Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

POPLATKY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

1. Sadzby za služby autodopravy – prepravné

 • 1,60 + 1,35 € - AVIA (stojné 1,35 €/15 min)
 • 0,62 € - AVIA ruka (0,62 €/1 min.)
 • 1,75 € + 1,35 € - TATRA (stojné 1,35 €/15 min.)
 • 18,25 € - TRAKTOR (18,25 €/1 Mh) aj štiepkovanie
 • 27,65 € + km – TATRA zimná údržba 27,65 € + prepravné podľa počtu km na mieste pluhovania

Občanom obce Podbrezová a zamestnancom obce sa poskytuje 20% zľava. 

 2. Sadzby za administratívne služby poskytované obcou

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase (v počte 100 slov, za každých ďalších 100 slov + 1,00 EUR):

 • 0,50 EUR v čase pravidelného vysielania pre občana so sídlom v obci, 
 • 1,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre občana mimo obce, 
 • 1,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre podnikateľa - fyzickú osobu so sídlom v obci, 
 • 2,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre podnikateľa - fyzickú osobu mimo obce, 
 • 2,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre podnikateľa - právnickú osobu so sídlom v obci, 
 • 4,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre podnikateľa - právnickú osobu mimo obce, 
 • 0,50 EUR v čase pravidelného vysielania pre neziskovú organizáciu so sídlom v obci, 
 • 1,00 EUR v čase pravidelného vysielania pre neziskovú organizáciu mimo obce, 
 • 3,35 EUR prednostné vyhlásenie počas pracovnej doby,
 • 6,65 EUR (+ prirátanie podľa bodov a až h) vyhlásenie po pracovnej dobe (do 19,00 hod.)
 • 3,35 EUR vyhlásenie na požiadanie pri životnom jubileu (nad 50 rokov) v pracovné dni v         pracovnej dobe, 6,65 EUR (+ prirátanie podľa bodov a až h) vyhlásenie na požiadanie pri životnom jubileu (nad 50 rokov) po pracovnej dobe v sobotu, alebo v nedeľu

Vyhotovovanie fotokópií, faxovanie, inzercia v Podbrezovskom spravodajcovi, iné 
administratívne poplatky

 • 0,10 € - fotokópia formátu A4 jednostranne
 • 0,15 € - fotokópia formátu A4 obojstranne
 • 0,15 € – fotokópia formátu A3 jednostranne
 • 0,20 € - fotokópia formátu A3 obojstranne
 • 0,015 €/sek. – faxovanie (len tuzemský styk)
 • 16,60 € - vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, kde je obec účastníkom

 Administratívne poplatky za inzerciu v Podbrezovskom spravodajcovi (za cm2, spoločenská 
 rubrika nezahŕňať do spoplatňovania):

 • 0,25 EUR/cm2 pre občana so sídlom v obci,
 • 0,50 EUR/cm2 pre občana mimo obce,
 • 0,50 EUR/cm2 pre podnikateľa - fyzickú osobu so sídlom v obci,
 • 1,00 EUR/cm2 pre podnikateľa - fyzickú mimo obce,
 • 1,00 EUR/cm2 pre podnikateľa - právnickú osobu so sídlom v obci,
 • 2,00 EUR/cm2 pre podnikateľa - právnickú osobu mimo obce,
 • 0,25 EUR/cm2 pre neziskovú organizáciu so sídlom v obci,
 • 0,50 EUR/cm2 pre neziskovú organizáciu mimo obce.

3. Sadzby za likvidáciu odpadov na obecnej ČOV Skalica

 • 3,- €/m3 - občania alebo majitelia nehnuteľností (rodinných domov v obci zo septika)
 • 2,- €/m3 - občania alebo majitelia nehnuteľností (rodinných domov v obci odpad zo žumpy)
 • 8,50 €/m3 – občania (cudzí len na základe povolenia starostu obce zo septika)
 • 5,50 €/m3 – občania (cudzí len na základe povolenia starostu obce odpad zo žumpy)
 • 12,- €/m3 – právnické osoby (podnikatelia z nehnuteľnosti v obci odpad zo žumpy)

4. Sadzby za vypílenú drevenú hmotu z pozemkov obce

 • 25,- € - mäkké drevo hrubé za priestorový meter
 • 18,- € - mäkké drevo nehrubé za priestorový meter
 • 10,- € - mäkké drevo hrubé za priestorový meter na koreni
 • 6,- € - mäkké drevo nehrubé za priestorový meter na koreni
 • 30,- € - tvrdé drevo hrubé za priestorový meter
 • 22,- € - tvrdé drevo nehrubé za priestorový meter
 • 15,- € - tvrdé drevo hrubé za priestorový meter na koreni
 • 7,- € - tvrdé drevo nehrubé za priestorový meter na koreni

Občanom obce Podbrezová a zamestnancom obce sa poskytuje 20% zľava

5. Ostatné sadzby 

 • 0,15 €/m2 + náklady na PHM – kosenie trávy (len mimo pracovnej doby
 • 7,- € - zapožičanie záhradných lavíc súprava (stôl a dve lavice na obdobie 3 dni
 • 7,- € - zapožičanie záhradných lavíc súprava (stôl a dve lavice za každý začatý deň
 • 0,15 €/m2 + náklady na PHM – kosenie trávy, len mimo pracovnej doby

 
ÚvodÚvodná stránka