Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Kompostovanie

Informácia

  

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je možné kompostovať v domácich kompostovacích zásobníkoch alebo kompostoviskách.

Obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (uplatňuje si výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného v súlade s § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Podbrezová za prirodzené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podbrezová

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a z domácností

Kompostovanie je najlepší a najefektívnejší spôsob nakladania s organickým odpadom pochádzajúcim z domácnosti a záhrady a zároveň najefektívnejší spôsob minimalizácie komunálneho odpadu, pretože organický odpad tvorí približne 45 % jeho objemu. Kompostovaním sa tiež predchádza vzniku nebezpečných látok miešaním rôznych druhov odpadu na skládkach komunálneho odpadu, alebo pri spaľovaní.
  
Pod organickým odpadom zo záhrady sa rozumie: seno, slama, pokosená tráva, podrvené konáre zo stromov, lístie, kvety, zhnité ovocie a zelenina. Medzi organický odpad z domácnosti patria aj odrezky a šupky zo zeleniny a ovocia, malé množstvá zostatkov z varených jedál, malé množstvá potravín, použité čajové vrecká, sós z kávy, neveľké množstvo papierových vreciek a servítkov znečistených od potravín, vlasy, nechty. Do kompostu tiež patrí popol z dreva, drevené piliny alebo hobliny, podstielka z chovu zvierat, perie, hnoj.

Do kompostu nepatrí: plast, kov, sklo, farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické prostriedky, odpad z vrecka vysávača, mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, výkaly psov a mačiek.

Kompost potrebuje na svoj vznik dostatočnú vlhkosť, dostatočné prevzdušnenie a dostatočnú rôznorodosť organických odpadov. Miesto kde bude kompost uložený treba dobre zvážiť, mal by sa nachádzať v primeranej vzdialenosti od domu z dôvodu donášania organického odpadu z domácnosti, nemal by sa nachádzať na priamom slnku z dôvodu rýchleho vysušovania. Najvhodnejším spôsobom je uloženie kompostéra pod strom (najlepšie pod orech, pretože zapáchajúca šťava z listov orecha pôsobí odpudzujúco na lietajúci hmyz). Priestor pod kompostérom je vhodné pred zakladaním kompostu prekypriť tak, aby rýchlejšie mohlo dôjsť k spojeniu obsahu kompostéra a zeminy pod ním, z dôvodu prestupu mikroorganizmov a živočíchov napomáhajúcich prirodzenému rozkladu látok. V prípade, že je kompost veľmi suchý, kompostovací proces sa spomaľuje alebo zastaví. Vtedy treba kompostér poliať vodou. Keď je kompost veľmi mokrý, kompostovací proces sa môže zmeniť na hnilobný. Vtedy je vhodné obsah kompostéra zmiešať so suchými pilinami, hoblinami, alebo slamou.
Pri zakladaní kompostéra je vhodné spodok vysypať podrvenými konármi, poprípade nasekanými na hrubšie aby sa zabezpečilo dostatočné prevzdušnenie a odvodnenie. Materiál sa do kompostu ukladá tak ako prichádza z domácnosti alebo záhrady, poradie odpadov nie je dôležité, dôležitá je rozmanitosť a dostatočné premiešanie mokrej časti zo suchou. Kompostovaný materiál je vhodné každých zhruba 20 cm presypať vrstvou zeminy. Obsahuje množstvo mikroorganizmov napomáhajúcich rozkladu, pomáha udržovať v komposte vhodnú vlhkosť a pohlcuje zápach. Kompost je vhodné aspoň raz za rok prehodiť tak, aby sa aj vrchná časť kompostu mala možnosť dostatočne rozložiť. Zhruba po roku je kompost dostatočne vyzretý. Pred použitím je potrebné ho preosiať a nedostatočne skompostované časti sa môžu použiť ako základ pre nový kompost.
V prípade, že sa kompostovací proces javí ako nedostatočný, alebo prebieha pomaly, je vhodné kopu prehodiť a zistiť či kompost nie príliš suchý, alebo mokrý. Primeraná vlhkosť kompostu sa zisťuje tak, že sa naberie do ruky hrsť kompostu a stlačí sa. Medzi prstami sa majú objaviť kvapôčky vody, voda však nesmie tiecť, znamenalo by to že kompost je veľmi premokrený.
Vyzretý kompost je hnedej, alebo tmavohnedej farby, drobnej štruktúry a nezapácha. Aplikovať na pôdu by sa mal v zime, alebo skoro na jar. Na dostatočné prehnojenie zeleninovej záhradky stačí použiť maximálne 2 kg kompostu na 1m2 .

Príručku pre domáce kompostovanie nájdete na nasledovnej stránke: 
http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/domace-kompostovanie-brozura 


 


Úvodná stránka