Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Materské školy

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľovi školy odovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 10,-€ mesačne na jedno dieťa.
 

  1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ a MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnení v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

  1. Zriaďovateľ rozhodne, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom ( zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch),
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
  3. ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Materské školy

Materská škola Kolkáreň Podbrezová

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Zuzana Bérešová

Kontakt:
E-mail: zuzana.beresova@podbrezova.sk

Telefón: 0911 229 964

Adresa:

Kolkáreň 34/41, 976 81  Podbrezová

 

Materská škola Štiavnička

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Melánia Ridzoňová

Kontakt:
E-mail: 

Telefón: 0911 333 864

Adresa:

Štiavička 203/32, 976 81  Podbrezová

 

Materská škola Lopej

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Eva Peihoffnerová

Kontakt:
E-mail: jana.krbylova@podbrezova.sk

Telefón: 0902 709 125

Adresa:

Dolná 484/1, 976 98 Lopej

 

Informácie o MŠ v Lopeji na Facebooku ...

Viac informácií o MŠ Lopej


 
ÚvodÚvodná stránka