Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií

Podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
Každá právnická osoba a fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti) môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Podbrezová ako povinnej osobe.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

 • písomnou formou na adrese:

  Obecný úrad Podbrezová
  Sládkovičova 76/6
  976 81  Podbrezová

          na e-mail: info@podbrezova.sk

 

 • osobne na sekretariát Obecného úradu v Podbrezovej:

  Úradné hodiny OcÚ Podbrezová
  Pondelok 7.15 - 14.45 hod.
  Utorok 7.15 - 14.45 hod.
  Streda 7.15 - 16.15 hod.
  Štvrtok nestánkový deň
  Piatok 7.15 - 13.15 hod.

  Obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 - 12.00 hod.

          

 

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Obecného úradu v Podbrezovej a na internetovej stránke obce: Úradná tabuľa.

 

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Podbrezovej o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • ktorej veci sa týka
 • čo sa navrhuje

Odvolanie sa podáva písomne na obec Podbrezovú a rozhoduje o ňom starosta obce.


 

UPOZORNENIE

V súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od roku 2013 je obec Podbrezová monitorovaná kamerovým systémom.

ÚvodÚvodná stránka