Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Podbrezová www.podbrezova.sk

OZNAM - SSE-D, a.s.Vytlačiť
 

SSEStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním elektrických vedení zodpovedná za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

Podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

  1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  4. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  5. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  6. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 

Týmto Vás žiadame o spoluprácu vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

 

Kontrola a prípadné pilčícke práce bude uskutočnené

v priebehu mesiacov November – December 2017.

 

V prípade otázok kontaktujte zodpovednú osobu SSE-D, a.s.

na tel. č. +421/41/5193808, e-mail: peter.piliar@sse-d.sk

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.


 
 

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia

Jarná slávnosť svätého Juraja

Spring.jpg

Obec Podbrezová Vás srdečne pozýva
na XIX. ročník Jarnej slávnosti svätého Juraja,
ktorá sa uskutoční v nedeľu, 29. apríla 2018. 
 
Bližšie informácie budú postupne uverejňované na tomto mieste.
viac...

Zverejnené 16.1.2018 -ap-


 

Krnohy Valaská

Krnohy

Obec Valaská a Občianske združenie Valašťania
Vás pozývajú do Potôčok
na 1. ročník Slovenského pohára
KRNOHY VALASKÁ,
ktoré sa uskutočnia 27. januára 2018.
 

viac...

Zverejnené 16.1.2018 -ap-


 

Január 2018

TIK

                                             
 
Január 2018 
v Brezne a okolí
viac...

Zverejnené 5.1.2018 -ap-


 

Pamätný list

 


 


Úvodná stránka