Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Školský klub detí

Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí ( ďalej len ŠKD) zriadených obcou sa určuje na 4,- € pre jedno dieťa.

 

  1. Príspevok neuhrádza za dieťa
  • ten zákonný zástupca, ktorého dieťa je uvedené v zozname ÚPSVR Brezno ako poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  •  ktoré má prerušenú dochádzku do základnej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby,
  • počas školských prázdnin.

 

  1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza podľa aktuálneho menného zoznamu detí navštevujúcich ŠKD v príslušnom mesiaci v hotovosti vychovávateľkám ŠKD s následným odvodom do pokladne základnej školy najneskôr do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 


Úvodná stránka