Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Základná škola Kláry Jarunkovej

Základná škola Podbrezová

Základné údaje:

Kontakt:

Adresa školy: Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
Telefón: 048/617 14 37
Fax: 048/617 28 37
E-mail: zspodbrezova@gmail.com

Web: http://www.zspodbrezova.edu.sk/

 

Riaditeľka školy: Mgr. Gabriela Bradová 
 

Zriaďovateľ:  
Obec Podbrezová

Obecný úrad v Podbrezovej
Sládkovičova 76/6, 976 81  Podbrezová

Právna forma: škola s právnou subjektivitou, súčasťou školy je školský klub detí
IČO: 37828410
DIČ: 2021610404


 

Efektívny vzdelávaci proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej Podbrezová

ZS Podbrezova.jpg


 

Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci PodbrezováVytlačiť
 

Názov projektu: Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci Podbrezová

Názov prijímateľa: Obec Podbrezová

Miesto realizácie: Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky projektu: 195 674,17 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 185 890,46 EUR

Výšku finančnej podpory z EÚ: 166 323,04 EUR

Spolufinancovanie zo zdrojov obce: 9 783,71 EUR

Popis cieľa projektu: 
Investovať do vývoja vzdelávacej infraštruktúry na Základnej škole Kláry Jarunkovej modernizáciou učebných priestorov, ktoré umožnia využitie moderných a inovatívnych vyučovacích metód a foriem smerujúcich k rozvoju a zlepšeniu kľúčových a transverzálnych kompetencií žiaka základnej školy a prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a uplatnenia sa absolventa našej základnej školy v reálnom živote v našom regióne.

Špecifické ciele:
1. Vytvoriť moderné a inovatívne učebné priestory, a tým podporiť aktívne učenie sa žiakov na Základnej škole Kláry Jarunkovej, osvojovanie pracovných skúseností (najmä v rámci polytechnickej oblasti), bádateľské kompetencie a vedecké myslenie (v prírodovednej oblasti) a technologicko-inovačné a vývojové myslenie (v informačno-komunikačnej oblasti) a komunikačné schopnosti a multikultúrne myslenie (v jazykovej oblasti).

2. Poskytnúť atraktívnejšie podmienky pre rozvoj transverzálnych kompetencií, ktoré žiakom Základnej škole Kláry Jarunkovej vytvoria  predpoklady na uplatňovanie vedomostí, zručností a postojov v ich budúcom živote a motivujú ich k celoživotnému vzdelávaniu. 

Hlavné aktivity: 
1. vytvorenie jazykovej učebne,
2. modernizácia a inovácia fyzikálnej učebne,
3. vytvorenie polytechnickej učebne,
4. vytvorenie IKT učebne,
5. stavebno-technické úpravy jazykovej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne. 

V našej obci pôsobí jeden z lídrov v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr, hutnícka spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s.. Spoločnosť si svojich budúcich zamestnancov pripravuje formou duálneho vzdelávania v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová. Veľká časť žiakov našej základnej školy odchádza študovať práve na túto strednú odbornú školu. Preto chceme, prostredníctvom tohto projektu obce, budovať u žiakov požadované zručnosti pre uplatnenie na danej školu.

obrázok.jpg

 

 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)


 
 
ÚvodÚvodná stránka