Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Separovný zber

Informácie o separovanom zbere v obci Podbrezová

V obci Podbrezová uskutočňujeme zber papiera, plastov, kovov a tetrapakov po jednotlivých častiach pravidelne každý mesiac. Pre zber textilu sú v obci rozmiestnené kontajnery na textil, ktoré pravidelne odváža zmluvný subjekt. Zber vyseparovaných zložiek prebieha nasledovným spôsobom: Občania v deň zberu v rodinných domoch vyložia plastové vrecia k nádobám na komunálny odpad a zamestnanci obecného úradu ich pozbierajú a odvezú do triediacej haly spoločnosti Ľupčianka, s.r.o. prevádzka Piesok, kde prebieha ďalšie triedenie a lisovanie vyzbieraných komodít. Počas zberu značíme do zoznamov aj váhu vyseparovaných zložiek tým domácnostiam, ktoré si napíšu svoje údaje na vyzbieraný papier alebo naplnené vrecia. Pre občanov je v obci v súčasnosti zriadené aj zberné miesto - zberný dvor, do ktorého môžu priniesť vytriedené zložky v pondelok, utorok, streda v čase  6.00 - 14.00 hod., štvrtok od. 6.00 - 14.00,  15.00-16,30 hod. Zberný dvor je zriadený v budove bývalého kultúrneho domu ALHAMBRA , Štiavnička 199, Podbrezová. Na zberný dvor môžu občania priniesť aj starú elektroniku ako napr. chladničky, práčky, televízory a tiež batérie a akumulátory. V prípade, že občania potrebujú odovzdať drobný stavebný odpad je možné po dohode s obecným úradom ho priviezť do veľkoobjemového kontajnera v areáli MB ČOV Podbrezová – Skalica alebo na zberný dvor. Do zberného dvora môžu občania priniesť aj starý nábytok alebo iný objemný odpad. 2 krát ročne (jar, jeseň) rozmiestňujeme v obci aj veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Zberová spoločnosť Ľupčianka, s.r.o., ktorej odovzdávame sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly má iné požiadavky pre triedenie a preto nižšie uvádzame čo patrí a nepatrí do triedeného zberu. Veríme, že správnym triedením skla, papiera, plastov, tetrapakov a kovových obalov sa zlepší kvalita vyseparovaných zložiek v obci a občania nebudú zbierať také odpady, ktoré nepatria do zberu (napr. linoleum, guma, polystyrén).

Ing. Igor Peťko - referent životného prostredia

 

 


 

Ako správne triediť odpad


 


Úvodná stránka