodiny Jednoty dôchodcov na Slovensku. ZO JDS Podbrezová – Štiavnička má potvrdenú plnú právnu subjektivitu ako občianske združenie, máme pridelené IČO, založený účet v Poštovej banke, zrenovovaný Klub dôchodcov v Alhambre. Aktívne sa zúčastňujeme na práci OO JDS v Brezne, pri akciách obce Podbrezová a rozbehla sa aj naša vlastná činnosť.

V oblasti sociálnej spolupracujeme s Komisiou sociálnej a zdravotnej v obci Podbrezová, v oblasti zdravotnej so SČK Brezno. V oblasti kultúrnej možno spomenúť účasť nášho člena na súťaži v speve v Hronci, či akciu „Koledy 2015“ záverom tohto roka. šport bol zastúpený účasťou našich borcov na ŠHS okresu Brezno na Michalovej, stolnotenisovým turnajom seniorov Štiavničky. V oblasti životného prostredia je nás na sídlisku vidieť a vidieť je aj výsledok našej brigádnickej práce, napr. pri obnove KD Alhambra, oprave zariadenia detského ihriska, jarnom upratovaní, úprave zelene na sídlisku. Svojpomocne sme vybudovali „Gulášovisko pod starou Lipou“, osadili lavičky pri chodníku na Chvatimech. Pri brigádach chceme byť nápomocní aj v tomto roku. Celkom sme odpracovali viac ako 500 hodín, podporujeme akciu obce „Pomôžte zmeniť Podbrezovú“, meníme sídlisko Štiavnička.

V uplynulom období sme zorganizovali viacero turistických výletov a zájazdov. Z výletov veľmi vydarené podujatia výstup na „Bernardín“, či výlet „čHž“ do Vydrova na „Deň stromu“. Zo zájazdov návštevy kúpeľov Podhájska, Turčianske Teplice a Kováčová.

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu „Horehronský kotlík“ bol síce upršaný, ale z nášho pohľadu úspešný. Urobili sme si guláš „Pod starou Lipou“, langoše, pampúšiky a kapustnicu v Alhambre. Naši členovia sa aktívne zúčastnili „Turistického zrazu seniorov“ na Zbojskej, akcie ZO JDS Michalová „Gabčíkovo“, akcie OO JDS v Brezne návšteva parlamentu SR v Bratislave, jarmoku v Podbrezovej. O všetkých týchto akciách sme našich členov a sympatizantov informovali cez mesačník „Podbrezovský spravodajca“, na webe obce Podbrezová, v obecnom rozhlase a na vývesných tabuliach.

Čo sa zmenilo v roku 2016, oproti roku 2015 v činnosti  ZO JDS P-Š?

Porovnávať začnem najdôležitejším údajom a to je stav členov organizácie. V máji 2015 sme začali činnosť našej organizácie v počte 24 zakladajúcich členov. Rok 2015 sme ukončili so stavom  56 členov.  Po roku a pol má naša ZO JDS P-Š ku koncu roka 2016 78 členov, čo je  vyše trojnásobok toho, ako pri začatí činnosti.  Činnosť v roku 2016 oproti roku 2015 je ťažko kvantitatívne porovnávať, nakoľko doba činnosti v roku 2016  je dvojnásobkom  doby činnosti oproti roku 2015. Takže akcií bolo viac, niektoré boli premiérové, niektoré už pomaly začínajú naberať punc tradície.

Tradičné sú naše akcie v oblasti brigád, napríklad ku „Dňu Zeme“,  na ČHŽ, okolo Alhambry,  či okolo bytoviek. Ako nové pribudli brigády pri „Skale lásky“ a „Kaplnky sv. Antona“ na Chvatimechu v spolupráci s OZ TIMO  a OcÚ Podbrezová, brigáda pri Altánku, vysadenie živého plotu okolo Alhambry,  úprava  terénu pod sklad športových potrieb pri multifunkčnom ihrisku.

V oblasti kultúry sa pravidelne zúčastňujeme súťaže v speve seniorov okresu Brezno, tu by som chcel vyzdvihnúť nášho speváka Jožka Beraxu. Koncert „Dychovej hudby ŽP a.s.“  pred Vianocami na „koliesku“, či  koledy „Chlapov z Dolnej Lehoty“ na Štefana  prvý krát v tomto roku patria k vydareným  kultúrnym podujatiam. 

V roku 2016 sme po prvý krát mohli zorganizovať autobusový zájazd na sever Slovenska vďaka dotácii obce a príspevku sponzorov 2% z dane.   Videli sme „Betlehem“ v Terchovej, „Slovenský orloj“ v  Starej Bystrici , Oravský hrad.. Okrem toho sme absolvovali spoločnú akciu Podbrezovej, Lopeja a Štiavničky na výstavu ľadových sôch na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Návšteva pamätníka SNP v Banskej Bystrici, Košického zlatého pokladu, Žiliny s Budatínskym hradom a Mariánskym námestím ,  predstavenia opery v B. Bystrici,   divadla JGT vo Zvolene, či kultúrno - spoločenských podujatí  obce – Horehronský kotlík,  akcii „Mesiac úcty k starším“, v spolupráci s  OZ TIMO MDD,  Hravý piatok,  mini Vianočné trhy, Mikuláš 2016,  Nesmieme zabudnúť na  akciu „Deň stromu“ vo Vydrovskej doline, spojenú s tradičnou jazdou ČHŽ.

K športovým akciám, ako je okresná súťaž v rôznych disciplínach v Michalovej s našim preborníkom v utekaní Michalom Frančákom,  stolno – tenisovým turnajom, výstupom na Bernardín, Šiklov,  na bicykloch na Sihlu, nezabudnuteľným zrazom turistov – seniorov v Osrblí, (500 ľudí!), chceme v roku 2017 pridať súťaž v Petangu pri Altánku, prípadne ďalšie akcie, ktoré ponúka okolie, napr. plaváreň na Mazorníku, turistické vychádzky, bicyklom na zahájenie sezóny ČHŽ do Vydrova. Hýbeme sa ako nám to dovoľuje zdravotný stav a kondícia.

A keď som už pri zdraví, ako najvyššej hodnoty života, nedá sa nespomenúť prednášky z oblasti zdravia a soc. práce, ktoré pre nás zabezpečila p. Holéciová. V prednáškach chceme pokračovať i naďalej.

So zdravím a športom súvisia tiež akcie návštev kúpeľov: Turčianske Teplice, Podhájska, Kováčová, Rapovce, Dolná Strehová: stručný výpočet, niektoré destinácie i 2x v roku , snažíme sa využiť bezplatnú prepravu vlakom,  čím sa v podstatnej miere znižujú náklady  na jednotlivé zájazdy.

Ako poslednú oblasť som si nechal naše akcie v oblasti dodržiavania tradícií, sviatkov a pamätných dní.

Od kraja roku 2016: Fašiangy, MDŽ, Bernardín, guľáš pod Lipou, fazuľovica,  držkovica, , kotlíkovica pri Altánku,  kapustnica na Vianoce. A veľký  výber z akcií kolegov okolitých ZO JDS a obce Podbrezová – Lopejský jarmok, Podbrezovský jarmok.

Prvý polrok roku 2017 v  ZO JDS P-Š

Naša dvojročná činnosť by bola neúplná bez akcií v prvom polroku 2017.

Začali sme v januári Výročnou členskou schôdzou ako jedna z prvých ZO JDS v okrese Brezno. Dôležitým údajom je stav členov na začiatku roku: 80 členov splnilo všetky podmienky členstva v JDS.

Boli schválené všetky dokumenty vyplývajúce zo Stanov JDS, kde si pozornosť zasluhuje schválený plán činnosti ZO JDS P-Š na rok 2017. A hneď sme ho aj začali napĺňať.

 

Spolupodieľali sme sa na príprave hokejového turnaja na Štiavničke, uskutočnili zimný výstup na Bernardín, na Majeri sme sa intenzívne pripravovali na zimné športové hry, ktoré sa však k našej ľútosti z technických príčin nekonali.

V mesiaci február a marec  sme boli relaxovať v kúpeľoch Kováčová, navštívili divadelné predstavenie „Bisťu dedina“, zabavili sa pri živej hudbe na Fašiangovej zábave, oslávili v DC / KD Alhambra pri príležitosti MDŽ naše milé „KORYTNAČKY“.

Ako si predĺžiť život nám z oblasti zdravia prišla vysvetliť 15.3.2017 p. Parubeková zo Slovenského Červeného kríža z Brezna.

Ďalšie akcie, ktoré sú v štádiu príprav: 22.3.2017 stretnutie pri Altánku, zahájenie guľášovej sezóny , zároveň Deň mužov v réžii našich Jozefov, na prelome marca a apríla návšteva Turčianskych Teplíc, začiatkom apríla 6.4.2017 autobusový zájazd do Sv. Antona a Banskej Štiavnice, v druhej dekáde  apríla turistický výlet na Dedečkovu chatu. A je máj 2017, máme dva roky a fúru plánov do budúcnosti.

Plán činnosti  v  roku 2017 v  ZO JDS P-Š

Snažíme sa prispôsobiť naše akcie tak, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac našich členov, i s nejakým zdravotným, či iným obmedzením. Vieme, že nie každý náš člen sa zúčastní všetkých akcií, preto tá rôznorodosť.  Našu činnosť  chceme rozšíriť aj na DC / KD Alhambra, kde hlavne počas zimných mesiacov vďaka vybaveniu TV a rádiom,  je možné sledovať kultúrne, športové i vzdelávacie programy. Čo sa týka klubových činností, funguje nám  PC krúžok a Dámsky klub. Časť svojich aktivít chceme preniesť do Altánku.

Okrem  kultúrno - spoločenských akcií plánujeme rozšíriť športovú aktivitu, kde okrem spomínaného Petangu, plánujeme zakúpenie stolno – tenisového stola. A klubovú záujmovú činnosť je potrebné podporiť  vo väčšom meradle, máme kopu našich členov, ktorí sa aktívne venujú svojim koníčkom a vytvárajú diela,  ktorými sa môžu pochváliť, čo sme zistili práve na prvých Vianočných trhoch na Štiavničke.

Naša ZO JDS Podbrezová - Štiavnička obdržala od vedenia obce Podbrezová "Ďakovný list" za verejno - prospešnú činnosť a šírenie dobrého mena obce Podbrezová. Ďakovný list našim zástupcom odovzdal p. starosta Mgr. Kardhordó Ladislav na slávnostnom posedení dňa 26.1.2017 na OcÚ Podbrezová. Je to dôkazom toho, že naša činnosť je v obci vnímaná kladne a dostáva sa nám za ňu ocenenia, čo nás teší, ale i zaväzuje.

Možno konštatovať, že za tak krátky čas trvania našej ZO JDS sa toho udialo hodne. Neuzavreli sme sa do ulity, riešime podľa našich možností problémy seniorov, aktívne sa zapájame do riešenia problémov obce týkajúcich sa nášho sídliska Štiavnička.

Naše aktivity v lete 2017 boli prezentované v samostatnom príspevku „Leto korytnačiek 2017“.

 

Chcem upozorniť našich členov i členov OO JDS Brezno, obyvateľov obce Podbrezová i ostatnú verejnosť, že od začiatku roka 2017 nás nájdete okrem iného i na Facebooku.

Pripájam kontaktné údaje ZO JDS Podbrezová – Štiavnička:

http://www.podbrezova.sk/jednota-dochodcov-slovenska-stiavnicka.html

mail: zojdsps@gmail.com

  ZO JDS P_Š

Záverom:

Čo si želať do ďalších rokov činnosti našej organizácie?

Asi aby nám slúžilo zdravie, hodne tolerancie, vzájomnej úcty a dobrých nápadov!

Nech sa darí!

(mm)

Horehronský kotlík

Ahoj všetci!

Na súťaži "Horehronský kotlík 2017" vo varení guľášu získali naše družstvá 1., 2., i 3. miesto.

1.miesto "Korytnačky" pod šéfovaním Irenky Ciencialovej spolu s Lydkou Švantnerovou, Marianou Talianovou a Gitkou Valigurovou
2.miesto "Zmiešané družstvo korytnačiek a korytnákov", šéfkuchár Jožko Beraxovie s dievčatami Gitkou Lócziovou, Tonkou Muránskou a Martou Boškovou
3.miesto "Korytnáky" Jožka Lesáka a Vojtu Kotrána + Števo Vaník a Jano Švantner

Okrem iných vecných cien sme vyhrali za 1.miesto motorovú kosačku.
Víťazným družstvám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu ZO JDS P-Š.

Poďakovanie patrí aj všetkým organizátorom akcie, OcÚ Podbrezová pod vedením pána starostu Mgr. Karhorda Ladislava, nestrannej porote, členom ZO JDS P-Š, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli tak k úspechu súťaže.

HK 2017  HK 2017

Leto „Korytnačiek“

Tak a máme ho za sebou. Myslím tým tohto ročné leto, prázdninové mesiace júl  a august.

Hneď na úvod musím konštatovať, že naše predsavzatia viažúce sa k tomuto obdobiu  sa nám nepodarilo splniť.  Išlo o obmedzenie počtu spoločných akcií, venovanie sa rodinným povinnostiam, svojim záľubám, dovolenkám, rekreáciám  a pod.  Posúďte sami.

Spoločné akcie leta 2017 začali akciou OZ TIMO „Be Fresh Day“ 2.7.2017, na ktorej sme sa podieľali organizačne a ktorá bola viac-menej zameraná na deti predškolského a školského veku. Takto príjemne sme začali naše leto.

Ďalšou akciou bol výlet na Chopok 4.7.2017, akcia obce zameraná na dôchodcov celej obce Podbrezová. Výlet lanovkou na druhý najvyšší kopec Nízkych Tatier, vyšlo počasie, pekné výhľady i samotná jazda lanovkou boli príjemným zážitkom. A tiež stretnutie s kolegami z ostatných častí obce, vzájomné poznávanie, rozhovory, nadväzovanie kontaktov, skrátka prijemne strávený deň.

Nasledoval „Deň stromu“ 8.7.2017 vo Vydrovskej doline na Čiernom Balogu, výlet vláčikom Čiernohronskej železnice, vo Vydrove kultúrne podujatia, prechádzka v peknej prírode, množstvo sprievodných akcií zameraných hlavne na deti. Ani letná búrka nám neskazila náladu. Bolo fajn.

Dolná Strehová a zámok v Halíči 20.7.2017 boli našou ďalšou akciou tohto leta. Výlet autobusom na novú destináciu kúpaliska v Dolnej Strehovej prijali naši členovia kladne, prostredie kúpaliska, služby a ústretový personál zaradil kúpanie a relax v Dolnej Strehovej na čelo rebríčka kúpalísk, ktoré navštevujeme. Jedinou chybou je to, že sa tam nedostaneme vlakovým spojením. Nevadilo, výlet sme si spestrili návštevou zámku v Halíči, zámok po rekonštrukcii vyzerá skvostne, bolo čo pozerať.

Cyklo výlet cez Brezno a Lúčky na Bukovinku 28.7.2017 bol športovo zameraný, otestovali sme si svoje sily i nový cyklistický chodník na Lúčkach. Zvládli sme to v pohode i keď naším korytnačím tempom. Športovo ladená bola aj naša ďalšia akcia 2.8.2017 bicyklom na Tri vody spojená s  bowlingom v Osrblí. Tu sme objavili ďalší šport blízky nášmu veku a naturelu, skrátka paráda.

A aby športu a hýbaniu nebolo málo, 5.8.2017 sme sa aktívne zúčastnili futbalového turnaja o „Pohár starostu obce Podbrezová“, pána Mgr. Kardhorda,  v parku na Hviezdoslavovej ulici -  Pod kostolom. Sprievodné akcie pre deti, vystúpenie Mirky a Ondreja  nemali chybu.

Podujatia „ Kultúrneho leta 2017“ v Podbrezovej v mesiaci august boli pekným spestrením nášho kultúrno-spoločenského života. Vystúpenie špičkového FS Urpín 10.8.2017 bol silným  zážitkom. Účasť na ďalších akciách sme riešili individuálne.

Po kultúre nasledoval šport na podujatí  11.8.2017 v Michalovej, na ktorom sme si zasúťažili v rôznych disciplínach s kolegami z Brezna, Valaskej, Michalovej, P. Polhory a ďalšími. Skončili sme  na druhom mieste a odniesli si „Pohár“ za celkové umiestnenie spolu s ďalšími vecnými cenami.

Keďže po športových výkonoch treba relax na zregenerovanie fyzických síl, boli sme si zaplávať a okúpať sa 16.8.2017 v Turčianskych Tepliciach, jednotke to v našich očiach kúpalísk na okolí. Dobrý prístup vlakom, veľký výber bazénov s liečivou vodou, perfektné služby – čo viac si priať.

A veruže sme potrebovali zregenerovať naše sily, lebo už nasledujúci deň 17.8.2017 sme sa zúčastnili „pobytu v prírode“ za Šiklovom, pri brigáde na obecnom „Kompostovisku“.  Za poctivú robotu sme boli odmenení poctivým guľášom a pivkom. A vedomí si toho, že „Kompostovisko“ bude slúžiť všetkým častiam obce, teda všetkým obyvateľom Podbrezovej, prisľúbili sme svoju účasť starostovi obce i pri ďalšej etape terénnych úprav, veriac, že sa brigády zúčastní väčší počet našich spoluobyvateľov.

Ku kultúrno – spoločenským  podujatiam patrí aj oslava 73. výročia SNP na Krpáčove 19.8.2017, kde okrem pripomenutia významnej udalosti v našich dejinách, sme v rámci osláv  obdivovali zoskok parašutistov a vystúpenie Dychovej hudby ŽP, ktorej členmi sú i naši kolegovia.

Sihla 23.8.2017, bicyklom na kuriatka, (iné huby nerástli), zjazd Kamenistou dolinou 30 km, vyskúšanie opravenej cesty, obdivovanie prírody, meandre Kamenistého potoka pod Sihlou, pobyt na zdravom vzduchu v príjemnej spoločnosti – to je lepšie pre naše fyzické a duševné zdravie, ako prášky.

Športovo – zábavný deň 28.8.2017 pri Altánku, turnaj  6-tich družstiev v petangu o „Putovný pohár ZO JDS Podbrezová – Štiavnička“ , ale i v iných disciplínach, beerpong, šípky, sa predlžil až do pozdných večerných hodín. Nevadilo, hojná účasť pri fajnej kapustnici, v príjemnej spoločnosti  „u nás doma na dvore“. A kto vyhral: všetci zúčastnení, i keď víťazmi v turnaji sa stali naši mladoni zo Štiavničky. Tu chceme poďakovať našim sponzorom za vecné dary.

Koniec leta nás našiel na Šiklove, poslednej akcii  „Kultúrneho leta 2017“ v Podbrezovej 1.9.2017. Okolo 20 korytnačiek absolvovalo výstup na Šiklov po udržiavanom chodníku v letnom počasí, v dobrej spoločnosti. I keď chodník je rok od roku strmší a kopec vyšší – zvládli sme to. A hore nás čakal pekný výhľad po okolí, fajný guľáš s pivkom,  pár fotografií, zoznámení, rozhovorov. Taký malý piknik vo väčšom v peknej prírode, s príjemnými ľuďmi. Spontánne vystúpenie nášho speváckeho tria piesňou „Na Královej holi“ a príhovorom pána starostu Podbrezovej bola pekná akcia ukončená. A potom cez Hnusno, Diel a Starú Štiavničku domov. Unavení, ale spokojní , plní zážitkov sme touto už tradičnou akciou ukončili naše korytnačie leto.

Myslím si, že teraz je už každému jasné prečo sa nám náš plán utlmenia spoločných aktivít na leto 2017 „trošku“ pozmenil. Záverom len toľko – už žiadne predsavzatia, život sám prinesie nové výzvy, akcie, podujatia o ktorých na začiatku leta ani netušíme. A podľa vlastného rozhodnutia členov si vyberieme   kto, kde a kedy sa ich zúčastní. Každý podľa vlastného gusta. Konštatovaním, že toto leto bolo fajn a na ďalšie sa tešíme Vás všetkých pozdravuje

Miro Mihaliska

Foto: Michal Frančák

BFDChopokDolná StrehováHalíčJasnáLúčkyMichalová73. Výročie SNPPetangPod kostolomSihlaTri vodyŠiklov

Ahoj korytnačky a korytnáky.

Po kúpacom zájazde v Turčianskych Tepliciach, kde sa nás 16.8.2017 vo vlaku stretlo 27 našich členov a sponzorov + 3 deti, sme sa zúčastnili hneď na druhý deň - 17.8.2017 brigády pri úprave KOMPOSTOVISKA za Šiklovom. Tu sme oddýchnutí a zrelaxovaní  v počte 12 osôb odviedli, podľa môjho názoru, kus poctivej roboty. Za poctivú prácu sme boli odmenení poctivým obecným guľášom i pivkom, začo patrí vďaka vedeniu obce. I keď kompostovisko je mimo rajónu Štiavničky, bude slúžiť občanom Podbrezovej zo všetkých jej častí, teda aj nám Štiavničkárom.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným brigádnikom!

Pánovi starostovi Mgr. Kardhordovi sme prisľúbili našu pomoc i pri prípadnej ďalšej brigáde pri dokončovaní terénnych úprav kompostoviska. Verím, že pomocnú ruku pridajú aj ďalší naši členovia a priatelia.

mm 

Brigáda   Brigáda    Brigáda

 Podbrezovci so Štiavničkármi na Chopku – Jasná

Z podnetu  p. starostu  a vedenia Oblú sa dôchodcovia Podbrezovej s “Korytnačkami“ zo

Štiavničky dňa 4.7.2017 v ranných hodinách vybrali na výlet spoznávať krásy našich hôr a  to na kopec letných výletov Chopok. Autobus obsadený do posledného miesta nás dopravil

 k prvej lanovkovej stanici Krupová.  Kabínkovou lanovkou s prestupom na Kosodrevine sme sa dopravili na vrchol Chopku. Po krátkom občerstvení na zdravom vzduchu vo výške 2024 m a rozhliadnutí po  kráse našich hôr z obidvoch strán, sme sa spustili i na tu druhú stranu - Liptovskú.

Po vystriedaní niekoľkých lanoviek kabínkových, sedačkových i ozubenej dráhy sme sa dostali až do strediska Biela Púť, kde bolo tiež čo obdivovať. Zraz bol o 13.00 hod. na vrchole Chopku, odkiaľ sme sa opäť kabínkou dopravili k nášmu autobusu, ktorý nás doviezol domov.

Všetkých plných dojmov a zážitkov z výletu. Bol to ďalší pekne prežitý deň.

mf.

Chopok   Chopok   Chopok

Prázdniny odštartované !!!

na Štiavničke s podujatím BE FRESH DAYS !

Je všetkým dobre známe, že Podbrezová je svojím geografickým rozložením tak špecifická, že každá jej časť si priam vyžaduje vlastné podujatia (akcie). A tak sa niet čo čudovať, že v každej jej miestnej časti vznikli Občianske združenia, ktoré sa snažia posúvať spoluprácu so svojimi občanmi čoraz viac vpred. Čo je vlastne v istom zmysle aj prínosné, lebo inakosťou sa veci obohacujú a tým máme všetci možnosť vybrať si podujatie, ktoré nám v obci najviac vyhovuje (či už charakterom alebo vzdialenosťou).

Podujatie Be Fresh Dayś sa ale stalo výnimkou. Všetky tri občianske združenia (TIMO, Podbrezovské SLNIEČKO a LOPEKO, n.o.) začali spolupracovať na jednom projekte a to najmä v príprave športového podujatia pre deti, ktoré ho dostali za odmenu – za vysvedčenie !

Akcia sa konala prvú júlovú nedeľu na Štiavničke počas celého dňa na rôznych miestach sídliska.

OZ TIMO v spolupráci s rodinou pražiarňou kávy famílie Panákovcov z Piešťan, zabezpečili pre všetkých piknikujúcich na lúke pri Alhambre kávu zdarma. Východ slnka prilákal na piknik nielen deti, ale aj dospelých so záujmom o jogu.

Medzitým sa už Vika Rusnáková z Lopeko, n.o. pripravovala so svojim tímom na rôzne disciplíny na veľkom ihrisku, ktoré „osviežila“ melónová party s maľovaním na tvár – ako inak, vo farbách melónov.

Poprvýkrát do našej obce zavítalo Loco studio z BB so svojimi trampolínami, aby mohli odštartovať JUMPING. Každý mal možnosť otestovať svoju telesnú výdrž a kondičku.

Presunom na ďalšie stanovište – multifunkčné ihrisko sa počet zapájajúcich do projektu navyšoval. Športuchtivá mládež si utvorila vlastné futbalové družstvá bojujúce o víťazstvo pohára najlepšieho družstva. A to nebolo všetko. Vybudovaním nového petangového ihriska na Štiavničke z dielne aktívnych dôchodcov sme mohli byť svedkom veľkého petangového turnaja generácií.

Plocha medzi „novými“ činžákmi ožila veselým slovom moderátora Janka Chalupku, ktorý pre páry a rodiny zrealizoval množstvo netradičných súťaží, pre deti zas kolobežkový okruh. Keďže každá doba, každá epocha má pre svoje generácie iné možnosti, nemohli sme vynechať súťaž v stavaní lega Heroes a Bionycle, ktorou si deti na sídlisku, obvykle na schodoch činžákov krátia svoj voľný čas.

Odmenou pre všetkých zúčastnených bola ochutnávka jedál  gril – večerného podujatia, ktoré pripravil dlhoročný podporovateľ akcií obce – majiteľ potravín Fresh Vratko Strmeň so svojim Grill tímom. Novinkou bola súťaž v pití piva v spojitosti so športovým duchom pre ping-pong – tzv. BEERPONG, ktorý sa často objavuje na veľkých maďarských festivaloch.

Vône  nad ohňom opekaných špecialít sa vznášali až do večerných hodín, ktoré boli vyplnené premietaním cestopisu do poslednej chvíle ...vlastne do samej polnoci.

Týmto chceme poďakovať majiteľom rodinných domov v blízkosti bývalého kultúrneho centra Alhambra za zhovievavosť a pochopenie pri premietaní, pretože čas sa obvykle z dôvodu zotmenia nedá upraviť podľa našich predstáv. 

Taktiež si ceníme spoluprácu partie JDŠ za technicko – organizačnú výpomoc a prípravy, ktoré neodmysliteľne patria ku každému podujatiu.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia za ich pozitívny prístup k účasti a záujmu, ktorý v našej obci začína naberať ten správny smer  spolupodieľania sa na veciach verejných. Veríme, že aktivitami podporenými Nadáciou Orange v projekte „Spojme sa pre dobrú vec“ bude mať čoraz väčšie množstvo detí chuť a vôľu zapájať sa do prázdninových programov.

I napriek tomu, že podmienky tejto doby prinútili bohužiaľ aj našich občanov odchádzať v nedeľu „na týždňovky“ do západných okresov za prácou, sme radi, že podujatia sa zúčastnila v priebehu dňa stovka ľudí.

Na záver teda nie je čo dodať...

Slnkom prehriate lúky a ihriská, vonkajšie aktivity, zábavné športové hry, turnaje, šťavnaté melóny, grilovačky ...čo viac si na leto priať? Už len všetkým deťom príjemné prázdniny zaželať J

Pri príležitosti medzinárodného dňa družstiev 2. 7. 2017 boli udelené ocenenia pre :

 

 • Víťazné futbalové družstvo
 • Víťaz v BEERPONGU
 • Víťaz v PETANGU
 • Víťaz v skladaní LEGA
 • Víťaz v jedením celého melónu na čas, bez pomoci príboru

Be Fresh Day     Beerpong   Petangue

Vitaj leto

začnem netradične prebásnením známej ľudovej pesničky:

„z Bernardína na tú Dedečkovu chatu, preložíme latu, a tak si my korytnačky zájdeme k švárnemu dievčaťu – chatárkam“

V pláne sme totiž ako prvú turistickú vychádzku predpokladali návštevu Bernardína, až následne Dedečkovej chaty, ale Výbor mieni a okolnosti menia. A okrem toho by sa to nerýmovalo. Nevadí.

Tak ako na Dedečkovej chate nás aj na Bernardíne privítali milé chatárky a chatári. Po netradičnom výstupe z Hronca, podmienenom pekným počasím a výhľadmi na Nízke Tatry, Klenovský  Vepor, osrbliansku dolinu, dolinu Hrona a okolité obce,  25 našich členov, hostia z Podbrezovej, Čierneho Balogu, Brezna a Hronca po prekonaní výstupu zasadli k fajnému guľášu, pivku a iným požívatinám. Po občerstvení nálada stúpala a pri harmonike Paľa Vala sme sa zabávali až do 17.00 hod., kedy sme sa tradičnou trasou kolo „Riti“ vrátili unavení, ale spokojní  domov. Vydarilo sa, mrzí len neúčasť  kolegov z Valaskej, tí ale mali na druhý deň iné aktivity. Možno nabudúce.

Ďalšou akciou bola naša pomoc pri realizácii  „Dopravného ihriska“ pre deti MŠ Štiavnička. Pekná akcia zameraná na dopravnú výchovu detí sa aj s našim malým prispením vydarila k spokojnosti organizátorov z MŠ Štiavnička pod vedením p. riaditeľky Vilhanovej, učiteliek MŠ a rodinných príslušníkov detí.

Keďže počas leta je dôležitý aj relax, vybralo sa 21 našich členov navštíviť Podhájsku. Na vlak sme na Chvatimechu sadali po piatej ráno, reku vyhneme sa návalu, horúčave pri cestovaní, obsadíme dobré miesta na kúpalisku. Figu drevenú. Ráno pred otvorením kúpaliska bolo pred jeho bránami nasáčkovaných odhadom 250 až 300 hostí. Neubralo nám to však nič z chuti riadne sa vykúpať, zaplávať si, zrelaxovať. A tak až do 15-tej sme sa čľapkali v slovenskom mŕtvom mori . Cesta nazad bola dobrodružná, búrka pred nami vyvrátila na koľaje strom a tak sme chytili meškanie 55 minút.

 A ako by to nestačilo, búrku sme si doviezli za sebou až na Chvatimech. Vystúpili sme z vlaku a z oblohy sa na nás začal valiť príval dažďa. Tak sme sa pri ceste zo stanice Chvatimech na Štiavničku vykúpali ešte raz.

Počas prázdnin naše aktivity utlmíme, budeme sa viac venovať rodinám, ale pár naplánovaných akcií prebehne: 2.7.2017 „Be Fresh Day“ v spolupráci s OZ TIMO, výstup na Chopok 4.7.2017 v spolupráci s OcÚ Podbrezová, „Deň stromu 2017“ vo Vydrove v spolupráci s ČHŽ dňa 8.7.2017. V júli sa chceme ísť okúpať do Dolnej Strehovej, ak bude záujem našich členov. Ale o prázdninových akciách nabudúce.

Pekné leto nielen „korytnačkám“ praje

Výbor ZO JDS P-Š

Vitaj leto  Vitaj leto

Dedečkova chata

Ahoj "Korytnačky" !

Po úspešnom vystúpení našich Jožkov - Beraxu a Smutného - na prehliadke spevákov seniorov 14.6.2017 v Pohronskej Polhore sme sa vybrali ľahkým turistickým krokom na Dedečkovu chatu nad Mýtom pod Ďumbierom ráno 15.6.2017.

Začalo to na Chvatimechu, odkiaľ sme sa vydali vlakom do Brezna, následne autobusom na Vagnár, zast. SAD Pohanské, no a od zastávky autobusu hor sa na Dedečkovu chatu. Dve desiatky korytnačiek prvú etapu turistického výletu bravúrne zvládli a po dvoch hodinách pochodu v peknom slnečnom počasí, za častých zastávok spojených s obdivovaním prírodných scenérií hlavne Nízkych Tatier sme boli hore.

Tu nás čakalo občerstvenie, čo si kto dal. V príjemnom prostredí, pri milej obsluhe, chutnom jedle a kochaní sa výhľadmi na okolitú prírodu nám čas plynul  rýchlym tempom. A bol čas návratu domov. Každý si vybral cestu ktorá mu vyhovovala: naspäť na Pohanské, do Brezna, či hrebeňovkou ponad Bystrú nad Nový závod ŽP.

Počasie nám vydržalo až do návratu domov, partia ľudí, kde všetci vedeli podať pomocnú ruku pri prekonávaní ťažkostí, sme po absolvovaní odhadom 15 km, poobede okolo 16-tej dorazili na Štiavničku. Uťahaní, ale spokojní, že aj v našom veku ešte niečo zvládneme, aj keď nohy boleli od miesta, kde chrbát stráca svoje slušné meno, sme sa dohodli na prípadnom zopakovaní túry na jeseň, ak zdravie poslúži.
Bolo fajn!

Záverom poďakovanie.

Našim Jožinom za reprezentáciu korytnačiek na prehliadke spevákov seniorov na P. Polhore,

majiteľke Dedečkovej chaty, Ing. Kokavcovej s personálom za milé privítanie, dobré jedlo a perfektnú obsluhu.

Korytnačkám za vytvorenie príjemnej atmosféry spolunáležitosti, čo bolo cítiť pri každom, aj keď v závere boľavom kroku.

Miro Mihaliska 

Dedečkova chata  Dedečkova chata

Milá návšteva

Na schôdzu Výboru ZO JDS Podbrezová – Štiavnička dňa 8.6.2017 zavítala milá návšteva – deti MŠ Štiavnička spolu s pani riaditeľkou Tatianou Vilhanovou a pani učiteľkou Balogovou. Navštívili nás v DC / KD Alhambra za účelom dohodnúť  spoluprácu  na spoločných akciách. Prvou takou  bude pojazdné dopravné ihrisko dňa 23.6.2017, kde pomôžu naši členovia pri zabezpečení tejto akcie. Mala by zvýšiť povedomie detí v oblasti dopravy, správania detí na cestných komunikáciách, znalosť dopravného značenia.

Druhou spoločnou akciou bude vyraďovanie „staršiakov“  30.6.2017 zo škôlky do školy. Aj v tomto prípade budeme „servismani“ so všetkým, čo k tomu patrí.

Keďže po skončení výboru mali predpremiéru svojho  vystúpenia   na prehliadku spevákov a skupín seniorov v P. Polhore 14.6.2017 Jožko Beraxa a náš dvorný heligonkár Jožko Smutný, deti si ich zostali vypočuť. Po vypočutí  našich účinkujúcich si deti spontánne rozkázali tú ich: „Kukulienka kde si bola“.

Miešaný zbor Jožka Beraxu a detí z MŠ Štiavnička za doprovodu Jožka Smutného na heligónke sa len tak rozliehal Alhambrou i celou Štiavničkou. Celý výbor tlieskal o dušu, detičky pridali aj ďalšie pesničky a spontánna zábava len tak fičala.

Nebolo by od veci nacvičiť spoločný program detí  a „korytnačiek“  pre potešenie mám, otcov, starých mám a starých otcov i samotných detí . Iste by mal veľký úspech.

Záverom prianie – vzájomne prospešná spolupráca dvoch generácií. Seniorov a detí !

Mihaliska

Milá návšteva Milá návšteva

Otvorenie ihriska na petang.

Dobré dielo sa podarilo zavŕšiť!
Brigádnicky, za pomoci OcÚ, vzniklo na Štiavničke prvé petangové ihrisko na Horehroní. Vďaka patrí všetkým brigádnikom, pracovníkom OcÚ, poslancom, p. starostovi.

Dnes, 29.5.2017 sme si to užili! Pekné ihrisko na petang, pekné počasie, dobrý perkelt, ešte lepšiu náladu využilo 38 našich členov, hostí a sponzorov na úvodnú inštruktáž o pravidlách i na prvú súťaž korytnačiek  v petangu. Každou novou hrou sa naši súťažiaci zlepšovali, bol kopec srandy, podpichovania v dobrom zmysle slova, skrátka užívali sme si vydarenú akciu. Dohodli sme si ďalšie pokračovanie o týždeň, pri priaznivom počasí súťaž doplníme o stolný tenis a po zakúpení športových potrieb aj o disciplíny športových hier seniorov.

Mihaliska

Príhovor predsedu Hosť a sponzor KorytnačkyPosilnenie pred súťažou

Turčianske Teplice 31.5.2017 a Slovenská Ľupča 1.6.2017

Koniec mája a začiatok júna sa niesol v znamení relaxu a výletu. Relax si po brigádach na petangovom ihrisku užívalo 23 našich členov a sponzorov v kúpeľoch Turčianske Teplice. Už možno povedať klasika - pekné počasie, teplá nepitná liečivá voda v bazénoch, chladené pitné pivko Svijany, menu v bistre "Mňam" za 3,15 €, dobrá partia i nálada. Čo viac si priať.

Slovenská Ľupča, výstup na hrad bola z iného súdka. Tu sme si kus rozhýbali kosti výstupom na hrad i hradnými schodmi, ale nie je čo ľutovať. Pekný výhľad na okolie hradu, zaujímavé historické expozície v exteriéry i interiéry hradu, odborný výklad lektorky. Zaujímavé je, že hoci máme hrad takrečeno pod nosom, veľa z nás ho ešte nenavštívilo. No pekne!, ako vraví náš nemenovaný kolega.

A v podhradí "Turičný jarmok" so všetkým čo k nemu patrí. More stánkov, davy ľudí.Za povšimnutie stáli stánky s remeselníckymi výrobkami, kováčska dielňa, tkanie kobercov, stolárske výrobky, obuvník.
Bolo aj tu čo pozerať, dalo sa pojesť i pitný režim dodržať, podebatovať s kamarátmi i rodinou.
A poobede hajde domov, zmorený teplom i fyzickou aktivitou.
A plánovanie ďalších akcií počas leta.
Takže tak, priatelia!
mm

Turčianske Teplice Slovenská Ľupča

OŠHS Michalová 17.5.2017

Ahojte priatelia, dve desiatky našich borcov sa aktívne zapojilo do súťaží na OŠHS v Michalovej 17.5.2017.

Výbor ZO JDS P-Š sa všetkým chce poďakovať za reprezentáciu našej organizácie.Všetci sa snažili podať výkon na hranici svojich možností, čo sa odzrkadlilo i na zisku medailí. Dve zlaté získali v stolnom tenise p. Lydka Švantnerová a p. Peter Gregor, v tej istej súťaži pridala bronzovú medailu p. Ing. Irenka Helcová. Vo vrhačských disciplínach sa darilo p. Viliamovi Škultétimu, ktorý získal striebro za vrh guľou a bronz za hod granátom na diaľku.

Poďakovanie, gratulácia a obdiv k ich výkonom!

Za Výbor ZO JDS P-Š:

Mihaliska 

OŠHS 

Čiernohronská železnička (čHž) a Lesnícky skanzen (LS) vo Vydrove

Pár štatistických údajov a pár foto z otvorenia sezóny 2017 na Čiernohronskej železničke (čHž) a Lesníckeho skanzenu (LS) vo Vydrove.

Na výlet čHž  sa vydalo 34 našich členov, brigádnikov -  (náhradníkov), dvaja sponzori a jeden náš hosť. Vláčik na bicykloch doprevádzalo 8 korytnačiek a našich priateľov a podporovateľov. Celkom sa tejto akcie zúčastnilo 45 dospelých a kopec vnúčat. Vláčik bol plný už z Chvatimechu a boli obavy, ako sa zmestia priatelia z Valaskej, nakoniec všetko dobre dopadlo, dobrých ľudí sa veľa zmestí, nebolo treba vo Valaskej použiť systém Štiavničkári vystúpiť, už ste sa dosť viezli, do Hronca peši a Valašťania nastúpiť. Prítomný riaditeľ čHž - Ing. Bílek Aleš mal organizáciu pod kontrolou, v Hronci bol pripojený ďalší vozeň a bolo po probléme. Z našej strany organizačne akciu zabezpečoval p. Gurský Ladislav za pomoci manželky Vierky. Obom pánom i p. Vierke patrí vďaka.

Pred odchodom "dychovkového" vlaku sme obdarovali Ing. Bílka soškou Afrodity, ktorú sme pri našej brigáde objavili v kroví na stanici čHž na Chvatimechu.

Po bezproblémovej preprave nasledoval kultúrny program vo Vydrove: lesnícke halali, DFS Malá Kýčera, DFS Kornička, vystupujúci aj v tv relácii "Zem spieva" a naša dychovka zo Železiarni Podbrezová spestrili náš pobyt vo Vydrove. A kopa stánkov so suvenírmi i občerstvením, nik neumrel hladom ani smädom. Okolo tretej poobede odchod domov na Chvatimech na vláčiku i na bicykli. Cestu späť bicyklom sme si spestrili využitím skratky po novej lesnej ceste cez škôlku Šanské. O čo bola skratka dlhšia, o to bola aj strmejšia. Skrátka kopec srandy a kopec plánov na výlety na bicykli. Tradične, plní dojmov z výletu jarnou prírodou a uťahaní ako kone sme boli radi, že sme už doma.

Mihaliska

Brigáda pri Altánku

Brigáda pri Altánku si zasluhuje samostatnú zmienku našej brigádnickej činnosti.

Prvá etapa prebehla vo štvrtok, 13.4.2017, kde za účasti troch našich členov bolo dosadených cirka tridsať sadeníc smreka do živého plota okolo Altánku.

Druhá etapa sa konala pri celoobecnej brigáde pri príležitosti "Dňa Zeme 2017",

ktorej sa zúčastnilo tridsať našich členov a priateľov, pri Altánku sa urobili terénne práce pre zriadenie petangového a stolno-tenisového ihriska, osadili sme lavičky, kláty na sedenie pri ohnisku, vysadili sme tridsať sadeníc vtáčieho zobu, ako pokračovania živého plotu.

Tretia etapa prebehla 24.4.2017, pokračovali sme v úprave terénu,upravili trávnatú plochu navezením zeminy, vymerali petangové ihrisko, upravili vstup do Altánku, dosadili stromčeky smreka, vyčistili ohniská. Práce sa zúčastnilo trinásť našich členov. Po práci malé občerstvenie v podobe dojedenia guľášu, zvýšeného z akcie "Dňa Zeme 2017".

 Plánujeme štvrtú etapu pri dokončení petangového ihriska, náteru Altánku, osadení lavičiek, položení panelu pred Altánok, výsevu trávy. A potom slávnostné otvorenie: súťaž v petangu, stolnom tenise, opekačka a iné príjemné veci.

Mihaliska 

Altanok 1  Altanok 2

Deň Zeme

Brigády na Štiavničke pri príležitosti "Dňa Zeme 2017" sa zúčastnilo 30 osôb, 27 korytnačiek, dvaja pomocníci z obecného úradu a junior Šimon Miterpach.

Pracovali sme na štyroch miestach:

- vyzbieranie odpadkov pri "lentilkách" - naše "korytnačky"

- vyzbieranie odpadkov pri štátnej ceste od Fera Sitára po bývalé učilište na Piesku - taktiež

- prerezávke náletových drevín pri VS 190 - "korytnáky"

- úprave terénu pri Altánku - taktiež

Popri robote sme si zvrtli guľáš, urobili to, čo sme si predsavzali, vysadili sme 33 ks sadeníc smreka, 30 ks sadeníc vtáčieho zobu a 24 ks sadeníc drevín z vlastného zdroja.

Pri Altánku sme osadili 3 ks lavičiek, 7 ks klátov na sedenie pri ohnisku, upravili terén pre zriadenie petang  a stolno-tenisového ihriska, pozbierali množstvo odpadkov, odstránili náletové dreviny a podrast pri VS 190.

Dohodli sme sa na ďalších našich akciách.

Prvou je dokončenie terénnych úprav pri Altánku osadením 20 ks obrubníkov, dosadením 12 - 15 ks sadeníc vtáčieho zobu v živom plote v pondelok 24.4.2017 o 9.00 hod. a   brigáde na čHž v stredu 26.4.2017 o 9.00 hod.

Ďalšou našou akciou je účasť na otvorení sezóny 2017 čHž a LS vo Vydrove,  dňa 1.5.2017, ako cyklo výletu i jazdy vláčikom čHž na kultúrny program do Vydrova. Zraz je o 9.45 hod. na stanici železničky na Chvatimechu. Odchod vlaku o 10.00 hod., cestovné brigádnici a ich vnuci 1,00 €, ostatní cestujúci podľa platných taríf, brigádnici, (24 členov), ak sa výletu nezúčastnia, alebo pôjdu bicyklom si sami určia náhradníkov, aby nám neprepadli zľavnené cestovné lístky.

Na 8.5.2017 je plánovaná akcia osláv 2.rokov trvania našej ZO JDS P-Š, návrh asi takto:

zraz o 9.00 hod. na zastávke SAD na Chvatimechu, presun autobusom do Hronca, odtiaľ peší výstup na chatu Bernardín. Program na Bernardíne - prípitok, občerstvenie, zábava. Ukončenie akcie na Bernardíne okolo 16.00 - 17.00 hod. a návrat domov popri "Riti", betónkou, zjazdovkou, ako kto chce. Túto akciu plánujeme uskutočniť spolu s  priateľmi z Podbrezovej, Lopeja, Valaskej, Hronca a Osrblia.

Podrobnosti včas a štandardným spôsobom: info tabule, mail, facebook a osobne.

Pozdravuje: (mm)

Foto: ( mf)

Deň Zeme 1  Deň Zeme 2

Deň Zeme 3

Štiavničkári – „Korytnačky“ v Štiavnici

Dôchodcovia zo Štiavničky sa vo štvrtok ráno 6.4.2017 vybrali na výlet spoznávať históriu Banskej Štiavnice a okolia.

Prvou zastávkou bol kaštieľ  vo Svätom Antone. Oboznámili sme sa s dejinami, ktoré sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg od roku 1750. Súčasťou prehliadky kaštieľa bola aj poľovnícka expozícia.

Druhou zastávkou bola Banská Štiavnica. Je to mesto, ktoré má bohatú banícku históriu a má veľa kultúrnych pamiatok, ktoré sú zaradené do Svetového dedičstva UNESCO.

Po príchode a zaparkovaní autobusu pri Novom zámku sme navštívili najznámejšie Námestie svätej trojice. Po krátkom občerstvení na tomto námestí sme pokračovali smerom k Starému zámku, popri nových zrekonštruovaných, ale aj veľmi ošarpaných budovách, videli sme Dom Maríny, kde pôsobil aj Andrej Sládkovič.

Starý zámok dýcha históriu Štiavnice. Z veže Starého zámku bol prekrásny výhľad na známu Kalváriu, Radnicu, Piarsku bránu, Klopačku, budovy Baníckej a Lesníckej akadémie a mnoho ďalších významných architektonických pamiatok Banskej Štiavnice.

Po prehliadke zámku sme navštívili krásny vyrezávaný štiavnicky Betlehem.

Ešte krátke občerstvenie a náš čas bol naplnený. Ešte veľa by sa dalo vidieť .........

Spokojný s plnými dojmami sme sa vracali domov.

Text: Eva a Milan Vengerovci

Foto: Michal Frančák

Antol  Banská Štiavnica

Turčianske Teplice, 28.3.2017

V tento deň sa 23 „korytnačiek“ rozhodlo stráviť relaxom v kúpeľoch Turčianske Teplice.

A rozhodli sa správne, čo dokladá i pár údajov:

28. marca teplota vzduchu 21 oC, vody 28 oC, slnečná obloha bez mráčiku, bez tlačenice na kúpaliskách, partia dobrá, nálada ešte lepšia, cesta vlakom OK – čo viac si želať.

Po troch hodinách v termálnej liečivej vode dobre naladení , oddýchnutí, zrelaxovaní na tele i duši, sa väčšia časť výpravy rozhodla čas do odchodu ďalšieho vlaku stráviť prechádzkou po kúpeľnom meste Turčianske Teplice, pozrieť si kúpele, najesť sa  a nadýchať atmosféry kúpeľného mesta, kde nejak inak plynie čas – bez stresu, ponáhľania, bez starostí z každodenných problémov, ktoré ostali doma. 

Účastníci výletu zhodnotili výlet do T. Teplíc v porovnaní s inými kúpeľnými destináciami na Slovensku, ako najlepšie možnériešenie pre pobyt pri vode. Relatívne krátky čas vo vlaku, minimum prestupov, krátka vzdialenosť od stanice do kúpeľov, liečivá teplá voda, sedem bazénov s termálnou liečivou vodou, možnosť vyžitia i pri nepriaznivom počasí, kúpeľný servis, výber stravy a občerstvenia, pekný kúpeľný park i možnosť nákupov v okresnom meste. Záver znel: zopakovať, čo iste nebude problémom.

Vydarená akcia na ktorej mám bolo dobre!

(mm)

Foto: mf   

Turčianske Teplice

 

„Nech to para tlačí“!

 

Ahoj priatelia,

dnes, 12.4.2017 sme sa v hojnom počte 24 "korytnačiek" zúčastnili brigády na stanici ČHŽ na Chvatimechu. Brigádu organizačne zabezpečili Ing. Bílek Aleš, riaditeľ ČHŽ a starosta obce Podbrezová, Mgr. Kardhordó Ladislav.

V rámci brigády boli upravené priestory nástupišťa na Chvatimechu a prechodový prierez koľaje od nástupišťa po Valaskú. Práca na úprave prechodového prierezu koľaje spočívala v odstránení drevín popri trati, ktoré zasahovali do ochranného pásma železnice. Naše dievčatá vyzbierali odpadky, pohrabali trávnaté plochy a pozametali spevnené plochy na nástupišti ČHŽ Chvatimech. Natreli sme tiež kovové a drevené konštrukcie informačných tabúľ na stanici a prístupovej ceste k nej.

Robotu sme ukončili po 12.00 hod. po kontrole "náčelníka" Ing. Bílka, ktorý bol  s našou prácou nadmieru spokojný,

Pri vyhodnotení brigády sme si dohodli aj ďalšiu spoluprácu v budúcom období, predebatovali zabezpečenie akcií, na ktorých sa chceme zúčastniť. Prvá takáto akcia je návšteva Lesníckeho skanzenu vo Vydrove dňa 1.5.20017, pri príležitosti začatia sezóny 2017 na ČHŽ i v skanzene.

Pre záujemcov z našich radov bude pristavený mimoriadny vlak s predpokladaným odchodom o 8.30 hod. zo stanice ČHŽ  Chvatimech. Upresnenie odchodu vlaku, cena cestovného lístka, ako aj ďalšie informácie budú známe po obdržaní oficiálneho programu otvorenia Lesníckeho skanzenu vo Vydrove a budú včas oznámené štandardným spôsobom.

A chcem upozorniť na jednu podstatnú vec: brigády sa spolu s nami zúčastnili i členovia ZO JDS Valaská, ktorých bolo približne toľko, koľko nás, teda v počte  okolo  50 senioriek a seniorov sa mohol vyčistiť úsek trate od Chvatimechu až po Valaskú, spolupráca bude pokračovať i v budúcnosti.

A pozývame na uvedené aktivity i dôchodcov z Hronca, čím by sa naša brigádnická činnosť rozšírila na úsek trate ČHŽ od Chvatimechu po Hronec.

Všetkým zúčastneným sa chcem za Výbor ZO JDS Podbrezová - Štiavnička poďakovať:

za organizáciu, spoluprácu i robotu.

 

S pozdravom (zaužívaným na ČHŽ):

"Nech to para tlačí"! 

Mihaliska, taj. ZO JDS P-Š

„Nech to para tlačí“!  „Nech to para tlačí“!  „Nech to para tlačí“!

 

Zdravie seniorov

 

Dňa 15.3.2017 sa v DC / KD Alhambra uskutočnila prednáška na tému „Zdravie seniorov“.

Prednášky sa zúčastnilo 18 našich členov, ktorí si prednášku p. Parubekovej z Brezna so záujmom vypočuli a aktívne sa zapojili i do diskusie na uvedenú tému.

A o čom bola prednáška a diskusia?

O veciach ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí všeobecne, seniorov obzvlášť. Prednášajúca nám podala pútavou formou informácie o vplyve stravovania, spánku, pohybovej aktivity na  kvalitu nášho života.

Strava a jej dôležité zložky: vláknina, sacharidy, minerály, bielkoviny, tuky, vitamíny. Všetky zložky je treba konzumovať v primeranej miere, rozdelené počas dňa do 5 častí, raňajky 20%, desiata 15%, obed 30%, olovrant 15% a večera 20 % celkového množstva stravy, pričom večeru skonzumovať  do 19.00 hod.  Zároveň je nutné dodržiavať pitný režim, odporúčané množstvo  je 1,5 l v zimných mesiacoch, v lete 2,5 l vody, včítane vody obsiahnutých v strave.

Pri tzv. civilizačných ochoreniach je potrebné obmedziť  niektoré zložky potravy. Pri vysokom tlaku sodík (Na), pri cukrovke sacharidy, odporúča sa jesť biele pečivo, nízkotučné mlieko. Neodporúča sa na noc konzumovať ťažké jedlá, ale napr. aj jablká.

Pre plnohodnotný život je dôležitý aj spánok, jeho dĺžka a kvalita. Doporučená dĺžka spánku min. 6 hodín, vyskúšali sme si dýchacie cvičenia k uvoľneniu organizmu pred zaspaním.

Pohybová aktivita seniorov taktiež vplýva na kvalitu nášho života, je však nutné v individuálnych prípadoch konzultovať vhodné športy s ošetrujúcim lekárom. Zo športov sa odporúča plávanie celoročne, chôdza, beh na lyžiach, bicyklovanie.

V diskusii sme sa pýtali na geneticky upravované potraviny, posun hodín a jeho vplyv na biorytmus, spotrebu cukru pri cukrovke a jeho možnú náhradu, doplnky stravy, prevenciu, vhodné športy. Na všetky tieto i ďalšie otázky sme obdržali vyčerpávajúcu odpoveď. Kto tam bol vie, kto nebol  - môže ľutovať!

Pre všetkých aspoň „KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA“:    0 - 30 – 5 – 120/80

0 – cigariet, 30 minút chôdze, cholesterol – 5, tlak 120/80. Medzná hodnota tlaku je 140/90.

Záverom sa chceme poďakovať prednášajúcej p. Parubekovej  a  p. Holéciovej ,  p. Vaššovi za organizačné zabezpečenie prednášky.

 

Za výbor ZO JDS P-Š: Mihaliska

Zdravie seniorovZdravie seniorov

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava MDŽ na Štiavničke 

Srdce ženy

V stredu 8. marca 2017 slnko svojimi teplými lúčmi pohládzalo prebúdzajúcu sa prírodu po chladnej zime a na tvárach ľudí vyludzovalo úsmev  z blížiacej sa jari. V tento krásny marcový deň o 16.hodine sa v budove Športovej haly ŽP na Štiavničke stretli členky a členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Podbrezová – Štiavnička, aby oslávili  Medzinárodný deň žien.

V mene Obecného úradu Podbrezová sa v úvode tohto príjemného spoločenského posedenia prihovorila zástupkyňa starostu pani Anna Gajdošíková. Dve žiačky ZDŠ prečítali pekné básne. Každá z prítomných žien bola obdarovaná ružou – kráľovnou kvetín. Starostovi Mgr. Ladislavovi Kardhordovi sa  podarilo vymedziť si niekoľko minút voľného času v preplnenom dennom pracovnom harmonograme a prišiel medzi oslavujúce ženy, zaželajúc im zdravie, šťastie, pohodu a spokojnosť.

Pani Eva Piliarová s citom a vkusne vytvorila originálny plagát s citátom: „SRDCE ŽENY NEMOŽE BYŤ BEZ LÁSKY“. Malé a veľké červené, papierové srdcia „rozsypané“ po obrusoch na stoloch spolu s čerstvo upečenými škvarkovými pagáčmi a škoricovými hniezdami potešili oči a aj žalúdky.

Prítomní muži: Jozef Vašš, Jozef Kobela, Miroslav Mihaliska, Ladislav Gurský, Peter Gregor, Milan Venger, Rudolf Olšiak, Karol Talian, Belo Kotrán a Ľubomír Ďurica prispeli k dobrej nálade a slávnostnej atmosfére oslavy tohto Medzinárodného dňa žien, ktorý má dlhodobú tradíciu.

                                                                                              Ing. Irena Helcová, členka ÚSN

Oslava MDŽ na Štiavničke

 

Fašiangová zábava seniorov ZO JDS na Štiavničke

Veselí, vtipní a mladí duchom

V budove Športovej haly ŽP na Štiavničke sa vo štvrtok 23.februára 2017 popoludní stretli seniori-členovia Základnej organizácie JDS Podbrezová - Štiavnička   na fašiangovej zábave. Dobrá nálada seniorov bola podfarbená peknou fašiangovou výzdobou a gradovala vďaka výbornej umeleckej produkcii známej tunajšej speváckej a hudobnej dvojice  M&W MUSIC.

O tom, že seniori na Štiavničke sú veselí, vtipní a mladí duchom, mohli sa presvedčiť aj prítomní hostia, ako aj starosta Obecného úradu Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordó, ktorý tiež zavítal na túto fašiangovú akciu a poprial všetkým príjemné posedenie a veselú zábavu. Touto cestou sa chceme poďakovať starostovi obce za jeho ochotu sponzorovať toto kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov ZO JDS Podbrezová – Štiavnička.

Pri ľudových piesňach a vždy zelených „evergrínoch“ ožívali spomienky na mladé časy. Rezké čardáše, polky, ale aj valčíky, či „slaďáky“ nenechali nikoho sedieť pri stole. Na parkete tancovali tanečníci ozdobení fašiangovými maskami s rôznofarebnými parochňami, svetielkujúcimi mašľami vo vlasoch, vysokými špicatými čarodejníckymi klobúkmi i malými pestrými kužeľovitými klobúčikmi. Pozornosť upútala malá postava v žltom plášti, s bielou škraboškou na tvári a žltou čiapkou na hlave. Najväčší úspech zožali dve masky – cigánka s dlhými čiernymi vlasmi, kvetovanou šatkou  a blúzkou a muž preoblečený za ženu s dlhými ružovými vlasmi a slameným klobúčikom.

Príjemnú fašiangovú atmosféru umocňovalo dobré biele víno na stoloch a chutné, voňavé pampúšiky, ktoré upiekla pani Eva Piliarová, obsluhujúca za barovým pultom, ozdobená originálnym farebným klobúkom s kvetom a pestrou mašľou okolo krku.

Hudba, spev, tanec, smiech a humor zneli v priestoroch Športovej haly ŽP na Štiavničke do neskorého večera. Je dobré, keď sa ľudia dokážu stretnúť, porozprávať sa a zabaviť sa.

 

                                                                                Ing. Irena Helcová, členka Únie slovenských novinárov

 

 


 

Ahoj korytnačky,

na úvod príjemná správa. Naša ZO JDS Podbrezová - Štiavnička obdržala od vedenia obce Podbrezová "Ďakovný list" za verejno - prospešnú činnosť a šírenie dobrého mena obce Podbrezová. Ďakovný list našim zástupcom odovzdal p. starosta Mgr. Kardhordó Ladislav na slávnostnom posedení dňa 26.1.2017 na OcÚ Podbrezová. Je to dôkazom toho, že naša činnosť je v obci vnímaná kladne a dostáva sa nám za ňu ocenenia.

Dovoľte teda za Predsedníctvo ZO JDS P- Štiavnička poďakovať sa Vám všetkým za Vašu aktivitu!

K našim ďalším akciám:

 • 28.01.2017 zimný turistický výstup na Bernardín, zraz o 9.00 hod. na zastávke SAD  Chvatimech
 •  09.02.2017  Kováčová, zraz o 10.15 hod. na žst. Chvatimech
 •  15.02.2017  ZŠHS Zbojská, doprava účastníkov individuálna
 •  17.02.2017  návšteva divadla v Dome kultúry ŽP a.s. Podbrezová
 •  23.02.2017  "Fašiangové posedenie" v telocvični ŽP Šport a.s. pri živej hudbe, vínku      a pampúšikoch                                   

 

Okrem toho spoluúčasť na akcii OZ TIMO "Karneval na ľade", plánovaný na 10.-12.02.2017, bude sa upresňovať podľa počasia.

 

Pravidelné akcie v DC / KD Alhambra pokračujú bezo zmeny:

 •  v stredu poobede od 15.00 hod. do 18.00 hod. "Dámsky klub"
 •  vo štvrtok doobeda od 9.00 hod. "PC krúžok"

 

Výbor ZO JDS P-Š

 


 

Správa o činnosti ZO JDS Podbrezová – Štiavnička za rok 2016

Čo sa zmenilo v roku 2016, oproti roku 2015 v činnosti  ZP JDS P_S?

Porovnávať začnem najdôležitejším údajom, a to je stav členov organizácie. V máji 2015 sme začali činnosť našej organizácie v počte 24 zakladajúcich členov. Rok 2015 sme ukončili so stavom  56 členov.  Po roku a pol má naša ZO JDS P_S ku koncu roka 2016 78 členov, čo je  vyše trojnásobok toho, ako pri začatí činnosti. V poslednom období  ale pociťujeme, že dynamický rast členskej základne sa spomalil, dá sa povedať, že stagnuje. Pri zvyšujúcom počte spoluobyvateľov Štiavničky, ktorí dosiahli dôchodkový vek, čo je jedna z troch podmienok členstva, je nutné sa týmto stavom vážne zaoberať. Príčin môže byť viacero, predsedníctvo ZO JDS P_S by malo  uvedenú  skutočnosti  analyzovať  a prijať také opatrenia, ktoré by tento neuspokojivý trend zvrátilo. Ako možné príčiny môžu byť  stiesnené priestory DC Alhambra, ako i ďalšie možné.

  Činnosť v roku 2016 oproti roku 2015 je ťažko kvantitatívne porovnávať, nakoľko doba činnosti v roku 2016  je dvojnásobkom  doby činnosti oproti roku 2015. Takže akcií bolo viac, niektoré boli premiérové, niektoré už pomaly začínajú naberať punc tradície.

Tradičné sú naše akcie v oblasti brigád, napríklad ku „Dňu Zeme“,  na ČHŽ, okolo Alhambry,  či okolo bytoviek. Ako nové pribudli brigády pri „Skale lásky“ a „Kaplnky sv. Antona“ na Chvatimechu v spolupráci s OZ TIMO  a OcÚ Podbrezová, brigáda pri Altánku, vysadenie živého plotu okolo Alhambry,  úprava  terénu pod sklad športových potrieb pri multifunkčnom ihrisku.  Týmto sa chcem za Predsedníctvo ZO JDS P_S poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí  sa brigád zúčastnili.

V oblasti kultúry sa pravidelne zúčastňujeme súťaže v speve seniorov okresu Brezno, tu by som chcel vyzdvihnúť nášho speváka Jožka Beraxu. Jozef vďaka za výbornú reprezentáciu.

 V roku 2016 sme po prvý krát mohli zorganizovať autobusový zájazd na sever Slovenska vďaka dotácii obce a príspevku sponzorov 2% z dane.  Prijmite naše poďakovanie.  Videli sme „Betlehem“ v Terchovej, „Slovenský orloj“ v  Starej Bystrici , Oravský hrad.. Okrem toho sme absolvovali spoločnú akciu Podbrezovej, Lopeja a Štiavničky na výstavu ľadových sôch na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Návšteva pamätníka SNP v Banskej Bystrici, Košického zlatého pokladu, Žiliny s Budatínskym hradom a Mariánskym námestím ,  predstavenia opery v B.Bystrici, akcie ZO JDS Podbrezová,  divadla JGT vo Zvolene, či kultúrno- spoločenských podujatí  obce – Horehronský kotlík,  akcia „Mesiac úcty k starším“, v spolupráci s  OZ TIMO MDD,  Hravý piatok,  mini Vianočné trhy, Mikuláš 2016,  Nesmieme zabudnúť na  akciu „Deň stromu“ vo Vydrovskej doline, spojenú s tradičnou jazdou ČHŽ.

Koncert „Dychovej hudby ŽP a.s.“  pred Vianocami na „koliesku“, či  koledy „Chlapov z Dolnej Lehoty“ na Štefana  prvý krát v tomto roku patria k vydareným  kultúrnym podujatiam.  Za ich organizáciu či pomoc pri ich zabezpečení patrí vďaka nielen uvedeným kultúrnym telesám, ale i p. Kotránovi, p.Beraxovi  a ďalším „korytnačkám“:  paniam Ciencalovej, Talianovej, Kotránovej a pánom Vegerovi,  Frančákovi, Lesákovi a ďalším.

 

K športovým akciám, ako je okresná súťaž v rôznych disciplínach v Michalovej s našim preborníkom v utekaní Michalom Frančákom,  stolno – tenisovým turnajom, výstupom na Bernardín, Šiklov,  na bicykloch na Sihlu, nezabudnuteľným zrazom turistov – seniorov v Osrblí, (500 ľudí!), chceme v roku 2017 pridať súťaž v Petangu pri Altánku, prípadne ďalšie akcie, ktoré ponúka okolie, napr. plaváreň na Mazorníku, turistické vychádzky, bicyklom na zahájenie sezóny ČHŽ do Vydrova. Hýbeme sa ako nám to dovoľuje zdravotný stav a kondícia.

A keď som už pri zdraví, ako najvyššej hodnoty života, nedá sa nespomenúť prednášky z oblasti zdravia a soc. práce, ktoré pre nás zabezpečila p. Holéciová. V prednáškach chceme pokračovať i naďalej.

So zdravým a športom súvisia tiež akcie návštev kúpeľov: Turčianske Teplice, Podhájska, Kováčová, Rapovce, Dolná Strehová: stručný výpočet, niektoré destinácie i 2x v roku , snažíme sa využiť bezplatnú prepravu vlakom,  čím sa v podstatnej miere znižujú náklady  na jednotlivé zájazdy.

Ako poslednú oblasť som si nechal naše akcie v oblasti dodržiavania tradícií, sviatkov a pamätných dní.

Od kraja roku 2016: Fašiangy, MDŽ, Bernardín, guľáš pod Lipou, fazuľovica, držkovica, , kotlíkovica pri Altánku,  kapustnica. A veľký  výber z akcií kolegov okolitých ZO JDS a obce Podbrezová – Lopejský jarmok, Podbrezovský jarmok. 

 

Snažíme sa prispôsobiť naše akcie tak, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac našich členov, i s nejakým zdravotným, či iným obmedzením. Vieme, že nie každý náš člen sa zúčastní všetkých akcií, preto tá rôznorodosť.  Našu činnosť  chceme rozšíriť aj na DC Alhambra, kde hlavne počas zimných mesiacov vďaka dovybaveniu TV a rádiom,  je možné sledovať kultúrne, športové i vzdelávacie programy. Čo sa týka klubových činností, zatiaľ nám ako – tak funguje PC krúžok, kde je potrebné previesť obnovu operačného systému.  Časť svojich aktivít chceme preniesť do Altánku, podmienkou je osvetlenie a vybudovanie kamerového systému. Nedostatočné osvetlenie  bolo cítiť i pri realizácii akcie Vianočných mini trhov. Okrem  kultúrno - spoločenských akcií plánujeme rozšíriť športovú aktivitu, kde okrem spomínaného Petangu, plánujeme zakúpenie stolno – tenisového stola, čo však závisí od pridelených finančných prostriedkov. A klubovú záujmovú činnosť je potrebné podporiť  vo väčšom meradle, máme kopu našich členov, ktorí sa aktívne venujú svojim koníčkom a vytvárajú diela  ktorými sa môžu pochváliť, čo sme zistili práve na prvých Vianočných trhoch na Štiavničke.

 

Dovoľte, aby som sa záverom poďakoval za podporu a spoluprácu vedeniu obce , ako aj OR JDS v Brezne, Vám všetkým za Vašu aktivitu a poprial nám všetkým veľa úspechov pri  akciách v roku 2017!

 Nech sa darí!

 

 Predsedníctvo ZO JDS Podbrezová –Štiavnička


Zapísal: Mihaliska, VčS 18.1.2017 vzala na vedomie

 

 

 


 

Tatliakov výstup

Ahojte,
foto z výstupu na Bernardín v rámci podujatia "Tatiakov skialp výstup".
Počasie nádherné, partia 12 korytnačiek v pohode, občerstvenie OK.
Nerád sa opakujem, ale pri väčšine podujatí nám v poslednej dobe vychádza aj počasie.
Potom aj výhľady z kopca sú nádhera, atmosféra na plnom kopci neopakovateľná, veď len štartujúcich bolo 28! A pred ich výkonmi klobúk dole. Vyliezť na kótu po zjazdovke a spustiť sa na chatu Bernardín za 23 minút - fantastický výkon.
Skrátka: vydarené podujatie, borcom i hostiteľom patrí uznanie a vďaka.

Tatliakov výstup


 

ZO JDS Podbrezová – Štiavnička v zime 2016/2017

Dovoľte krátke zhrnutie našej činnosti v závere roka 2016 a začiatkom roku 2017.

V spolupráci s OZ TIMO sme participovali na akcii „Mikuláš 2016“ na Štiavničke. Akciu okomentovala p. Ivka Benky Beniaková z OZ TIMO:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO na Štiavničke bolo dňa 9. 12 plné detského nadšenia a radosti.

Vianočný sprievod ťahajúci sa sídliskom s rozprávkovými postavami....Dedom Mrázom, čertom, anjelmi, trpaslíkmi, Snehuliakom zakotvil na multifunkčnom ihrisku, kde si pani učiteľky MŠ pod vedením riaditeľky Mgr. Benkovej pripravili s deťmi milý program. Išlo o mini muzikál z CD „Slniečko sa kotúľa“, ktorého autorkou je p. uč. T. Vilhanová. Tá za svoju srdcom vykonávanú dlhoročnú prácu výchovy detí a vlastne viacerých generácií obdržala sochu anjela.

Po zodpovednom odovzdaní Mikulášskych balíčkov, ktoré si rodičia vopred nahlasovali pre svoje deti, spestrili akciu vtipné príhody moderátora Jančiho Chalupku a Mareka Oceľa. Program ukončilo vystúpenie rapera Senyho zo Štiavničky doplnené osvetlením profesionálov LBDR. Rozžiarené očká detí svietili ešte viac.

OZ TIMO týmto ďakuje ZO JDS Podbrezová - Štiavnička za aktívny prístup k spolupráci na podujatí, Mikulášovi Vilkovi za perfektne odvedenú rolu Deda Mráza, ostatným partnerom za pomoc a podporu. Tešíme sa na ďalšie podujatia :-), ktoré spestria kultúrno - spoločenské dianie na sídlisku Štiavnička.

(ib)

 

Po „Jarmoku v Podbrezovej“ sme si dobre naladení zvrtli „Kapustnicu v Alhambre“ a starý rok sme zakončili kultúrne a tradične. Koncert Dychovej hudby pred Vianocami a Koledy po Vianociach spestrili život na sídlisku Štiavnička.

Rok 2017 sme začali „pracovne“. Prípravou VčS ZO JDS Podbrezová – Štiavnička, ktorá sa uskutočnila dňa 18.1.2017 v DC / KD Alhambra. Tu sme zhodnotili našu robotu v predchádzajúcom roku a naplánovali náš rámcový program na rok 2017. Našich 80 členov si má z čoho vyberať. Zastúpené sú kultúra, šport, vzdelávanie, záujmová činnosť, relax i brigády na sídlisku a v jeho okolí. 

Koncom januára sme si vybehli na zimný Bernardín, boli sa okúpať v Kováčovej a pripravovali sa na zimné ŠH seniorov.  I keď sa tieto neuskutočnili z tech. príčin, neľutujeme, dobre sme si zalyžovali a strávili v prírode pri peknom počasí a v super partii pár vydarených dní.

A včera, píšem to 18.2.2017, cirka 30-ti členovia našej ZO JDS   navštívili divadelné predstavenia „Bisťu dedina“. Odozva bola jednoznačná: „super a viac “ takýchto akcií!

Na záver pár informácií k nášmu najbližšiemu programu v marci 2017:

 • 8.3.2017  „ MDŽ“ v Alhambre o 15.00 hod.
 • v priebehu marca prednáška na tému „Zdravie a seniori“
 •  22.3.2017 „MDM“, v preklade Jozefovský guláš  v Altánku

Výbor ZO JDS P-Š


 

14. 01. 2017 Hokejový turnaj na Štiavničke
Koledy Štiavnička 2016

Pre fanúšikov športu – ľadového hokeja pripravilo OZ TIMO aj tento rok priateľské zápasy o pohár starostu Podbrezovej. Ten prvý sa konal v roku 2015, pretože minuloročné klimatické podmienky nedovolili zorganizovať podujatie takéhoto charakteru.

Tentokrát to ale vyšlo!

14.1.2017 Štiavnička ožila na mulktifunčnom ihrisku (teraz klzisku) hokejom.

Už hneď po rozkorčuľovaní sa začal od 10,00 h prvý zápas. Medzi sebou si zasúperili tímy obce Podbrezová a obce Valaská. VICTORS, Mladíci BIELE ŠÍPY, tím MAJSTRO a OLD BOYS. Seniori vs. juniori preukázali obdivuhodné výkony, rýchlosť, presnosť i tímovú prácu na ľade. Zápasy boli veľmi vyrovnané. Hralo sa systémom každý s každým v časovom intervale 2 x 10 minút. Športový komentátor J. Chalupka naplnil súťažnú atmosféru na ľadovej ploche nezabudnuteľnými „hláškami“, zároveň vyzdvihol korektný prístup hráčov a poďakoval sa im za ochotu podieľať sa na organizácii vecí verejných aj formou športových aktivít.

 

Zápasy trvali od 10,30 do 13,30h. Aj napriek tomu, že finále bolo dramatické, z víťazstva sa tešil napokon domáci tím VICTORS v zložení : Patrik Turčin, Igor Zubák, Erik Hippík, Juraj Pančík a Patrik Piliar. Titul  najlepší hráč turnaja bol udelený zaslúžene Pavlovi Piliarovi. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní víťazných pohárov sa tímy súťažných mužstiev presunuli do KC Alhambra, kde ich čakalo občerstvenie pripravené kolektívom Jednoty dôchodcov na Štiavničke.

 

Pre divákov bolo pripravené občerstvenie v podobe horúceho čaju, pukancov a škvarkových pagáčov.

 

Podujatie sa konalo za podpory potravín Fresh – Vratko Strmeň. Tím Jednoty dôchodcov Štiavnička intenzívne monitorovali prípravu, priebeh podujatia i kvalitu ľadovej plochy pred samotným začatím turnaja. Všetkým spolupracujúcim patrí veľké poďakovanie za to, že im nie je ľahostajná príprava akejkoľvek akcie, ktorá spestrí život nášho sídliska.

Druhý ročník „sídliskového“ hokejového turnaja  je už za nami a záujemcovia o verejné korčuľovanie sa môžu tešiť na dobre udržiavané klzisko. V zverejnených termínoch bude podvečerné korčuľovanie obohatené o rozprávkové postavy.

Predpoklad konania ľadového karnevalu je 17.2.2017.

 

A už len jedno nám zostáva si priať, aby udržali mrazy čo najlepší ľad !

 

 

 

Ahojte,

po koncerte "Dychovej hudby ŽP a.s." dňa 23.12.2016 na "koliesku" k Vianociam 2016 nám prišli zaspievať koledy a popriať príjemné sviatky i "Chlapi z Dolnej Lehoty". Táto akcia sa uskutočnila vo vyzdobenom  "Altánku" dňa 26.12.2016. Oba kultúrne telesá nám spríjemnili Vianočné sviatky. Ďakujeme!

Za ZO JDS:Mihaliska

Foto: Frančák
 

Koledy Štiavnička 2016 Koledy Štiavnička 2016


 

„Vianočná kapustnica 2016“ v Alhambre.

Naša ZO JDS na Štiavničke ešte síce nemá ani dva roky, no už to vyšlo tak, že sa naši členovia mohli po druhý-krát zúčastniť predvianočného posedenia pri kapustnici. Stalo sa tak vo štvrtok 15. decembra v odpoludajších hodinách.  Výbornú kapustnicu nám navarila naša členka pani Evka Piliarová a do spevu nám prišiel zahrať na heligónke pán Jožko Smutný z Lopeja, za čo im patrí naše poďakovanie.  Bolo skutočne veselo, pričom sme zistili, že je medzi nami viacero dobrých spevákov a speváčok, ktorí by mohli v blízkej budúcnosti vytvoriť skupinu  a prezentovať sa na seniorských prehliadkach a nenechať v tom len samotného Jožka Beraxu, ktorý nás už na podobnom podujatí reprezentoval. Predvianočného posedenia sa zúčastnilo 34 našich členov, čo síce nie je ani polovica členstva no súčasný priestor, ktorý máme ako ZO JDS k dispozícii bol "nabitý". V blízkej budúcnosti nám tento priestor isto nebude postačovať a bude sa nám treba poobzerať po niečom väčšom. 

Za výbor ZO JDS P-Štiavnička: Laco Gurský

Foto: Michal Frančák

„Vianočná kapustnica 2016“ v Alhambre.

 


 

2. 12.2016

Príjemná predvianočná nálada sa niesla sídliskom Štiavnička pri Alhambre už prvý piatok v mesiaci. Na kruhovom objazde ozdobenom ako adventný veniec sa rozhorela druhá sviečka v tvare anjela. Už zďaleka pritiahol rodiny s deťmi nádherne ihličím vyzdobený altánok. Poďakovanie patrí najmä dôchodcov za ich zodpovedne odvedenú prácu príprav, bez ktorých by to nešlo.

OZ TIMO v spolupráci s JDŠ pripravili akciu spojenú so zápisom záujmu o Mikulášske balíčky rozdávané 9. 12. 2016. Súčasťou bolo písanie listov Ježiškovi, ako aj výstava, prezentácia a predaj remeselných výrobkov, vianočných dekorácii a drobností. Okrem sviečok z chránenej dielne Anny Krešákovej v Pohorelej si mohli návštevníci podujatia zakúpiť produkty z medu (vosk, medovina, propolis). Zuzka Škultétyová Karaková vyrobila stovky vianočných oblátok  a trubičiek priamo na mieste našich "minitrhov".

Atmosféru dopĺňalo osvetlenie budovy kultúrneho stánku Alhambra, ktoré zabezpečila firma RBDL spolu so spoločnosťou ILUMA. Keďže k takejto predsviatočnej chvíli patrí nezameniteľne punč, JDŠ pripravili ten najlepší s vianočnou vôňou škorice i citrusov. Tóny kolied z reprodukcie DJ Maťa Ťažkého dotvorili kolorit tejto nádhernej akcie.

 

9.12

 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO na Štiavničke bolo dňa 9. 12 plné detského nadšenia a radosti.

Vianočný sprievod ťahajúci sa sídliskom s rozprávkovými postavami....Dedom Mrázom, čertom, anjelmi, trpsalíkmi Snehuliakom zakotvil na multifunkčnom ihrisku, kde si pani učiteľky MŠ pod vedením riaditeľky Mgr. Benkovej pripravili s deťmi milý program. Išlo o mini muzikál z CD Slniečko sa kotúľa, ktorého autorkou je p. Uč. T. Vilhanová. Tá za svoju srdcom vykonávanú dlhoročnú prácu výchovy detí a vlastne viacerých generácií obdržala sochu anjela.

Po zodpovednom odovzdaní Mikulášskych balíčkov, ktoré si rodičia vopred nahlasovali pre svoje deti, spestrili akciu vtipné príhody moderátora Jančiho Chalupku a Mareka Oceľa. Program ukončilo vystúpenie repera Senyho zo Štiavničky doplnené osvetlením profesionálov LBDR.

OZ TIMO týmto ďakuje JDŠ pod vedením p. Vaša a p. Mihalisku za aktívny prístup k spolupráci na oboch podujatiach, Mikulášovi Vilkovi za perfektne odvedenú rolu M., ostatným partnerom za pomoc a podporu. Tešíme sa na ďalšie podujatia :-), ktoré spestria kultúrno - spoločenské dianie na sídlisku Štiavnička.

(ib)


 

Zo života ZO JDS Podbrezová – Štiavnička

November 2016:

 

8.11.2016 sme odohrali stolno - tenisový turnaj ZO JDS P_S.

Najskôr mínusy: škoda, že sa turnaja nezúčastnila ani jedna korytnačka.

Plusy: bolo nás viac ako vlani, zahrali si aj chlapci mimo súťaž, bol kopec srandy.

Hra príchodom Petra Gregora, víťaza turnaja, nadobudla vyššiu úroveň.

Črtá sa naše súťažné družstvo na okresné hry seniorov v kategórii stolný - tenis:

Peter Gregor, Emil Bazela, Laco Gurský!

 

9.11.2016:  Tento jesenný deň sme sa rozhodli dosadiť poškodené a chýbajúce dreviny do živého plota okolo Altánku. Celkom bolo dosadených 40 smrekov, ktoré zabezpečil Jožko Beraxa z náletov pri Chvatimechu,  urobili sme malé úpravy na ploche pred Altánkom, terénne úpravy a presadenie drevín, ako prípravu na Mikuláša 2016. Brigády sa zúčastnilo celkom 11 našich  členov: Gurský, Frančák, Sitár, Kotrán,  Michalčík, Michalčíková,  Švantner, Ciencalová, Talian, Beraxa, Mihaliska. Vďaka!

 

Žilina, 15.11.2016

Ako poznávací zájazd možno označiť našu cestu vlakom do Žiliny dňa 15.11.2016.

Zájazdu sa zúčastnili celkom 14 našich členov, pozreli sme si Budatínsky hrad a jeho exponáty, zámocký park so „Stromom roka 2016“, platanom javorolistým.  Z Budatína naša cesta viedla do historického centra Žiliny, kde sme obdivovali  historické pamiatky na Mariánskom námestí, Burianovu  vežu, pranier, historické budovy.  Zvyšok času do odchodu vlaku sme venovali nákupnej turistike v bohato zastúpených nákupných strediskách tohto mesta.

28.11.2016 – pokračovanie brigády pri Altánku zahŕňal dovoz čečiny a Vianočných stromčekov ,

výzdobu Altánku, Alhambry.  Upravili sme tiež terén pre sklad športových potrieb pri VS 190.

 

DJGT vo Zvolene, 30.11.2016

Návštevy DJGT vo Zvolene na divadelné predstavenie „Skrotenie zlej ženy“ sa zúčastnilo 24 našich členov a hostí. Videli sme zaujímavo podané predstavenie  klasiky, boli to „dlhé“ tri hodiny smiechu, pohody a zábavy,  s nádychom  poučenia  na bezbolestné spolunažívanie mužov a žien. Myslím si, že návšteve kultúrnych podujatí bude treba po úspechu tejto akcie venovať viac pozornosti.

 

Nakoniec chcem upozorniť našich členov, sympatizantov  a vlastne celú verejnosť na plánované akcie v decembri 2016:

 •  9.12.2016 – „Mikuláš 2016“, akcia v spolupráci s OZ TIMO
 •  10.12.2016 – „Podbrezovský jarmok“, akcia OcÚ Podbrezová
 •  15.12.2016 – „Vianočná kapustnica“ pre členov ZO JDS P_S
 •  23.122016 – koncert dychovej hudby na „koliesku“
 •  26.12.2016 – koledy v podaní „Chlapov z Dolnej Lehoty“

Záverom:

„ Príjemné prežitie Vianočných sviatkov  a veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku 2017“, nielen našim členom  želá  Výbor a RK  ZO JDS Podbrezová -  Štiavnička.

Zo života ZO JDS Podbrezová – ŠtiavničkaZo života ZO JDS Podbrezová – Štiavnička

Zo života ZO JDS Podbrezová – Štiavnička

 


 

Kysuce, Orava 13.10.2016

Autobusového zájazdu, prvého v histórii ZO JDS Podbrezová – Štiavnička, sa zúčastnilo 46 našich členov, sponzorov a hostí ZO JDS P_S. Naša trasa viedla na Kysuce a Oravu, Terchovú s prehliadkou Betlehemu, Starej Bystrice s prehliadkou Orloja a Oravského Podzámku s prehliadkou Oravského hradu.  

Prepravu nám zabezpečila firma p. Kupca z Čierneho Balogu prostredníctvom OcÚ Podbrezová, p. Mgr. Rapčanovej. Obom patrí naša vďaka.

Prvou zastávkou bola Terchová, rodisko nášho národného hrdinu, ( či zbojníka ?), Juraja Jánošíka.  Po prehliadke z dreva  vyrezaného Betlehemu, s konštatovaním, že okrem perfektnej roboty musel mať autor rezbár aj božskú trpezlivosť, časť našej výpravy navštívila Múzeum Juraja Jánošíka, kde sme sa na základe historických faktov dozvedeli  o životnom príbehu nášho národného hrdinu, či zbojníka Jánošíka.  Prešli sme sa časťou upravenej obce Terchová, niektorí z nás si zaspomínali na mladšie časy spojené s lyžovaním vo Vrátnej, ktorej vstupnou bránou je práve obec Terchová.

Ďalšou našou zastávkou bola kysucká obec Stará Bystrica, so slovenským Orlojom. Presne na pravé poludnie sa spustila prezentácia Orloja, po nej nám bola poskytnutá informácia lektorky s objasnením histórie výstavby, s vysvetlením symbolov a celého chodu mechanizmu. Veľmi zaujímavú prednášku sme zakončili zakúpením suvenírov, ktoré nám našu návštevu budú pripomínať. Nasledoval obed v miestnom hoteli Bystričan, prehliadka obce, kde sme konštatovali, že nejak takto by mali vyzerať všetky slovenské obce. Čisté, upravené, hrdé na svoju históriu i súčasnosť,  príjemní ľudia.

A hurá na Oravu. Tu sme mali v pláne  prehliadku Oravského hradu. Už pohľad na monumentálnu stavbu hradu vyvolal  v našich hlavách silný dojem . Hrad je v čiastočnej rekonštrukcii, takže na najvyššie položené  miesta hradu sme sa nedostali, ale z úst pani lektorky sme dostali pozvanie na návštevu hradu po oprave. Z vyjadrenia pani lektorky, že takú milú skupinu tu už dávno nemali, sme boli uveličení, na oplátku, aj takú milú a odborne zdatnú lektorku je málokedy stretnúť. Po výklade o histórii hradu, z ktorej sme sa dozvedeli hodne zaujímavých vecí, nasledovala samotná prehliadka hradu. Oboznámili sme sa s historickým zariadením, dozvedeli kopec zaujímavých informácií, stretli hradnú „Bielu pani“.  V podhradí malé občerstvenie, výmena dojmov, plány na  budúce výlety, oddych pre ubolené nohy, pár fotografií  a návrat domov.

Záverom sa chcem poďakovať našim sponzorom, bez prispenia ktorých by sa zájazd nemohol uskutočniť, poďakovať našim hosťom, aj ktorých zásluhou  bola na zájazde príjemná  kamarátska atmosféra, poďakovať vodičovi autobusu firmy p. Kupca, ktorý mal s nami trpezlivosť a bezpečne nás previezol severným Slovenskom a doviezol  v pohode domov. Poďakovanie patrí i všetkým účastníkom zájazdu. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné akcie našej ZO JDS P_S!

Text: Miro Mihaliska

Fotil: Mišo Frančák

14.10.2016

Orloj

BetlehemOravský hrad


 

Ako sme prázdninovali, alebo zo života seniorov na Štiavničke

Počas letných prázdnin sme sa venovali rodinám, dovolenkovali sme, skrátka užívali sme si slnka a oddychovali, pokiaľ možno aktívne. Zdalo by sa, že život seniorov na Štiavničke počas leta zanikol.

Nie je to však celkom pravda. Keďže väčšina z nás preniesla svoje aktivity k rodinám, hodne nás odišlo dovolenkovať, či už v rámci Slovenska, alebo do zahraničia, bolo ťažké organizovať akcie v rámci celej našej organizácie. A tak sme vo voľnom čase, keď sme nemali povinnosti voči rodinám, organizovali akcie v menších skupinkách. A nebolo ich málo.

Začnem klasikou.  Deň stromu 2016 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline 9.7.2016 bol vydarenou akciou, ktorú si 49 našich členov  pochvaľovalo. Cesta tam i späť  vyhliadkovým vláčikom Čiernohronskej železničky, kultúrny program, prehliadky jednotlivých stanovíšť  zachytávajúcich prácu v lese, ukážky výcviku psíkov, sokoliari, sťahovanie dreva konskými záprahmi, lesná technika.

Na svoje si prišli všetci, deti hravou formou súťažili, my skorej narodení  sme aktívne oddychovali v krásnej prírode, počasie vyšlo, bolo čo jesť i pivko, skrátka fajn.  

Cez leto sme navštívili Bernardín, urobili sme si turistickú vychádzku  z Osrblianskej doliny cez Hájny grúň do Kamenistej, niekoľko našich členov sa popasovalo aj s výstupom na „hole“. Pritom sme sa snažili spojiť príjemné s užitočným – zbierali sme hríby, čučoriedky, brusnice, ale hlavne sme sa kochali peknými výhľadmi na náš rodný chotár. A vedzte, je čo obdivovať!

Usporiadali sme aj dva cyklo výlety na Sihlu, poobdivovali sme meandre Kamenistého potoka, vodnú nádrž Hrončok. Pre informáciu celá cesta od Sv. Jána až po Sihlu je opravená, v dolnej časti bol položený nový asfaltový koberec. Takže nič nebráni pri peknom počasí v jeseni urobiť cyklo túru na Sihlu. Je to zhruba 60 km, dá sa to zvládnuť v oddychovom tempe, veď presne polovica je dolu kopcom.

Počas prázdnin   sme sa boli aj okúpať na Kováčovej, navštívili sme Dolnú Strehovú, v pláne je návšteva Podhájskej, turistického zrazu seniorov v Osrblí, Záhradkárskych dožinkov, autobusového zájazdu podľa výberu našich „korytnačiek“.

V jeseni sa chceme porozprávať s poslancami OZ Podbrezová o našich predstavách, ako ďalej na Štiavničke v budúcom roku, chceme rozbehnúť klubovú činnosť v Alhambre i v novom altánku pri Alhambre.

Prispeli sme i ku skrášleniu životného prostredia brigádou pri terénnych úpravách okolo nového chodníka pri BD 570, pokosením trávnatých plôch, úpravou zelene.

A do pozornosti kompetentným informácia o členoch ZO JDS Podbrezová – Štiavnička: je nás už 75!

Tešíme sa na naše akcie, veriac, že sa zídeme už v počtoch pre nás obvyklých,  najlepšie všetci.

 

Po letných prázdninách pozdravuje: Miro Mihaliska.

Fotil : Mišo Frančák

JDS

JDS

JDSJDS


 

RAPOVCE, 29.6.2016

Na koniec júna sme mali naplánovaný výlet do chladnejšej časti Slovenska, teda na sever a to návštevu hydroelektrárne Čierny Váh. Nakoľko na celom území Slovenska v súčasnej dobe nie je možné dostať sa do útrob akejkoľvek elektrárne /z bezpečnostných dôvodov - zákaz z ministerstva vnútra/, tak sme sa rozhodli navštíviť malý areál s termálnou vodou na juhu Slovenska -  Rapovce.

 Je to menej  známe stredisko neďaleko Lučenca, ale liečivá termálna voda tam láka čoraz viac návštevníkov A tak sme sa vydali v jedno ráno na cestu. Samozrejme, že vlakom, čo je pre nás seniorov za nula euro  a navyše spolu zažijeme viac srandy. V predpoludňajších hodinách sme sa už ocitli v Lučenci a odtiaľ sme sa, pretože autobus v tomto čase nešiel, presunuli taxíkmi do neďalekých Rapoviec. Prvý dojem možno nebol až taký bombový ,ako napr.: v Podhájskej . Z jednej strany polosuché lúky z druhej strany kukurica, ale keď sme sa "ubytovali" a vošli do vody razom bolo všetko inak. Príjemná vodička, vírivky, nad hlavou slnečníky. Z troch bazénov si  každý mohol vybrať to, na čo mal práve "chuť". Aj keď stravovacie služby na danú lokalitu a návštevnosť zatiaľ postačujú, bolo by čo zlepšovať. Nikto z nás hladom nezomrel, a všetkých 22 seniorov zo Štiavničky sa vo večerných hodinách, aj keď teplom a cestou unavených, no zato o ďalší zážitok obohatení, vrátilo domov do svojich príbytkov.   

Laco Gurský


 

Výstup na Bernardín

Ahoj priatelia,

po roku sme sa znovu stretli na kopci nad Štiavničkou, aby sme si pripomenuli naše narodeniny. Tentoraz aj s našimi priateľmi a kolegami s okolitých obcí.

Máme práve jeden rok a mesiac od založenia našej ZO JDS Podbrezová - Štiavnička. A  možno povedať, že ten rok sme prežili hodne aktívne. Akciu strieda ďalšia akcia, niekedy pociťujeme časové limity, ktoré sú neúprosné. A našej aktivite sa netreba čudovať, veď po jednom roku je nás už 65  a návrhy čo podniknúť sa od našich členov len tak hrnú.
Máme svoje tričká, svoju hymnu, svoj Klub dôchodcov Alhambra. Naše korytnačky pracujú na našej klubovej vlajke, na našich čiapkach s logom našej ZO JDS - korytnačky.

Tento rok sa  na našej oslave zúčastnili priatelia z Lopeja, Podbrezovej, Brezna, Osrblia, Hronca, Valaskej, Piesku a my "Korytnačky zo Štiavničky". Zišlo sa nás okolo sedemdesiat, pozdraviť nás prišiel náš pán starosta Mgr. Kardhordó, riaditeľ Čiernohronskej železničky Ing. Bílek, zahrať nám prišiel náš priateľ Paľo Valo. Guláš pre nás pripravil tím chaty Bernardín. Všetkým menovaným ďakujeme.

Bolo zaujímavé sledovať koľko ľudí sa po dlhšej dobe stretlo a zistili, že spolu rástli, navštevovali školy, chodili spolu do zamestnania, majú spoločných známych, priateľov, či sú vlastne rodina.

A o to šlo!
Obnoviť spoločné vzťahy, väzby, zistiť, že sme vlastne z jedného širšie poňatého hniezda. Bolo o čom hovoriť. Súčasťou nášho stretnutia bol aj výstup na kótu Chvatimech, čo je zaujímavý kopec tým, že každým ďalším rokom je vyšší a strmší. Nadmorská výška uvedená na  mape nie je rozhodujúca. Ale tak to asi bude zo všetkým, roky pribúdajú a veci ktoré sme pred pár rokmi riešili ľavou zadnou, sú zrazu čím ďalej, tým ťažšie. Ešte že máme bohaté dlhoročné skúsenosti, ktoré nám problémy pomáhajú riešiť.

Takže tak priatelia.

Stretnutie sa vydarilo, počasie tak akurát, ani hic, ani zima, pár kvapiek nevadilo, bol guľáš, občerstvenie, boli spevy a tance nášho ľudu, bol šport, bol "debat".

A ak zdravie dá a bude záujem, tak o rok dovidenia na našom kopci pri chate Bernardín!
 

Všetkých Vás pozdravuje

Miro Mihaliska zo Štiavničky

 

KORYTNAČKY NA KOPCI

Dobrý večer priatelia. 

Dnes sme opäť prežili pekný deň, s dôchodcami z blízkeho okolia. Nespríjemnili deň len sebe, ale aj nám - celému tímu chaty Bernardín. Zažili sme s nimi kopec zábavy - budeme na nich zasa dlho spomínať. Hrali a spievali, tancovali o dušu, zabávali sa, akoby mali opäť dvadsať. Náš kopec zasa raz po dlhej dobe poriadne ožil. 
Veríme, že takto o rok sa znova stretneme v takom hojnom počte, ako dnes a minimálne v takej skvelej nálade tiež. 
Sme radi, milé Korytnačky, že ste si opäť pre vaše stretnutie vybrali náš kopec. Veľmi si to vážime.
Pridávame zopár fotečiek a blízkej dobe sa tešte aj na videá z tejto roztomilej akcie.

Príjemný večer prajeme všetkým a taktiež aj nastávajúci víkend. Nezabúdajte, že aj počas neho sme tu pre vás milí priatelia.

S pozdravom


Tím chaty Bernardín

foto foto 

foto


 

Deň Zeme

Ako sa stalo dobrým zvykom a dá sa povedať, že už aj tradíciou, i tohto roku sme sa pri príležitosti Dňa Zeme zišli na brigáde k skrášleniu životného prostredia a k splneniu nášho sľubu, ktorý sme pred rokom dali nášmu p. starostovi Mgr. Kardhordóvi a riaditeľovi Čiernohronskej železničky Ing. Bílekovi.

V stredu 20.apríla 2016 členovia ZO-JDS Podbrezová - Štiavnička zorganizovali „dôchodcovský pracovný deň“ – brigádu zameranú na skrášlenie prostredia v našej obci. V duchu hesla „pohybom k zdraviu aj vo vyššom veku“ sme v dobrom počasí rozhýbali svoje staršie kosti so zámerom prospieť svojmu okoliu aj sebe.

Časť našich členov sa venovala úprave okolia denného centra – Klubu dôchodcov Alhambra, vyčistením priestoru a vysadením stromčekov. Druhá časť našich členov si vzala na starosť stanicu ČHŽ na Chvatimechu, kde sme odstránili pozostatky drevenej budovy zničenej požiarom, pokosili a vyhrabali trávu v okolí, vyzbierali smeti a odpadky v celom priestore stanice a nástupišťa – výsledkom našej práce boli dva veľkokapacitné kontajnery plné odpadu.

Všetci sme pritom zistili, že pracovať sme ešte nezabudli a vôbec nepatríme do starého železa... A po dobre vykonanej práci sme sa všetci stretli v Klube dôchodcov v Alhambre pri dobrom guľáši. Brigády sa celkom zúčastnilo 27 našich členov, 13 – ti na stanici čHž na Chvatimechu a 12 – ti pri Alhambre. Dvaja naši osvedčení kuchári pripravili pre všetkých guláš, verzia  „Mexiko“. 

Ďakujeme všetkým našim členom za účasť a za vykonanú prácu, ďakujeme pánovi starostovi a pani prednostke Obecného úradu za spoluprácu pri poskytnutí kontajnerov na odpad a za osobnú návštevu na našej akcii. Poďakovanie patrí i riaditeľovi čHž za poskytnutie mechanizmov a náradia a za aktívnu spoluprácu jeho zamestnanca pri organizácii práce. Veríme, že sme prispeli k ďalšiemu zlepšeniu vizitky našej obce.

Podporujeme projekt „Pomôžte zmeniť Podbrezovú“  - meníme Štiavničku!

 

Text: František Sitár, Ing.
Foto: Michal Frančák, JUDr.

Deň Zeme  Deň Zeme  Deň Zeme  Deň Zeme


 

Návšteva mesta Košice

Podľa plánu činnosti našej ZO JDS Štiavnička na mesiac apríl bola okrem iného aj návšteva mesta Košice. A tak sme sa spolu s niekoľkými členmi z Podbrezovej a Brezna vydali dňa 12. apríla v skorých ranných hodinách vlakom z Chvatimechu na východ. Celú našu skupinu tvorilo 28 seniorov. Cesta bola veľmi príjemná a kto cestoval vlakom hore Hronom, isto vie o čom hovorím. Nádherná príroda, telgártska slučka, kamenný viadukt, niekoľko tunelov. Cestovanie železnicou týmto smerom je skutočný zážitok, aj keď bolo ešte vidieť "jazvy" po veternej smršti z roku 1996, na kúzle to neubralo.

Okolo desiatej hodiny nás privítali teplé, slnkom zaliate Košice. Naša návšteva bola cielená na prehliadku „Košického zlatého pokladu“ a „Dómu svätej Alžbety“. Ako prvú sme absolvovali cestu električkou k Východoslovenskému múzeu. V útrobách tejto historickej budovy sa totiž nachádza špeciálne upravený trezor, v ktorom je uložených 2920 zlatých mincí /dukátov a dvojdukátov/,3 zlaté medaily a jedna zlatá renesančná reťaz. Sprievodkyňa nám podala odborné a vyčerpávajúce informácie o pôvode a o náhodnom náleze tohto skvostu, ktorý je pýchou nielen Košíc, ale aj celého Slovenska.

Potom sme sa pešo, vychádzkovým tempom prehliadnuc si časť mesta, presunuli k najväčšej katedrále východnej Európy v gotickom slohu, ktorú stavalo niekoľko generácií našich predkov takmer 130 rokov. Dóm sv. Alžbety, ako napovedá jeho názov bol zasvätený Alžbete Uhorskej /Durínskej/ a je perlou východného Slovenska. Tam sme mlčky a v pokore mohli rozjímať a nasávať do seba to krásne ticho a zvláštnu atmosféru. Pokochať sa nádherným interiérom, množstvom malieb, obrazov či celokovovým oltárom sv. Kríža.  Proste zážitok, ktorý nám nikto nevezme. Košice na nás zapôsobili svojou históriou. Opäť sme videli niečo krásne a prežili príjemný deň.      

Text:  Laco Gurský
Foto: Michal Frančák, JUDr.

Návšteva mesta Košice     Návšteva mesta Košice 

  Návšteva mesta Košice


 

Výročná členská schôdza ZO JDS Podbrezová – Štiavnička

fotoDňa 1.3.2016 sa konala Výročná členská schôdza ZO JDS  Podbrezová – Štiavnička v KD/DC Alhambra na sídlisku Štiavnička. Schôdze sa zúčastnilo 39 členov ZO JDS P – S, čo je 70,3% členov ZO JDS P– S.  

Ako  hostia sa zúčastnili: Ing. Demian, poslanec NR SR, Mgr. Kardhordó, starosta obce Podbrezová a p. Fodorová Eliška, podpredsedníčka OO JDS v Brezne.

Schôdzu viedol predseda ZO JDS P – S p. Vašš.

 

Po  privítaní hostí a prítomných seniorov bol schválený predložený návrh programu schôdze.

Členská schôdza zobrala na vedomie stav seniorov na Štiavničke, demografický vývoj, pričom bolo konštatované, že v priebehu 5-tich rokov budú tvoriť seniori na Štiavničke viac ako 50% obyvateľov sídliska, čo je v absolútnych číslach nad 700 seniorov. Aj počet členov ZO JDS má stúpajúci trend: z počtu 24 členov pri zakladajúcej schôdzi, sa tento stav k 30.10.2015 zdvojnásobil na 48 členov, ku koncu roka 2015 nás bolo už 54, k 1.3.2016 je stav 64 členov. V tejto súvislosti je potrebné riešiť nedostatočné priestorové kapacity KD/DC  Alhambra, kde max. počet stoličiek je 35

Zároveň bol podaný návrh na príspevok členov v sume 1,00 € na činnosť ZO JDS a k navýšeniu stavu financií na našu činnosť bol ďalej podaný návrh na spoluúčasť  členov, ktorí sa zúčastnia jednotlivých akcií vo výške 50% nákladov. Návrhy boli schválené.

Revíznu správu predniesol  predseda RK, JUDr. Frančák.  Oboznámil čl. schôdzu s prácou RK, konštatoval, že zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami sú dodržiavané. Kontrola peňažného denníka a kontrola pokladne bola riadne vykonaná v zmysle zákona a smerníc.

Príhovor hostí otvoril Ing. Demian, poslanec NR SR. Uvítal spoluprácu a záujem seniorov o prácu poslancov. Oboznámil nás s opatreniami vlády SR pre cieľovú skupinu seniorov.

Príhovor starostu obce Mgr. Kardhorda obsahoval  pozdravenie nášho jednania, poďakovanie seniorom za ich prácu, vďaka ktorej Štiavnička ožila. Vyjadril nám podporu aj v ďalšom období.

P.  Vašš poďakoval p. starostovi za pomoc.

Podpredsedníčka OO JDS p. Fodorová poďakovala vedeniu obce za spoluprácu, poďakovala členom ZO JDS a tiež nám prisľúbila podporu svoju i OO  JDS pre ďalšie obdobie.

 Do predsedníctva ZO JDS P – S bolo zvolených 8 členov predsedníctva a traja náhradníci.

Výbor ZO JDS: Vašš Jozef, Piliarová Eva, Mihaliska Miro, Kobela Jozef, Venger  Milan

RK:  Frančák Michal, Gurský Ladislav, Holéciová Viera

Náhradníci predsedníctva: Beraxa Jozef, Lóciová Margita, Ďurica Ľubomír

V diskusii:

 • p. Vašš informoval členov o najbližších akciách
 • p. Demian nás informoval o možnosti poskytnutia dotácií, ktoré nám môžu pomôcť vyriešiť niektoré problémy
 • p. Mihaliska požiadal o pomoc pri riešení  nasledovných najčastejšie komunikovaných problémov obyvateľov Štiavničky: využitie Alhambry a futbalového štadióna, zriadenia zdravotníckeho zariadenia na sídlisku s odvolaním na demografický vývoj, zlepšenie životného prostredia na sídlisku

Boli sme informovaní  i o cestnom obchvate  Brezna, prvá etapa by mala byť ukončená na jeseň tohto roku.  Na otázky p. Bazelu odpovedal p. Demian,  oboznámil nás aj s ďalším postupom pri  zlepšení cestného spojenia na Horehronie v nasledujúcom  období.

Záver jednania bol jednoznačný: je potrebné pokračovať  v našich aktivitách, prináša to osoh nielen seniorom, ale aj všetkým obyvateľom nášho sídliska  Štiavnička.

Text:  Holéciová Viera

Foto:  Frančák Michal


 

Zo života seniorov Štiavničky

Po spoločnom výlete podbrezovských dôchodcov do Vysokých Tatier na výstavu ľadových sôch na Hrebienku, sme sa v mesiaci február 2016 zamerali na klubovú činnosť v KD Alhambra.

Prvou akciou bola prednáška p. Parubekovej zo SČK v Brezne na širšiu tému „Zdravie a seniori“. Týkala sa hlavne duševného zdravia. Dozvedeli sme sa definíciu zdravia, o práci spolku „Ligy za duševné zdravie“. Duševné zdravie všetkých ľudí ovplyvňujú viaceré faktory: genetické danosti, úrazy, staroba – odumieranie mozgových buniek organizmu, životný štýl – pitie alkoholu, fajčenie.

Veľkú úlohu pri duševnom zdraví človeka má aj stres. Dobrý stres, napríklad z radosti ho ovplyvňuje kladne, zlý stres vyvoláva upchávanie ciev, srdcovo-cievne poruchy, trasenie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsona, depresie. Naučili sme sa ako odbúrať stresový stav organizmu hlbokým dýchaním, autogénnym tréningom, akupresúrou, akupunktúrou, ako čeliť strachu, sebaľútosti. Z praktických rád nám prednášajúca poradila aj nejaké odskúšané recepty na rôzne neduhy. A bolo toho viacej, oplatilo sa prísť. V prednáškach na tému zdravie seniorov plánujeme pokračovať aj naďalej, veď zdravie je najväčšou hodnotou života!

Pár slov aj o akcii Fašiangy 2016. Tej sa zúčastnilo 29 našich členov, boli masky, hudba, tanec, vtipné vystúpenia, pojedali sa pampúšiky, bol aj čaj s príchuťou. V budúcnosti rozmýšľame o fašiangovom sprievode masiek sídliskom Štiavnička.

Ďalšia akcia bola prezentácia predsedníčky „Komisie zdravotnej a sociálnej“ pri OcÚ Podbrezová, p. dr. Paučíkovej. Tu sme sa zaoberali príspevkami obce pre seniorov, legislatívnymi zmenami dotýkajúcimi sa života seniorov, významom a obsahom „Dňa sociálnej spravodlivosti“, operačným programom potravinovej a základnej materiálnej pomoci . Debatovali sme o Centrách právnej pomoci, aktuálne o elektronických službách, a aj o súčasnom stave sociálnej ochrany v našej republike. Všetko zaujímavé témy, aj v tejto oblasti chceme pokračovať s prednáškami aj naďalej.

Patrí sa poďakovať našim lektorkám za ochotu stráviť ich určite cenný čas v našej spoločnosti, popriať im v ich práci veľa úspechov a ubezpečiť ich, že sa na ich prednášky veľmi tešíme.

Medzi prednáškami sme využili voľný termín na návštevu kúpeľov Turčianske Teplice, relax v liečivých termálnych bazénoch má tiež niečo do seba. A obzvlášť po športovom výkone vo Vysokých Tatrách. Turistického výletu sa zúčastnilo trinásť našich členov, všetci si zájazd pochvaľovali a plánovali ďalšie naše akcie.

V najbližšej dobe v marci po „Výročnej členskej schôdzi“ 1.3.2016 o 15.00 hod. v KD Alhambra máme v pláne posedieť si pri príležitosti MDŽ 9.3.2016 tiež v KD Alhambra a uctiť si naše členky, ďalej plánujeme na 16.3.2016 návštevu pamätníka SNP v B. Bystrici a osláviť „Veľkonočné sviatky“ ako sa patrí 30.3.2016 poobede v našom klube. Viac informácií osobne, na vývesných tabuliach na sídlisku, v obecnom rozhlase, mailom a mobilom. A tešíme sa na koniec zimy a na jarné slniečko, čo nám umožní ďalšie akcie vonku!

Text: M.Mihaliska

Foto: M. Frančák

foto

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto

foto


 

Vysoké Tatry , Starý Smokovec, Hrebienok, ľadové sochy, 5.2.2016

Po  predchádzajúcom zrušení návštevy ľadových sôch z dôvodu poveternostných podmienok nevhodných na turistické aktivity nastal deň, na ktorý bola návšteva výstavy sochárskeho umenia na Hrebienku vo Vysokých Tatrách preložená. Tentoraz počasie vyšlo, bolo slnečno, teplota okolo 0 oC, mierny vietor , krásny výhľad na Tatry i z Tatier. Myslím tým Vysoké aj Nízke Tatry.

Po nevyhnutných prípravách sme v piatok, 5.2.2016 ráno o 8.15 hod. busom spolu zo seniormi z Lopeja a Kolkárne vyrazili smer Vysoké Tatry. Cesta prebehla bez problémov, poobdivovali sme okolie cez okná autobusu, pospomínali ako to bolo s cestovaním za našich mladších čias a ani sme sa nenazdali  - Vysoké Tatry. Autobus bol odparkovaný v Starom Smokovci a my sme si mohli vybrať, či na Hrebienok ideme pozemnou lanovkou, alebo pešky. Záver bol: podľa vlastného výberu, s prihliadnutím na zdravotný stav, kondíciu a pod. Ja som sa pridal k partii peších turistov. A neoľutoval som svoje rozhodnutie, i keď výšľap na Hrebienok mal už parametre športového výkonu a dal by sa hodnotiť ako túra strednej náročnosti. Zo začiatku bolo ťažké rozhýbať sa, potom to už šlo, ale na konci výstupu po dobrej hodinke som si už cítil nohy  a aj frekvencia dýchania bola ako pri maratóne. Cestou hore stálo za to poobzerať sa po Tatranskej kotline zaliatej slnkom, poobdivovať drevené sochy zvierat, mackovia hrali prím, i modernú súpravu pozemnej lanovky.

A boli sme na Hrebienku, mieste konania výstavy ľadových sôch od sochárov rôznych národností. A bolo čo obdivovať: ľadový kostolík, sochy stojace na voľnom priestranstve v hojnom počte, prírodné scenérie. Tu si prišli na svoje aj naše fotoaparáty.

Po prehliadke a krátkej prestávke na občerstvenie sme sa rozhodli pre turistickú prechádzku k Rainerovej a Bílikovej chate, čo časovo obnášalo ďalšiu hodinku a pol. A keď sme už boli vo šfungu, aj cestu naspäť do Starého Smokovca sme sa rozhodli dať po svojich, s vedomím, že sobota bude pre nás ťažkým dňom. Aj je!, píšem to v sobotu dopoludnia, a prechod zo sedu do stoja chvíľu trvá, ale aspoň viem, kde začínajú nohy. Spiatočku sme si vybrali pohodovejšiu. Išli sme naspäť  cestou, ktorá bola upravená ako chodník pre chodcov v ľavej polovici a sánkarská dráha v pravej polovici. Zaujímavý nápad, a fungovalo to. A požičať sánky sa dalo na Hrebienku a vrátiť v Starom Smokovci! Autá tu majú stopku. Dobre vedieť nabudúce.

Pred treťou hodinou sme aj my zaparkovali podľa dohody pri zaparkovanom autobuse na parkovisku v Starom Smokovci, kde sme mali chvíľu času na hromadné foto účastníkov zájazdu. Cestou naspäť došlo aj na spevy nášho ľudu, vymieňanie dojmov a plánovanie ďalších akcií. Bolo fajn.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom zájazdu p. starostovi Mgr. Kardhordovi a vedúcej zájazdu p. Gajdošíkovej za vynaloženú námahu pri zabezpečovaní  akcie a pomoci pri financovaní,  kolegom z Lopeja a z Kolkárne za príjemnú spoločnosť a všetkým za príjemne strávený čas.  Tak ahoj nabudúce.

Vysoké Tatry , Starý Smokovec, Hrebienok, ľadové sochy, 5.2.2016

Za ZO JDS P – S: Miro Mihaliska

FOTO: Michal Frančák

 


 

Zimný turistický výstup na chatu Bernardín

Po zrušení zájazdu do Vysokých Tatier na výstavu ľadových sôch z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v Tatrách, sa rozhodli naši členovia ZO JDS Podbrezová – Štiavnička pre náhradné riešenie. A tak 9-ti  zapálení turisti 26.1.2016 podnikli zimný výstup na chatu Bernardín.

Celodenný výlet začal na Chvatimechu, trasa osvedčenou lesnou cestou kolo „Riti“ nahor, krátke občerstvenie na chate a späť cestou do Hronca. V pizérii posedenie na doplnenie kalórií a zohriatie a pešky z Hronca domov. Nezožratí medveďmi a vlkmi, príjemne unavení a spokojní, že aj v zimných podmienkach, v snehu a mraze ešte vieme rozhýbať svoje telá a podať veku primeraný športový výkon, sme v odpoludňajších hodinách dorazili domov.

Toľko v krátkosti z neplánovaného turistického výletu a ako dôkaz foto. 

Zimný turistický výstup na chatu Bernardín

Text: Miro Mihaliska

Foto: Michal Frančák

 

Stolno-tenisový turnaj seniorov ZO JDS Podbrezová – Štiavnička

sa konal dňa 19.1.2016 v telocvični ŽP Šport na Štiavničke. Turnaja sa zúčastnilo  šesť borcov, ktorí si nič nedarovali a po urputnom 3-hodinovom boji spokojní odišli s pocitom dobre využitého času domov. Výsledky turnaja sú uvedené v tabuľke, škoda že sa turnaja nezúčastnilo viac ľudí, hlavne našich senioriek. Bol to už druhý turnaj, prvý sme absolvovali ako tréningový koncom roku 2015. A hneď sme sa dohodli na ďalšom kole počas zimných mesiacov február, marec 2016.

Korytnačky, korytnáky príďte si zahrať ak len trochu viete, ak neviete naučíte sa, alebo povzbudíte svojich favoritov. Hrá sa o veľa, stolný tenis je pohyb a pohyb je život!

 

Športu seniorov zdar!

foto

 

 


 

TURČIANSKE TEPLICE 2

Prvý výjazd  do termálnych vôd kúpeľov v Turčianskych Tepliciach, ktorý sme absolvovali ešte v letných mesiacoch, nás presvedčil o tom, že táto "teplá" destinácia je pre nás to pravé orechové. Nie je to ďaleko, doprava vlakom, prijateľné vstupné pre nás dôchodcov bohaté "vodné" vyžitie. To boli dôvody aby sme opäť zorganizovali podobný výlet. 27. október bol deň, kedy sme v ranných hodinách sadli na Chvatimechu do vlaku a s prestupom v Banskej Bystrici sa kochali nádherou okolia kde líšky dávajú dobrú noc a počítali tunely. Taká je totiž jazda vlakom z B.Bystrice cez sústavu tunelov do T.Teplíc. V kúpeľoch na nás čakala nielen termálna voda, ale hlavne príjemné prostredie, úctivý personál a pohoda. Pretože v jesennom období tam nebýva "nabité", prostredie na relax ako stvorené. Aj keď naša skupinka nebola veľká, zažili sme spolu kopec srandy, lebo kde sa zídu dobrí ľudia, tam je aj dobrá nálada. Zrelaxovaní a oddýchnutí sme sa všetci v zdraví vrátili v podvečerných hodinách. Ak nám bude tu na Horehroní  v najbližších mesiacoch zima, isto sa pôjdeme vyhriať  do teplej vody a zachytíme so sebou aj ďalších.

 

ZO JDS Štiavnička: Laco Gurský


 

ZBOJSKÁ 10.9.2015 – Turistický zraz seniorov

Jednota dôchodcov z Pohronskej Polhory poriadala v tento deň turistický zraz seniorov.

Pochopiteľne, zrazu sme sa zúčastnili aj my, „novopečení“ členovia JDS,  dôchodcovia zo Štiavničky.    

Začiatkom mesiaca bolo počasie všelijaké, tak naše najväčšie prianie bolo – deň bez dažďa. Aj zadarilo sa, celý deň nám pekne svietilo  slnko. Trocha sme mali problém s dopravou, ale aj to sme poriešili, ráno sme sa na Zbojskú odviezli robotníckym autobusom. Pochopiteľne, na Zbojskej sme boli prví, už asi o 7.30 hodine. Pri kolibe nás privítali dva pekné salašnícke psy a odprevadili nás k horným kolibám, kde sa to malo všetko začať. Náš skorý príchod mal aj svoju výhodu, mali sme možnosť prezrieť si celý areál, zvieratá a vidieť aj ich kŕmenie.  Zoznámili sme sa s kuchármi, ktorí už začali s prípravami  gulášu, personálom, ktorý sa tiež pripravoval na túto veľkú akciu, ale bol veľmi ochotný postarať sa o nás a pohostiť, skrátiť nám čas občerstvením. Pomaly prichádzali ďalší účastníci, stretli sme veľa známych ľudí.  

Z Breznianskeho okresu prišlo niekoľko klubov, členov aj nečlenov, rodinných príslušníkov, spolu sa nás zišlo okolo 380 ľudí. O 10.00 hod. nás privítal predseda  Okresnej organizácie JDS v Brezne, Mgr. Kianica, ktorý  nás oboznámil s programom akcie.  Rozdelili sme sa do troch skupín, každý podľa svojich možností a schopností sa zúčastnil turistickej trasy.

Tí, ktorí sa z nejakého dôvodu nemohli  zúčastniť turistiky, mali možnosť previesť sa na „Zbojníckej strele“. Je to naozaj Zbojnícka strela, je to úžasná jazda autom na to prispôsobeným zo Zbojskej na farmu Chlipavica, známu chovom huculských koní, a späť. Kto to ešte nevyskúšal neváhajte, budete dlho spomínať. Asi po dvoch hodinách turistiky sa účastníci pomaly vracali na salaš, kde na nich čakal uvarený chutný guláš a na ochutnávku niekoľko dobrôt, ako žinčica, oštiepok, parenica, syr, či syrové nite. Potom prišlo vyhodnotenie a posedenie pri muzike, kto ešte vládal, mohol si aj zatancovať.

Domov sme sa vracali s veľmi dobrým pocitom. Bol to pre nás seniorov príjemne strávený deň. Akcia sa vydarila, usporiadatelia a personál to zvládol na výbornú, postarať sa o zaké množstvo ľudí – klobúk dolu pred Vami.   

 

Za ZO JDS Podbrezová - Štiavnička: Eva Piliarová

Foto: Michal Frančák, JUDr.


 

Náš výlet na kúpalisko Kováčová

Aj keď nás slnečné lúče hladili a niekedy aj pálili viac ako sme boli zvyknutí, vybrali sme sa na kúpalisko Kováčová. Dňa 13.8.2015 sme nastúpili na vlak na Chvatimechu s prestupnou stanicou v Banskej Bystrici sme sa dostali do Zvolena a len pár krokmi prešli na autobusovú zástávku smer Kováčová. Na priestrannom parkovisku sme vystúpili a v zápätí sme sa príjemne schladili v bazéne.

Slnko, plavecký  či minerálny bazén a príjemná spoločnosť kolegov a kolegýň z nášho klubu sa podpísali k prežitiu pekného, nie bežného dňa. Trávime čas na kúpaliskách s rodinami, vnúčatami a sme štastní, keď vidíme ich radosť z veselého vystrájania vo vode.

Takého stretnutia nám prinášajú aj niečo iné. Porozprávanie sa o živote, o práci a zážitkoch pri káve či pive nám dávajú iný obzor, iné poznania. A k tomu prispela i príjemná atmosféra, ktorá v areáli Kováčová panovala.

 

Za ZO JDS Podbrezová – Štiavnička: Holéciová Viera

            Foto: JUDr. Frančák Michal 

 

 

 


 

GULÁŠ „Pod starou lipou“

Dňa 5.8.2015 sme posedeli pri guláši. Na úlohu guláš majstrov sa  podujali p. Beraxa Jozef a p. Lesák Jozef. A zhostili sa tejto úlohy na výbornú. Spolu so svojimi pomocníkmi zabezpečili stravu pre odhadom 35 našich členov a našich hostí. Medzi hosťami je nutné pripomenúť, že naše pozvanie prijal  starosta obce p. Kardhordó a ako je už dobrým zvykom, aj podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS v Brezne, p. Fodorová. Obaja limitovaní svojimi povinnosťami  nás pozdravili a podebatovali na rôzne témy, ktoré nás zaujímali.

U p. Fodorovej to boli propozície k zrazu turistov – seniorov na Zbojskej, u p. starostu organizácia súťaže vo varení gulášu na Štiavničke. Obidve akcie boli časovo dohodnuté na mesiac september, Zbojská začiatkom mesiaca, súťaž vo varení gulášu na koniec septembra. Sprievodný program sa bude ešte upresňovať.

Pán starosta požiadal členov ZO JDS o účasť na brigáde pri úprave okolia Čiernohronskej železničky. Naša pomoc bola spontánne odsúhlasená, termín brigády a jej náplň bude včas oznámená.

A ozaj, už keď som načal tému brigád, myslím, že je čas na krátke zhodnotenie našej činnosti v tejto oblasti. Za dobu trvania ZO JDS Podbrezová – Štiavnička bolo našimi členmi odpracované už viac ako 300 hodín na prácach k zlepšovaniu životného prostredia.

Pomáhali sme pri prácach na odstraňovaní  náletových drevín a podrastu, osadzovaní lavičiek, úprave priestoru pod kontajnery  na separovaný odpad, kosení okolo panelákov, starostlivosti o novo vysadené ozdobné kríky a stromy. Svojpomocne sme vybudovali  „gulášovisko“  Pod starou lipou, upravili priestory Klubu dôchodcov na Štiavničke.  Skrátka, nielen pýtame, ale aj dávame. Výsledky našich brigád na priložených obrázkoch.

A guláš? Po najedení a občerstvení, sme posedeli  pri gitare Emila Bazelu a speve do pozdných popoludňajších hodín. Konštatovať, že znovu bolo fajn, by bolo nosením dreva do hory.

 

Za ZO JDS P-S: Mihaliska M.

Foto: JUDr. Frančák M.

 

GULÁŠ

 


 

Spa&Aquapark Turčianske Teplice

ZO JDS Podbrezová  - Štiavnička zorganizovala pre svojich členov  dňa 22.7.2015 ozdravno – relaxačný zájazd do kúpeľov  Turčianske Teplice.

Zájazdu sa zúčastnilo desať našich členov, cesta vlakom klasika s prestupom v B. Bystrici, rýchlik „Detvan“ bol obsadený do posledného miesta, takže sme ju absolvovali v polohe „stojmo“, čo je pri výške cestovného 0,00 € primerané cene.

V T.T. pri vstupe do Spa&Aqaparku šor ľudí, ako na banány v minulosti. Všetci sa chceli osviežiť, veď teplota vzduchu dosahovala 35 oC. Pri teplote vody v najchladnejšom plaveckom bazéne 28oC, to išlo ťažko. A tak prišli k slovu sprchy, kde bola tá jedine správna teplota vody v tej horúčave. Inak, čo sa týka bazénov, bolo si z čoho vyberať, atrakcií v areáli kúpaliska dostatok, naše „korytnáky“ ich hojne využívali. Prím hrala „divoká rieka“ a „šmykľavka“. Návšteva kúpeľov  mala kladný ohlas u účastníkov zájazdu, s odporučením zorganizovať T.T.2  v jesennom období. Požijeme – uvidíme!

Veď aj prechádzka po kúpeľnom parku  a obhliadka Turčianskych Teplíc, pitný režim z voľne prístupných žriedel liečivých minerálnych vôd, stojí za uváženie ďalšej návštevy.

Jediný mínusový bod bola výška vstupného do kúpeľov, ktorá je najvyššia v rámci nami navštívených kúpeľov.

Cesta späť znovu v rýchliku „Detvan“ prebehla už v polohe sediac, čo sme zdravo unavení kvitovali s povďakom. Znovu možno konštatovať: „Bolo fajn“!

A tešíme sa na ďalšie spoločné akcie Klubu dôchodcov / ZO JDS Podbrezová – Štiavnička!!!

 

Za ZO JDS: Miro Mihaliska

Foto: Michal Frančák, JUDr.

Spa&Aquapark Turčianske Teplice

  


 

Výlet Čiernohronskou železničkou na Deň stromu 2015 vo Vydrove

Pre svojich členov, našich hostí a priateľov zorganizoval  Klub dôchodcov / ZO JDS Podbrezová – Štiavnička kultúrno – poznávací  výlet na „Deň stromu“ vo Vydrovskej doline v obci Čierny Balog.

Výlet sa uskutočnil  dňa 11.7.2015, zraz bol na stanici ČHŽ na Chvatimechu o 9.45 hod. , plánovaný odchod vláčika  o 10.00 hod.

Výlet začal klasicky hromadným fotením účastníkov. A  bolo nás požehnane.  Pre 40 členov ZO JDS, našich hostí a omladiny bolo potrebné zaistiť  mimoriadny 57-miestny vozeň . Bol obsadený do posledného miesta. Cesta ubiehala v príjemnej atmosfére, pre našich perspektívne budúcich členov, podľa ich výrazu tvarí to bol silný zážitok. Ale aj my skôr narodení  sme si  lebedili. Po prestupe na stanici čHž v Čiernom Balogudo kyvadlovej súpravy sme dorazili do Vydrova.

A vo Vydrovskej doline, plnej účastníkov „Dňa stromu 2015“ bolo čo pozerať.  Okrem kultúrneho programu, ktorý začal  o 10.30 hod. , bola možnosť v  rámci výletu absolvovať náučný chodník, zastaviť sa pri ukážkach prác v lese a spracovaní dreva, pri sokoliaroch, psičkároch, navštíviť symbolický cintorín lesných robotníkov.  Zasmiali sme sa pri ukážke približovania dreva volským povozom. Povel „Stoj, krčma“ bol zvieratami plne rešpektovaný.

A množstvo stánkov s občerstvením dal zabudnúť na smäd a hlad, ktorý sme po absolvovaní programu a prechádzky v areáli Vydrovskej doliny  po čase pociťovali.

Plánovaný návrat z Vydrova o 16.05 hod., príchod na Chvatimech 17.21 hod. sme absolvovali v dvoch vlakoch čHž, ktoré bolo nutné vypraviť pre množstvo návštevníkov akcie. K príjemne strávenému dňu prispelo  perfektné počasie, ale aj mnoho stretnutí  so známymi, priateľmi, či rodinou. Bolo fajn!

Za pomoc pri zabezpečení akcie sa chceme poďakovať nášmu starostovi Mgr. Kardhordovi, ako aj riaditeľovi ČHŽ – Ing. Bílkovi.

 

Ďakujeme!

Za výbor ZO JDS Podbrezová – Štiavnička:

Mihaliska, taj. ZO JDS

Výlet Čiernohronskou železničkou na Deň stromu 2015 vo Vydrove  


 

Prehliadka speváckych skupín a sólistov seniorov v Hronci

Okresná organizácia JDS v Brezne v spolupráci s OcÚ Hronec usporiadala dňa 20.6.2015 v Kultúrnom dome v Hronci  prehliadku speváckych skupín a sólistov seniorov  okresu Brezno.

Prehliadky sa zúčastnilo 12 skupín a sólistov za účasti pozvaných hostí. Medzi pozvanými hosťami obec Podbrezovú zastupoval jej starosta Mgr. Kardhordó Ladislav.

ZO JDS Podbrezová – Štiavnička reprezentoval náš člen p. Beraxa Jozef za doprovodu heligónky p. Krnáča Jána. Ich vystúpenie bolo odmenené búrlivým potleskom prítomných hostí a obecenstva.

Po vystúpení všetkých zúčastnených obdržala naša ZO JDS „Ďakovný list Okresnej organizácie JDS v Brezne“. K poďakovaniu za úspešnú reprezentáciu a propagáciup. Beraxovi a p. Krnáčovi sa pripája aj výbor ZO JDS Podbrezová – Štiavnička.

 ĎAKUJEME!

Prehliadku sledovalo celkom 13 členov a priateľov našej organizácie. A všetci sa zhodli na tom, že to bol príjemne strávený čas, plný pekných kultúrnych zážitkov, v priateľskej atmosfére. Poďakovanie patrí aj organizátorom prehliadky, OO JDS Brezno a Obecnému úradu Hronec.

 

Za ZO JDS  Podbrezová – Štiavnička: Mihaliska

 

Prehliadka speváckych skupín a sólistov seniorov v Hronci


 

Podhájska 2

Pre veľký úspech prvej ozdravno – relaxačnej akcie Podhájska 1, bola táto zopakovaná dňa 25.6.2015.Akcie sa zúčastnilo 15 členov ZO JDS Podbrezová – Štiavnička a ich priateľov.

Cesta vlakom z Chvatimechu do Podhájskej začala ráno o 7.15 hod., v Podhájskej sme boli okolo 11. 00 hod. s dvomi prestupmi a náhradnou prepravou autobusom v úseku Kozárovce – Levice pre výluku traťovej koľaje. Vcelku pohoda, aj keď sme konštatovali, že termálne kúpalisko by mohlo byť aj bližšie k našim bydliskám. Veď sedieť  3 hodiny vo vlaku dá zabrať určitej časti našich telesných schránok!

Pred vstupom na kúpalisko boli účastníci zájazdu grupen odfotení, to aby videli ako vyzerajú pred  a po absolvovaní  ozdravných procedúr vo vode s parametrami vody „Mŕtveho mora“.

Po zaplatení vstupného, ako doposiaľ vždy  formou skladačky, sme sa rozišli po kúpalisku, ako kto chcel a pociťoval. Na kúpalisku bol ako vždy kopec ľudí, pričom český živel prevažoval. Vzhľadom na rozlohu areálu to však neprekážalo. Zaujímavé bolo nadviazanie kontaktu na kúpalisku. Aj napriek veľkej snahe sa niektorí kúpajúci stretli len pri návrate domov. Bolo fajn. Voda slaná a horúca, počasie perfektné, jedlo a pitie za ľudové ceny. Veď guláš za 2,30 €, držková za 1,50 € a pivo za 1,10 € nedostanete lacnejšie ani v našom okolí, a to je už na Podhájskej plná letná sezóna!

Omladnutí a oddýchnutí sme sa s termálom lúčili o 17.00 hod. Cesta späť klasika, dva prestupy, ktoré na seba nadväzovali v minútových intervaloch. Keby sme leteli, museli by sme prestupovať z lietadla do lietadla za letu, ako konštatovali naši členovia.  Vzdialenosť 163 km sme urazili za zhruba 3 hodiny, a o 20.40 hod. sme opúšťali na Chvatimechu horehronské Pendolíno.

Záver bol jasný: aj za cenu skorého vstávania byť na kupku skorej a odísť z neho neskoršie. Uvidíme, čas ukáže. Takto pripravení nebudeme mať problém z absolvovania jazdy Čiernohronskou železničkou na Deň stromu 2015 vo Vydrove.  Tak AHOJ!

Podhájska 2


 

Podhájska 1

ZO JDS Podbrezová – Štiavnička zorganizoval dňa 26.5.2015 pre svojich členov športovo – relaxačný zájazd na kúpalisko Podhájska. Akcie sa zúčastnilo šesť členov ZO JDS. Účasť bola nepriaznivo ovplyvnená počasím na Horehroní. To platilo aj v Podhájskej, ale len okrajovo.

Tu bolo pod mrakom, nepršalo však, teplota vody s liečivými účinkami 38 st. Celzia, vzduch 20 st. Celzia dalo zabudnúť na jedinú závadu, a to opaľovanie.

Cesta vlakom tam i späť prebehla bezproblémovo a hlavne bezplatne vďaka preukazom na bezplatné cestovanie.  Hodno spomenúť ako vzniklo pomenovanie „korytnačky“. Na otázku sprievodkyne rýchlika, či má veľa cestujúcich znela jej odpoveď: „Takých korytnačiek ako vy mám plný rýchlik“.

A odvtedy sme korytnáky a korytnačky.

Po príchode na kúpalisko nás prekvapilo  množstvo  ľudí na kúpalisku. Je skoro neuveriteľné, že v podstate mimo hlavnú sezónu bolo na kúpalisku odhadom cez tisíc návštevníkov.

Svedčí to o tom, že liečivý účinok termálnej vody má čosi do seba.

Vstup do areálu za 5,00 €, pri možnosti využiť  8 bazénov je vskutku ľudový a prijateľný aj pre slovenských seniorov, i keď v zložení návštevníkov prevažovala národnosť česká. A z vlastnej skúsenosti viem, že príslušníci bratského českého národa nejdú tam kde je zle!

Záverom zhodnotenia našej akcie možno povedať, že až na to opaľovanie, cesta i pobyt na kúpalisku bol účastníkmi zájazdu hodnotený pozitívne.  A ozaj, stánkov zo stravou a občerstvením, ale aj  zo spotrebným tovarom  dostatok, ceny slovenské. Pri spiatočnej ceste padla otázka, kedy akciu zopakujeme. I to o niečom svedčí. Takže tak, vážení seniori zo Štiavničky!

Za ZO JDS Podbrezová – Štiavnička:  „korytnák“  Mihaliska

 


 

„Kolo Riti na Bernardín“

Kolegovia „KORYTNAČKY a KORYTNÁKY“, priatelia korytnačiek!

Pri príležitosti 1. mesačného trvania KD/ZO JDS Podbrezová – Štiavnička,

založený 5.5.2015,sme pre našich členov i čakateľov na členstvo v prestížnom klube zorganizovali

 dňa 8.6.2015 turistický výlet:

„Kolo Riti na  Bernardín“

Trasa:    tam lesnou cestou na chatu Bernardín, vrcholové družstvo až na kótu Chvatimech,

dĺžka:    4km , náročnosť 2 – 3 z 5. miestnej stupnice

naspäť: alt. 1 – dolu zjazdovkou

               alt. 2 – dolu betónkou

               alt. 3 – cez „Vtáčnik“

Všetky tri alternatívy kolo „Jugoranča“  domov!

Tempo výletu: z nohy na nohu

Finančné zabezpečenie akcie: ako vždy doposiaľ – skladačka.

Pre členov Klubu aj  hostí je zabezpečená strava, porcia gulášu á 3,00 €, treba nahlásiť!

Pre menej zdatných turistov  je zabezpečená doprava.

Výletu sa môže  zúčastniť  každý, stravu si nečlenovia zaisťujú individuálne!

Príležitosť  osláviť historickú  udalosť  - 1. mesačnétrvanie nášho Klubu dôchodcov/ZO JDS Podbrezová – Štiavnička sa rozhodlo využiť 28 našich členov a priateľov!!! A neobanovali! Po náročnom športovom výkone relax na chate „Bernardín“ a v jej okolí, s fantastickým výhľadom, domácim guľášom a ľudovými pesničkami, bol ako balzam na dušu.

V rámci akcie si členovia prevzali Členské preukazy JDS z rúk podpredsedníčky Okresnej organizácie JDS v Brezne a našej „krstnej“, p. Elišky Fodorovej. Vďaka Eliška!

Nasledovalo krochkanie pri guláši v ktorom lyžica stála, dodržiavanie pitného režimu – kultúrne! a zábava. Pri harmonike Paľa Vala a pesničkách z našej mladosti sme vskutku omladli všetci a došlo aj na tanec!

A dobre najedení a naladení sme sa vydržali zabávať až do pol šiestej večer, čo bol čas na návrat.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať našim hosťom, p. Eliške Fodorovej, p. Pavlovi Valovi, ale aj chatárovi p. Hlaváčovi s rodinou a personálom. Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na tejto vydarenej akcii.

O rok dovidenia!

 

Za KD/ZO JDS - Mihaliska

   „Kolo Riti na Bernardín“

 


 

Okresné športové hry seniorov okresu Brezno

Okresné športové hry seniorov okresu Brezno dňa 21.5.2015 v Michalovej ZO JDS v Michalovej a OO JDS v Brezne usporiadali dňa 21.5.2015 na ihrisku v Michalovej Okresné športové hry seniorov, na ktorých sa zúčastnilo aj družstvo seniorov ZO JDS Podbrezová – Štiavnička v zložení Beraxa Jozef, JUDr. Frančák Michal, Talian Karol a Ing. Sitár František. Traja naši borci sa aktívne zúčastnili pretekov, kde v súťažiach dosiahli pekné umiestnenie. Spomedzi cca 30 súťažiacich skončil Michal Frančák v hode granátom na cieľ na bronzovom 3. mieste, Jozef Beraxa na 4. mieste a v disciplíne hod granátom na diaľku dosiahol Karol Talian 4. miesto.

GRATULUJEME!

Aj keď zúčastneným neprialo počasie, atmosféra bola vynikajúca, organizácia a zabezpečenie súťaží bez problémov, začo patrí organizátorom poďakovanie. Tešíme sa už na ďalšie Okresné športové hry seniorov v roku 2016!

Športu seniorov Zdar!

Za ZO JDS Podbrezová – Štiavnička: Mihaliska

Okresné športové hry seniorov okresu Brezno


 

Zakladajúca listina ZO JDS Podbrezová - Štiavnička


 

Zakladajúci členovia ZO JDS Podbrezová - Štiavnička

Zakl. členovia ZO JDS.pdf(76.6 kB)Zakl. členovia ZO JDS.pdf

Ustanovujúca schôdza ZO JDS Podbrezová -Štiavnička

Zakladajúca schôdza

    Zakladajúca schôdza

Zakladajúca schôdza      Zakladajúca schôdza

Ustanovujúca schôdza


 
ÚvodÚvodná stránka