Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

SPRÁVNE POPLATKY

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 • Matričný doklad – výpis z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu (prvý výpis je zdarma)

          5,00 €

 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

          2,00 €

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

         10,00 € 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

         20,00 €

 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

         20,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

          20,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

          70,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

          35,00 €

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

          70,00 €

 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami

          200,00 €

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

         200,00 €


 • Potvrdenie o trvalom pobyte

          5,00 €  


 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

          2,00 €

 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

           2,00 €

 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podpoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každúä začatú stranu v slovenskom jazyku

          2,00 €
 


 

VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA

 • Týždenný      1,50 €
 • Mesačný       3,00 €
 • Ročný            7,00 €
 • Trojročný    17,00 €

​Deti do 15 rokov - bez poplatku.


STAVEBNÁ SPRÁVA

Správne poplatky upravuje Zákon 439/2012 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňanú niektoré zákony)
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Účinnosť: 1. 1. 2013


 
ÚvodÚvodná stránka